Her Birisi Başka Başka Bunların

Her Birisi Başka Başka Bunların

Başka

Konak başka, saray başka, köşk başka
Fasıl başka, nağme başka, meşk başka
Meyil başka, sevi başka, aşk başka
Her birisi başka başka bunların.

Eda başka, cilve başka, naz başka
Kadın başka, gelin başka, kız başka
Tambur başka, keman başka, saz başka
Her birisi başka başka bunların.

Devamını Oku…

Nazar Hakkında Bilgiler

Nazar Hakkında Bilgiler

Nazar:

Sözlükte “bakmak, görmek; düşünmek” anlamındaki nazar kelimesi Türkçe ’de “beğenilen bir şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek şekilde onu etkilemek” manasında nazar etmek (göz değmek), Arapça’da ise nazra (isâbetü’l-ayn) şeklinde kullanılır. Nazar kavramı, daha çok kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici etkiye sahip göz ve bakışla ilişkilendirilse de herhangi bir canlı yahut objeye yönelik hayranlık ve övgü sözleri de etkisi açısından nazar kapsamında görülmüştür.

Devamını Oku…

Sakarya Savaşı Melhame-i Kübra-Armageddon

Sakarya Savaşı Melhame-i Kübra-Armageddon

Sakarya Meydan Savaşı ve Sonuçları

Yunanlar 1921 yılının yaz aylarında taarruza geçmişlerdir. Yunanları taarruza iten sebep, Türklerin 1921 yılı Mart ayında İnönü’nde kazandıkları zaferdir. Türklerin kazanmış oldukları zafer Yunan ordusu’nun manevî gücünü negatif yönde etkilemiş, ayrıca Yunanlar dünya kamuoyunun aleyhlerine dönebileceği konusunda kaygı duymaya başlamışlardır.

Ekonomik güçlükler ve savaş yorgunluğu içinde kıvranan Yunan Hükümeti, Türk zaferinin kendisi açısından negatif etkilerinden kurtulmak istemiştir. Diğer taraftan 11 Haziran 1921’de Kral Konstantin beraberinde birtakım prensler, Yunanistan Başbakanı ve Harbiye Bakanı da olduğu hâlde Pire’den İzmir’e hareket etmiştir. Yunanlar Konstantin’in Anadolu’daki varlığının Yunan askerinin maneviyatını güçlendireceğini düşünmüşlerdir.

Devamını Oku…

Hava Olayları ve Korunma Yöntemleri

Hava Olayları ve Korunma Yöntemleri

Hava Olayları ve Korunma Yöntemleri

Son meteorolojik durumla ilgili güncel bilgiye sahip olun

 • Sel uyarılarını Radyo ve TV ve Sosyal medyadan takip edin. Meteoroloji’den telefonla bilgi alın.
 • Selleri tahmin etmek onları tetikleyen olayların türü ve doğasına bağlıdır. Kısa süreli yoğun yağış ani sele, uzun süreli yağışın nehirlerin taşmasına neden olacağını unutmayın.

Selden önce “Hazırlıklı Olun”

 • Evde değerli eşya ve önemli belgeleri yüksek yerlere kaldırın.
 • Varsa afet ilk yardım çantasını yanınıza alın.
 • Zarara yol açabilecek ya da zarar görebilecek eşyaları içeri alın.
 • Su kaynakları kirlenebileceğinden, yedek içme suyunuzun olduğundan emin olun

  Devamını Oku…

Ölçülü Yaşamak-Sami Özdağ

Ölçülü Yaşamak-Sami Özdağ

ÖLÇÜLÜ YAŞAMAK

Dünyamızın ve evrenin daha yaşanası hale gelmesinde en önemli faktörlerden birisidir ÖLÇÜLÜ YAŞAMAK.

ÖLÇÜ sihirli kelime. VAR olanı, YOK olanı rakamlarla, geometri ile sözcüklerle tarif eder.

VAR olanı toplayıp, VAR edeninin varlığını ispat edecek şekilde izah eder ÖLÇÜ.

YOK olanı ise VAR olandan çıkararak ispat eder ÖLÇÜ.

Devamını Oku…

7332 Nolu Yeni Hayvanları Koruma Kanunu

7332 Nolu Yeni Hayvanları Koruma Kanunu

HAYVANLARI KORUMA KANUNU İLE TÜRK CEZA KANUNUNDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR KANUN

Kanun No. 7332                                                                                                           Kabul Tarihi: 9/7/2021

MADDE 1 – 24/6/2004 tarihli ve 5199 sayılı Hayvanları Koruma Kanununun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (ı) ve (k) bentleri aşağıdaki şekilde, (o) bendinde yer alan “Çevre” ibaresi “Tarım” şeklinde değiştirilmiş, fıkraya aşağıdaki (p) bendi eklenmiş ve (j) bendinde yer alan “ve süs” ibaresi madde metninden çıkarılmıştır.

“ı) Ev hayvanı: Gerçek veya tüzel kişiler tarafından özellikle evde, iş yerlerinde ya da arazisinde özel ilgi ve refakat amacıyla muhafaza edilen, bakımı ve sorumluluğu sahiplerince üstlenilen her türlü hayvanı,”

“k) Hayvan bakımevi: Bakanlıktan izin alınmak suretiyle kurulan ve hayvanların rehabilite edileceği bir tesisi,”

“p) Rehabilitasyon: Sahipsiz hayvanların tedavi ve parazit mücadelesinin yapılmasını, aşılanmasını, kısırlaştırılmasını ve dijital kimliklendirme yöntemleriyle işaretlenmesini,”

Devamını Oku…

Hacı Bektaş-ı Veli Hakkında Bilgiler

Hacı Bektaş-ı Veli Hakkında Bilgiler

Hacı Bektaş-ı Veli

Horasan’da doğup (d. 1209) büyüyen, büyük mütefekkir ve mutasavvıf Ahmet Yesevi’nin ocağında da eğitimini tamamlayan Hacı Bektaş Velî, aldığı talimat gereği Anadolu’ya gelmiş ve (bugün Nevşehir iline bağlı Hacıbektaş ilçesi olarak bilinen), o zamanki adıyla Sulucakarahöyük’e yerleşmiştir. Orta Asya Türk kültürünü İslam dininin prensipleri ile mecz ederek yorumlayan ve irşat görevi ile Sulucakarahöyük’e gelen Hacı Bektaş Velî, Anadolu’nun İslamlaşması ve Türkleşmesinde önemli rol oynamıştır.

Özellikle bir Hıristiyanlık merkezi olan Kapadokya bölgesine yakın bir yerde yerleşmesi, Türkleştirme, İslamlaştırma ve gönülleri aydınlatma çalışmalarına orada başlaması ayrı bir önem arz etmektedir.

Devamını Oku…

Maya Güneş Takvimi

Maya Güneş Takvimi

Maya Güneş Takvimi

Güneş takvimi Mayaların üçüncü takvimidir. 365 günden hesaplanan güneş yılı açıklanmıştır. Ancak dört yılda bir oluşan artık yıl düşünülmemiş. Mayalar dört yılda bir oluşan 366 günlük yılın varlığını bildikleri halde “Uzun sayı” ve “Ay’ın takvimi”ni önemsediklerinden artık yılın varlığını değerlendirmeye almamışlardır.

Güneş takvimi 20’şer günlük 18 ay ve 5 ek gününü kapsar. Bu da 365 gün olarak bilinir. 18 ayın her biri adlandırılmış ve bunlar numaralandırılmıştır.

Devamını Oku…

Aziz Mahmud Hüdayi Hakkında Bilgiler

Aziz Mahmud Hüdayi Hakkında Bilgiler

Aziz Mahmud Hüdayi

948’de (1541) Şereflikoçhisar’da doğdu. Çocukluğunu geçirdiği Sivrihisar’da ilk tahsiline başladı. Daha sonra İstanbul’a giderek Küçük Ayasofya Medresesi’ne girdi. Medrese tahsilini tamamladıktan sonra hocası Nâzırzâde Ramazan Efendi’nin muîdi oldu.

Talebelik ve muîdlik yıllarında bir yandan da Halvetiyye tarikatına mensup Küçük Ayasofya Camii şeyhi Nûreddinzâde Muslihuddin Efendi’nin sohbetlerine devam etti. Hocası Nâzırzâde Edirne Selimiye Medresesi’ne müderris, Mısır ve Şam’a kadı tayin edildiği yıllarda Hüdâyî’yi yanından ayırmadı. Hüdâyî Mısır’da hocasıyla beraber bulunduğu sıralarda Halvetiyye tarikatının Demirtaşiyye kolundan Kerîmüddin el-Halvetî’den “usûl-i esmâ” terbiyesi gördü.

Devamını Oku…

 1. Sayfalar:
 2. 1
 3. 2
 4. 3
 5. 428