Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Çabaları

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Çabaları

Osmanlı İmparatorluğu’nda Yenileşme Çabaları

Yenileşme Çabaları 18. ve 19. yüzyıllarda gerçekleşen bir dizi reform hareketini kapsar. Bu süreç, Osmanlı Devleti’nin Batı’daki teknolojik, askeri ve idari gelişmeler karşısında geride kaldığını fark etmesi ve bu durumu düzeltmek için atılımlar yapmasıyla başlamıştır. Yenileşme … Devamını Oku

Hac ve Hüküm: Osmanlı Padişahlarının Tercihleri

Hac ve Hüküm: Osmanlı Padişahlarının Tercihleri

Osmanlı Sultanlarının hacca gitmemesinin birkaç önemli sebebi vardır. İlk olarak, Osmanlı Sultanları, devlet işleri ve savaşlar nedeniyle hacca gitmek için yeterli zaman bulamamışlardır. İkinci olarak, o dönemlerde ulaşım imkanları ve yol emniyeti gibi faktörler göz önünde bulundurulduğunda, İstanbul’dan Hicaz’a ulaşmak … Devamını Oku

Osmanlı Akıncıları: Yaşam ve Savaş Stratejileri

Osmanlı Akıncıları: Yaşam ve Savaş Stratejileri

Osmanlı Akıncıları: Yaşam ve Savaş Stratejileri

Osmanlı İmparatorluğu’nun sınırlarında, hızlı ve cesur birliklerin gölgesi vardı. Bu birlikler, düşman topraklarında korku salan, hızlı ve etkili saldırılarla düşmanın moralini bozan savaşçılardı. Onlar, Osmanlı’nın ilk yıllarından itibaren sınırları koruyan ve fetihlerde kritik rol … Devamını Oku

Bir Dönüm Noktası: Tanzimat Fermanı ve Etkileri

 Bir Dönüm Noktası: Tanzimat Fermanı ve Etkileri

Tanzimat Fermanı’nın Sonuçları:

Tanzimat Fermanı, Osmanlı İmparatorluğu’nun sosyal ve idari yapısında önemli değişikliklere yol açmıştır. Memurlara maaş bağlanması, devletin halktan uzak bir bürokrasiye dönüşmesine neden olmuş, yeni yasalar ve kurumlar eski düzenlemelerin üzerine eklenerek bir çelişki yaratmıştır.

Devamını Oku

Semendire Sancakbeyi Malkoçoğlu Gazi Bali Bey

Semendire Sancakbeyi Malkoçoğlu Gazi Bali Bey

Semendire Sancakbeyi Malkoçoğlu Gazi Bali Bey

Gazi Bali Bey, Osmanlı İmparatorluğu’nun en cesur savaşçılarından biri olarak tarihe geçmiştir. Malkoçoğulları ailesinin bir ferdi olan Bali Bey, Bosna ve Rumeli Beylerbeyliği yapmış ve Aynışah Sultan ile evlenerek Sultan İkinci Bayezid Han’ın damadı … Devamını Oku

Fransız İhtilali ve Aydınlanma Çağı

Fransız İhtilali ve Aydınlanma Çağı

Fransız İhtilali ve Aydınlanma Çağı

Fransız Devrimi’nin başlaması, Charles-Alexandre de Calonne’un 1787 yılında İleri Gelenler Meclisi’ni toplayarak sunduğu vergi reformları ile tetiklendi. Bu reformlar, özellikle ayrıcalıklı sınıfların üzerindeki vergi yükümlülüklerini artırmayı amaçlıyordu. Ancak, bu öneriler meclis tarafından reddedildi ve bu … Devamını Oku

Misak-ı Millî Beyannamesi ve Günümüz Türkçesi

Misak-ı Millî Beyannamesi ve Günümüz Türkçesi

Misak-ı Milli Beyannamesi 

Misak-ı Milli, Türkiye’nin kuruluş yıllarında ve toprak sınırlarının çizilmesinde derin bir etkiye sahip olmuştur. Osmanlı İmparatorluğu’nun son zamanlarında, Birinci Dünya Savaşı sonrası imzalanan Mondros Mütarekesi sonucunda ortaya çıkan belirsizlik ve işgal tehlikelerine karşı, Türk halkının bağımsızlık ve … Devamını Oku

Plevne Savunmasının Önemi ve Berlin Antlaşması

Plevne Savunmasının Önemi ve Berlin Antlaşması

Plevne Savunmasının Önemi ve Berlin Antlaşması

Plevne Savunması, (19 Temmuz 1877-10 Aralık 1877) Osmanlı-Rus Savaşı sırasında Osmanlı Ordusu’nun Gazi Osman Paşa komutasında, Rus ve Rumen ordularına karşı Plevne kentini 145 gün boyunca başarıyla savunduğu bir olaydır. Bu savunma, Osmanlı birliklerinin … Devamını Oku

18 Mart Çanakkale Zaferi

18 Mart Çanakkale Zaferi

Prof. Dr. Remzi KILIÇ

Çanakkale Zaferi, 18 Mart 1915 bütün imkansızlıklara rağmen kazanılmış bir savaş olarak tarihimize geçmiştir. Çanakkale, savaştan çok bir destan olarak mütalaa edebileceğimiz Müslüman Türk Milleti’nin, tarihe kendisini bir kez daha perçinlediği yer olmuştur.   103 yıl önce … Devamını Oku

Traklar: Antik Dönemin Gizemli Halkı

Traklar: Antik Dönemin Gizemli Halkı

Traklar: Antik Dönemin Gizemli Halkı

Traklar, MÖ 12. yüzyıldan MS 6. yüzyıla kadar Balkanlar’da izlerini bırakmış gizemli bir halktır. Zengin kültürleri ve benzersiz yaşam tarzlarıyla tarihsel bir öneme sahiptirler. Büyük İskender’in fetihleriyle asimile olsalar da, bu makalede Traklar’ın sadece yerleşimleri … Devamını Oku