Suyun Kimyasal Özellikleri ve Etkileri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 25 Kasım 2020 Kerim Usta

Su'yun Kimyasal Özelikleri ve Etkileri
* Sertlik:  Sertlik kalsiyum ve magnezyum iyonlarından oluşur.(+2 ve +3 değerlikli metallerde suya sertlik verir.) Ca++ kireç taşının çözünmesi Mg++ ise dolomit ve magnesitin çözünmesiyle suya geçer.
* Alkalilik:  Başlıca suda bulunan CO3 ve HCO3 iyonlarından bazı durumlarda ayrıca fosfat,borat ve hidroksil iyonlardan kaynaklanır.500 mgCaCO3/L’ ye kadar müsaade edilir.
* pH:  Korozyon açısından 5 – 8.5 arasında olması istenir. Klorlama yapıldığında THM oluşumu artar.
* Serbest Oksijen:  Korozyon açısından alkalilik 100 mg CaCO3/l altında ise,5 mg/l’ den az üzerinde ise 10 mg/l’ den az olması istenir.
* Çözünmüş Oksijen:  2-3 mg/l bulunması suya iyi tat verir,koku oluşumunu yavaşlatır. Havalandırma ile arttırılabilinir.Ancak kazan besleme sularında korozyon oluşturduğundan giderilmesi gerekir.
* Klorür:  Genelde kirlenme yoksa 4-5 mg/l bulunur.Deniz suyunda 30000 mg/l, kanalizasyon sularında 20-50 mg/l bulunabilir.Suyun tadını etkilemesi yanında Sodyum (Na) ile birlikte hipertansiyon hastaları için zararlıdır.
* Sodyum:  TSE’ de limiti olmamakla beraber kalp hastaları için önerilen limit 20 mg/l’ dir. Taze sularda 10-100 mg/l bulunur.
* Sülfat:  CaSO4 ve MgSO4 kalıcı sertliğe,NaSO4 kazanlarda köpürmeye neden olur.
* Toplam Çözünmüş Madde:  Genelde 500 mg/l’ nin altında olması istenir.1 g/l’ nin üstünde ise tuzlu su sınıfına girer.Tadı kötüdür ve korozyona neden olabilir. Giderimi,TO,ED ile.
* Demir:  0.1 mg/l’ de tekstil boyamada leke oluşturur.1 mg/l’ den fazlaysa tat bozulur. İyon değiştirici reçineyi bloke ederek iş görmez hale getirir.Boruları ve filtreleri tıkar.
* Mangan:  0.01 mg/l gibi çok küçük oranda dahi olsa tekstil boyamasında leke yapar,tadı etkiler.
* Florür:  Cam ve çelik sanayi çevre kirlenmesi ve minerallerden kaynaklanır.1-2.5 mg/l diş mineralleri için optimal kabul edilir.Fazlası dişte leke yapar.
* Alüminyum:  Minerallerden suya geçer. Alzheimer (erken bunama) hastalığına neden olduğu ileri sürülmektedir.
* Nitrat:  Suyun katı madde miktarını arttırır. İçme suyunda yüksek konsantrasyonda olması halinde, çocukların kanındaki HEMOGLOBİN maddesine zarar verir
* Nitrit:  Organik atıkların (insan ve hayvan dışkıları,leşler) varlığını gösterir.Kanserojendir.
* Amonyum:  Organik madde bozunmas.Kanserojendir.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir