İstihale Nedir? İstihale Hakkında Bilgi

İstihale Nedir? İstihale Hakkında Bilgi

İstihale Arapça istiḥāle kelimesinden dilimize girmiştir. İstihale; biçim değiştirme, başkalaşma ve başkalaşım anlamlarında kullanılır. Bu anlamlandırma genelleşerek birçok yerde kullanılmıştır. Şimdi sırayla istihalenin kullanılışını inceleyelim.

Biyoji İstihale: Biyolojide istihalenin, başkalaşma (Metamorfoz) olarak anlamı vardır. Eklem bacaklı böcekler, çok ayaklılar, kabuklular ve kurbağa gibi canlıların yumurtadan çıktıktan sonra yapısal değişikliklere uğrayarak ana canlıya benzer hâle gelmesine başkalaşım adı verilir. Bunlara örnek olarak, kurbağa, Yengeç, kırkayak, kelebek, ipek

Metamorfoz Hakkında Bilgi

Metamorfoz Hakkında Bilgi

Biyoloji biliminde “başkalaşım” olarak da isimlendirilen metamorfoz ayrıca dil bilimi tarafından morfoloji olarak da kullanılan bir terimdir. Kelime biçimlerinin teknik yapılarını incelemeye yönelik bir dil bilimi konusu olan morfoloji ile biyoloji bilimindeki metamorfoz birbirinden tamamen farklı kavramlardır. Bir organizmanın ya da organizmanın belirli bir bölümünün incelenmesine yönelik çalışmaların kast edildiği metamorfoz, biyoloji biliminin canlılar üzerine nitelik yönünden araştırma yaptığı bir alt daldır. Morfoloji veya biçim bilimi olarak da