Herodot Hakkında Bilgi

Heredot Hakkında Bilgi

Antik Yunan tarihçi ve yazar Herodot(Grekçe: Ἡρόδοτος, Herodotos), M.Ö. 484 yılında Anadolu’nun güney batısında yer alan Halikarnas’da doğdu. Herodot Tarihi olarak bilinen eserinde Pers İmparatorluğu ile Antik Yunan kent devletleri arasında MÖ 499 ile MÖ 449 savaşları anlatır.

Herodotos’un hayatı üzerine bilinenler pek azdır.Kitabını “Halikarnassos’lu Herodotos araştırmasını kamuya sunar” diye imzalamıştır. Suidas’ın onun hakkındaki  kısaca: “Herodotos, Lyxes ve Dryo’nun oğlu, Halikarnassos’ta yüksek tabakadan doğma, Theodoros adında bir erkek kardeşi vardı.Artemisia’nın ikinci halefi Lygdamis yüzünden Halikarnassos’tan kaçıp Samos’a yerleşti.

Samos’ta İoncasını ilerletti,Pers kralı Kyros ve Lydia kralı Kandaules çağlarıyla başlayan dokuz kitaplık bir tarih yazdı. Halikarnassos’a döndüğü zaman tyranı devirdi, ama politika çekememezlikleri karşısında kendi isteğiyle çıktı ve o sırada Atinalıların kurmakta oldukları Thurium’ da yerleşti . Orada öldü . Mezarı orada,agoradadır. Pella’da öldüğünü söyleyenler de vardır.” diye sözlük maddesinde bilgi vermiştir.

Heredot’un M.Ö. 426-415 yılları arasında öldüğü sanılmaktadır. Romalı Yazar Marcus Tullius Cicero, “De Legibus” adlı eserinde Herodot’u “Tarihin Babası” ilan etti.

Bu 9 kitap adları aşağıda sıralanmıştır.

 • Birinci Kitap: KLİO
 • İkinci Kitap: EUTERPE
 • Üçüncü Kitap: THALİA
 • Dördüncü Kitap: MELPOMENE
 • Beşinci Kitap: TERPSİKHORE
 • Altıncı Kitap: ERATO
 • Yedinci Kitap: POLYMNİA
 • Sekizinci Kitap: URANİA.
 • Dokuzuncu Kitap: KALLİOPE

Kaynak

 • Herodotos Tarih – Hasan Yücel klasikler Dizisi
 • Wikipedia

Yorum yapın