Suyun Kimyasal Özellikleri ve Etkileri

Su'yun Kimyasal Özelikleri ve Etkileri

Suyun Kimyasal Özellikleri ve Etkileri

 • Sertlik:  Sertlik kalsiyum ve magnezyum iyonlarından oluşur.(+2 ve +3 değerlikli metallerde suya sertlik verir.) Ca++ kireç taşının çözünmesi Mg++ ise dolomit ve magnesitin çözünmesiyle suya geçer.
 • Alkalilik:  Başlıca suda bulunan CO3 ve HCO3 iyonlarından bazı durumlarda ayrıca fosfat, borat ve hidroksil iyonlardan kaynaklanır.500 mgCaCO3/L’ ye kadar müsaade edilir.
 • pH:  Korozyon açısından 5 – 8.5 arasında olması istenir. Klorlama yapıldığında THM oluşumu artar.
 • Serbest Oksijen:  Korozyon açısından alkalilik 100 mg CaCO3/l altında ise,5 mg/l’ den az üzerinde ise 10 mg/l’ den az olması istenir.
 • Çözünmüş Oksijen:  2-3 mg/l bulunması suya iyi tat verir, koku oluşumunu yavaşlatır. Havalandırma ile arttırılabilinir. Ancak kazan besleme sularında korozyon oluşturduğundan giderilmesi gerekir.
 • Klorür:  Genelde kirlenme yoksa 4-5 mg/l bulunur. Deniz suyunda 30000 mg/l, kanalizasyon sularında 20-50 mg/l bulunabilir. Suyun tadını etkilemesi yanında Sodyum (Na) ile birlikte hipertansiyon hastaları için zararlıdır.
 • Sodyum:  TSE’ de limiti olmamakla beraber kalp hastaları için önerilen limit 20 mg/l’ dir. Taze sularda 10-100 mg/l bulunur.
 • Sülfat:  CaSO4 ve MgSO4 kalıcı sertliğe,NaSO4 kazanlarda köpürmeye neden olur.
 • Toplam Çözünmüş Madde:  Genelde 500 mg/l’ nin altında olması istenir.1 g/l’ nin üstünde ise tuzlu su sınıfına girer. Tadı kötüdür ve korozyona neden olabilir. Giderimi, TO,ED ile.
 • Demir:  0.1 mg/l’ de tekstil boyamada leke oluşturur.1 mg/l’ den fazlaysa tat bozulur. İyon değiştirici reçineyi bloke ederek iş görmez hale getirir. Boruları ve filtreleri tıkar.
 • Mangan:  0.01 mg/l gibi çok küçük oranda dahi olsa tekstil boyamasında leke yapar, tadı etkiler.
 • Florür:  Cam ve çelik sanayi çevre kirlenmesi ve minerallerden kaynaklanır.1-2.5 mg/l diş mineralleri için optimal kabul edilir. Fazlası dişte leke yapar.
 • Alüminyum:  Minerallerden suya geçer. Alzheimer (erken bunama) hastalığına neden olduğu ileri sürülmektedir.
 • Nitrat:  Suyun katı madde miktarını arttırır. İçme suyunda yüksek konsantrasyonda olması halinde, çocukların kanındaki HEMOGLOBİN maddesine zarar verir
 • Nitrit:  Organik atıkların (insan ve hayvan dışkıları, leşler) varlığını gösterir. Kanserojendir.
 • Amonyum:  Organik madde bozunmas. Kanserojendir.

Yorum yapın