Çulluk Hakkında Bilgiler

Çulluk Hakkında Bilgiler

Çulluk

Çulluğa çeşitli yörelerde ; Yelve , hoca ali ,kazıklı ,meşe tavuğu ,lökeşe gibi çeşitli isimler verilmektedir. Çulluğun ortalama boyu 35-38 cm. ve ortalama ağırlığı 320 gramdır. Genel görünüşü kestane rengidir. Üzerinde pas rengi ve sarımtırak lekeler vardır. Uzun bir gagası ve büyük siyah gözleri vardır. Çulluğun erkeğini dişisinden ayıran belirgin bir görünüşü yoktur.

Çulluklar ülkemizde Ekim ayı başlarından Mart ayı sonlarına kadar görülür. Havalar soğumaya, yüksek kesimlere kar yağmaya başladığı zaman, çulluklar yüksek kesimlerden alçaklara inerler, işte bu zamanlarda curnatanın yaşandığı anlardır.

Çulluklar, yaşamlarını toprak altında yaşayan böcek, kurt, solucanları yiyerek sürdürürler. Bu yüzden çulluklar ılıman ve nemli iklimlerde yaşamak zorundadırlar. Akşamın alaca karanlığı bastığında çulluklar ormandan çıkarak az ağaçlı dere kenarı otlaklara ,çayırlara ve su birikintilerinin olduğu çalılara gelerek yemlenirler.

Çulluklar yuvalarını ormanların kuytu yerlerine yaparlar. Çulluk kuluçkaya yatmadan önce 4 yumurta yapar. Kuluçka süresi 22 gündür. Yumurtalar oldukça yuvarlak ,mat ve pas rengi üzerine kahverengidir. Çulluk senede sadece 1 kez kuluçkaya yatar. Bunun sebebi ise ikinci batımda çıkacak olan yavruların göçlere hazır hale gelememesidir.

Havaların soğumaya başlamasıyla çulluk, Kuzey Avrupa ülkelerinden, Rusya’dan ve Balkanlar’dan yurdumuza doğru göçe başlar. Çulluğun ilk görüldüğü günler ekim ortalarına rastlar, ama asıl kuş, ekim sonu ile kasım ayı içinde önce Trakya ve Karadeniz’in kıyılarına yakın yerlerde kendini gösterir.

Çulluk daha sonraları Güney bölgelere doğru inmeye başlar. Eğer çulluğun ilk geldiği dönemler kuzey sahilleri yağışlı ve sert olmazsa kuşlar uzun zaman bölgede kalabilir. Aksi takdirde çok çabuk Güneye göç ederler. Bunun da nedeni çulluğun solucan ve böcekleri nemli toprakta aramasıdır.

İç Anadolu’da çulluk pek fazla rağbet edilen ve bilinen bir av olmamakla beraber, kışın çok soğuklarda nehirlerin dar vadilerden geçtiği alanlarda nehir kenarlarında bol miktarda çulluğa rastlamak mümkündür.

 

Yorum yapın