Tasavvufun Büyük İsmi: Muhyiddin İbnü’l-Arabî

Tasavvufun Büyük İsmi: Muhyiddin İbnü’l-Arabî

Tasavvufun Büyük İsmi: Muhyiddin İbnü’l-Arabî

Muhyiddin İbnü’l-Arabî, 1165 yılında Endülüs’ün Tüdmîr (günümüzde Teodomiro) bölgesinde, Mürsiye (Murcia) şehrinde doğmuş, İslam tasavvufunun önde gelen şahsiyetlerinden biri olmuştur. İrfanı ve teorik tasavvufu şekillendiren, “Vahdet-i Vücud” (varlık birliği) öğretisiyle tanınan Arabî, bilgiyi ilahi bir … Devamını Oku

William Shakespeare: Bir Edebi Dehanın Portresi

William Shakespeare Hayatı ve Eserleri

William Shakespeare: Bir Edebi Dehanın Portresi

William Shakespeare, edebiyat dünyasının sarsılmaz bir sütunu olarak, zamanın ötesindeki eserleriyle hala hayranlık uyandırıyor. Onun yaratıcılığı, insan ruhunun derinliklerine dair anlayışı ve dilin ustalığı, onu sadece Rönesans döneminin değil, tüm zamanların en büyük yazarlarından … Devamını Oku

Goethe’nin Mirası: Edebiyat, Sanat ve Doğa

Goethe’nin Mirası: Edebiyat, Sanat ve Doğa

Goethe’nin Mirası: Edebiyat, Sanat ve Doğa

Johann Wolfgang von Goethe, Alman edebiyatının ve dünya edebiyatının en önemli figürlerinden biri olarak kabul edilir. Goethe’nin çok yönlü dehası, edebiyat alanında olduğu kadar doğa bilimleri, sanat ve politika gibi çeşitli alanlarda da derin … Devamını Oku

Vasco da Gama: Doğudan Batıya Deniz Yolculuğu

Vasco da Gama: Doğudan Batıya Deniz Yolculuğu

Vasco da Gama, 1460 veya 1469 yıllarında Portekiz’in Sines şehrinde doğmuş ve 24 Aralık 1524’te Hindistan’ın Koçi kentinde ölmüştür. Keşifler Çağı’nda yaşamış ve Avrupa’dan doğrudan Hindistan’a giden ilk kişi olarak bilinir. Portekiz Kralı I. Manuel’in emriyle, Doğu’nun zenginliklerine ve Hristiyanlar … Devamını Oku

Deha Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eşsiz Eserleri

Deha Mimar Sinan'ın Hayatı ve Eşsiz Eserleri

Mimar Sinan’ın Hayatı ve Eserleri

Mimar Sinan, Osmanlı İmparatorluğu’nun en ünlü mimarlarından biridir, 1490 yılında Kayseri’nin Ağırnas köyünde doğmuş ve 1588’de vefat etmiştir. Hayatının büyük bir kısmını Osmanlı’nın zirvesinde geçiren Sinan, sadece mimarlık alanındaki olağanüstü yetenekleriyle değil, aynı zamanda askeri … Devamını Oku

Bir Hükümdarın Şiirsel Mirası: Hüseyin Baykara

Bir Hükümdarın Şiirsel Mirası: Hüseyin Baykara

Bir Hükümdarın Şiirsel Mirası: Hüseyin Baykara

Hüseyin Baykara (1438-1506), Timur İmparatorluğu’nun hükümdarı ve şair olarak tanınmıştır. Hem annesi Fîrûze Begüm hem de babası Mirza Mansûr tarafından Timur’un soyundandır. Taht kavgaları ve savaşlarla geçen uzun saltanat döneminde bilim, sanat ve edebiyatta … Devamını Oku

Timur Han: Güç, Zafer ve İmparatorluk

Timur Han: Güç, Zafer ve İmparatorluk

Timur (Çağatayca: تیمور – Temür) (8 Nisan 1336 – 18 Şubat 1405), Timurlu İmparatorluğu’nun kurucusu olan Türk-Moğol asker ve kumandandır.

Timur, 14. yüzyılda Türk-Moğol kökenli bir asker ve komutan olarak Timurlu İmparatorluğu’nu kurmuş ve Orta Asya, Rusya, İran, Hindistan, Ortadoğu … Devamını Oku

Mahzenü’l-Esrar’ın Yazarı Haydar Tilbe

Mahzenü’l-Esrar’ın Yazarı Haydar Tilbe

Haydar Tilbe, Çağatay Edebiyatı‘nın Klasik Öncesi Devir’inde (1400-1465) yaşamış bir divan şairidir. Asıl adı Mîr Haydar’dır. Eserlerini Türkçe yazdığı için Türkî-gûy lakabıyla tanınmıştır. Farsça şiirler de yazdığı rivayet edilir.
Bilinen tek eseri, Nizâmî’nin aynı adlı mesnevîsine nazire olarak yazdığı … Devamını Oku