Kriptoloji Nedir?

KRİPTOLOJİ

Şifre bilimi olarak da adlandırılan kriptoloji, özellikle 2. Dünya Savaşı tarihinde ülkeler açısından büyük bir öneme sahip olduğu için yakın dönemde birçok sinema filmine dahi konu olmuş bir bilim dalıdır. Farklı iletilerin daha önceden belirlenen bir sistem doğrultusunda şifrelenmesi ve şifrelenen iletilerin güvenli bir biçimde alıcıya ulaşmasıyla ilgilenen kriptoloji, ayrıca bu iletilerin deşifre edilmesi yani şifre sistemlerinin çözülmesi konusunda da çeşitli incelemeler ve araştırmalar yapar. Kriptografi ve Kriptoanaliz olmak üzere iki temel dala ayrılan kriptoloji bilimi, insan zekasının sınırlarını zorlayan inceleme alanlarına sahiptir.

Günümüzde hızla gelişen teknoloji sayesinde dünya nüfusunun büyük bir bölümünün kullanır hale geldiği internet sayesinde ortaya çıkan güvenlik açığı sorunu, kriptoloji biliminin de yakından incelediği alanlar arasında yer almaktadır. Eski Yunanca “gizli” manasına gelen Kriptos’tan ile “yazı” anlamına sahip olan Graphi kelimesi birleşmesiyle oluşan kriptoloji kelimesi, aslında bilinen insanlık tarihinin eski dönemlerinden beri insanoğlunun ilgilendiği bir alandır. Günümüzden 4 bin yıl öncesinde dahi Mısır coğrafyasında kullanıldığı ortaya çıkan kriptoloji, bazı hiyerogliflerde yaygın biçimde kullanılmıştır.