Ahilik Teşkilatı Kuralları ve Özellikleri

Ahilik Teşkilatı Kuralları ve Özellikleri

Ahilik Teşkilatı

Ahilik, Anadolu’da 13. yüzyılda ortaya çıkan ve Osmanlı’nın kuruluş döneminde yaygınlaşan bir esnaf örgütüdür. Ahilik sözcüğünün kökeni hakkında iki farklı görüş vardır. Birinci görüşe göre, Ahilik sözcüğü Arapça “ahi” kelimesinden gelir ve “kardeşim” anlamına gelir.

Devamını oku

Mahzenü’l-Esrar’ın Yazarı Haydar Tilbe

Mahzenü’l-Esrar’ın Yazarı Haydar Tilbe

Haydar Tilbe, Çağatay Edebiyatı‘nın Klasik Öncesi Devir’inde (1400-1465) yaşamış bir divan şairidir. Asıl adı Mîr Haydar’dır. Eserlerini Türkçe yazdığı için Türkî-gûy lakabıyla tanınmıştır. Farsça şiirler de yazdığı rivayet edilir.
Bilinen tek eseri, Nizâmî’nin aynı adlı mesnevîsine nazire olarak yazdığı Mahzenü’l-Esrâr’dır. Bu eser, nasihat konulu makale ve hikayelerden oluşur.

Devamını oku

Berat Gecesi: Ramazan Ayının Habercisi

Berat gecesi: Ramazan Ayının Habercisi

Berat Gecesi: Manevi Değeri Büyük Gece

Berat Gecesi, İslam takvimine göre Şaban ayının onbeşinci gecesi olarak kabul edilir. Bu gece, günahlardan kurtuluş ve bağışlanma anlamını taşır. Yüce Allah, bu mübarek gecede kendisine yönelip af dileyen müminleri bağışlayarak kurtuluş beratı verir. Sevgili Peygamberimiz (s.a.v.) bu gecenin önemini vurgulayarak, “Şaban ayının onbeşinci gecesi olduğu zaman,

Devamını oku

Matrakçı Nasuh: Çok Yönüyle Bir Dahi

Matrakçı Nasuh: Çok Yönüyle Bir Dahi

Matrakçı Nasuh, 16. yüzyılda yaşamış Boşnak asıllı bir Osmanlı devlet adamı, polimat, matematikçi, tarihçi, ressam ve minyatürcüdür. Kendisinin icat ettiği Matrak adlı bir oyunla da tanınmaktadır. Osmanlı padişahlarına hizmet etmiş, Enderun’da öğretmenlik yapmış, matematik ve geometri üzerine eserler yazmış, Osmanlı tarihi ve seferleri hakkında kitaplar kaleme almış, kendi tarzı olan “Matrakçı üslubu” ile şehir ve manzara resimleri çizmiştir.

Devamını oku

Özdemir Asaf’ın Sözleriyle Hayata Bakış

Özdemir Asaf’ın Sözleriyle Hayata Bakış

Özdemir Asaf, Türk edebiyatının önemli şairlerinden biridir. Çağdaş Türk şiirine önderlik eden Özdemir Asaf, yaşamı boyunca birçok eser bırakmıştır. Özellikle şiirleriyle insanları kendisine hayran bırakmıştır. İşte Özdemir Asaf’ın sözleri ve şiirlerinden bazı alıntılar:

Devamını oku

Natürmort: Resimlerde ki Cansızlığın Canlılığı

Natürmort: Resimlerde ki Cansızlığın Canlılığı

Natürmort: Resimlerde ki Cansızlığın Canlılığı

Natürmort resim, konusu cansız varlıklar veya nesneler olan sanat eseridir. Natürmort kelimesi, Fransızca nature morte deyiminden alıntıdır. Bu deyim, ölü doğa veya cansız nesneleri konu alan resim anlamına gelir.

Devamını oku

Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

 Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

Antik Mısır’dan Anadolu’ya: Gizemli Sfenksler

Sfenks, kafası koç, kuş veya insan, gövdesi ise uzanan bir aslan biçimini alan efsanevi bir yaratıktır. İlk önce Antik Mısır ‘da rastlanan Sfenks, antik Yunan mitolojisinde büyük kültürel önem taşımıştır ve ismini buradan almıştır (Yunanca: Σφιγξ, Sphinks). Sfenksin en tanınmışı Büyük Gize Sfenksi ‘dir.

Devamını oku

Karaman Kalesi ve Cin Mısırı

Karaman Kalesi ve Cin Mısırı

Karaman Kalesi ve Cin Mısırı

Karaman Kalesi’nde eskiden Ramazan aylarında top atılırdı. Çocukluğum bu top sesleriyle geçti. Bizzat yıllar önce topu döverek doldurma işini defalarca kez yaptığımı belirteyim. Sağ olsun, bu işte görevli olan belediye görevlileri topun dövülerek doldurulması işinde biz gençlere müsaade ederlerdi.

Devamını oku

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır: Hanedanlık Tarihi ve Bıraktığı Miras

Antik Mısır, dünyanın en eski ve en etkileyici uygarlıklarından biridir. Yaklaşık 3000 yıl boyunca Nil Nehri’nin verimli topraklarında gelişen bu uygarlık, sanat, mimari, bilim, din, yazı ve kültür alanlarında pek çok başarıya imza atmıştır. Firavunlar, piramitler, mumyalar, hiyeroglifler, tanrılar ve tanrıçalar Antik Mısır’ın simgeleri haline gelmiştir. Bu yazıda, Antik Mısır’ın tarihini, devletini, toplumunu ve mirasını inceleyeceğiz.

Devamını oku

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm: Fayda ve Gerçeklik Arayışı

Pragmatizm, Amerika’da doğan ve dil ve düşüncenin pratik işlevlerine odaklanan bir felsefi akımdır. Pragmatizme göre, bir kavramın veya teorinin anlamı ve değeri, onun pratik sonuçlarına ve faydasına göre belirlenir. Pragmatistler, bilginin, deneyim ve eylem yoluyla elde edilen, sürekli değişen ve gelişen bir olgu olduğunu savunurlar. Pragmatistler, metafizik, idealizm ve dogmatizmi reddeder, deneycilik, materyalizm ve faydacılık ile yakın ilişki içindedirler.

Devamını oku

1 2 250