Telekomünikasyon Mühendisliği

Telekomünikasyon Mühendisliği

Telekomünikasyon, Elektrik Elektronik Mühendisliğinin temel alanlarından biridir. Bir bilginin veya sinyalin kaynaktan alıcıya kadar olan bütün prosesleri haberleşmenin çalışma alanına girer.

Araştırma ve uygulama alanları  ise aşağıdaki gibi sıralanabilir. (Üniversiteye göre değişir)

 • Analog ve dijital sinyal işleme
 • Görüntü işleme
 • Analog ve dijital haberleşme
 • Kablosuz haberleşme
 • Sayısal Modülasyon Teknikleri
 • Şifreleme
 • Veri iletişimi
 • Sistem Tasarımı
 • Filtre Tasarımı
 • Kodlamalı Modülasyon
 • MIMO (Çok Girişli Çok Çıkışlı) Sistemler
 • Analog ve Sayısal İletişim Sistemlerinin İlkeleri ve Tasarımı
 • Telsiz İletişim Sistemleri ve Şebekeleri
 • Kanal Kodlama,
 • Turbo, LDPC ve Kutupsal Kodlar
 • Çok-girişli Çok-çıkışlı (MIMO) Sistemler
 • Çeşitleme Teknikleri (Uzay-Zaman Kodlama, İşbirlikli Çeşitleme)
 • Ağ Kodlama
 • Veri İletişimi
 • İstatistiksel İşaret İşleme
 • Kafes (Lattice) Süzgeçler
 • Sayısal Görüntü İşleme, Sayısal Video İşleme, Ses (audio) İşleme

Telekomünikasyon ana bilim dalında öğrencilere, elektrik elektronik temel kavramlarına ek olarak, sinyal işleme, görüntü işleme, analog ve dijital haberleşme konularında uzmanlaşmaları için gereken teorik ve uygulamalı derslerin verilmesi hedeflenmektedir.

Telekomünikasyon (Haberleşme, İletişim), herhangi formdaki bir bilginin (işaretlerin, sinyallerin, mesajların, kelimelerin, metinlerin, resimlerin ve seslerin) herhangi bir ortam üzerinden (kablo, telsiz, optik ve diğer elektromanyetik ortamlar üzerinden) gönderimidir. Telekomünikasyonun gerçekleşmesi için sadece bilginin gönderimi değil hedef konumda doğru şekilde algılanması ve tekrar elde edilmesi gerekmektedir. Telekomünikasyon Bilim Dalının temelde üzerinde çalıştığı konuda bilginin bir noktadan, bir ortam üzerinde, başka bir noktaya taşınmasını sağlamak için gerekli adımları belirlemek, sınıflandırmak, iyileştirmek ve geliştirmektir. Elektrik-Elektronik Mühendisliğinin diğer anabilim dallarına göre daha çok matematik ve teoriler içerir. Tüm teoriler ileri matematik çerçevesinde anlatılır.

Bu amaç doğrultusunda, bilginin formunun değiştirilmesi, sıkıştırılması, şifrelenmesi, hataya karşı korunması, hataların tespit edilerek düzeltilmesi, şifresinin çözülmesi, ilk formuna geri dönüştürülmesi şeklinde sıralanabilecek işlemlerinin her biri Telekomünikasyon Bilim Dalının inceleme alanına girer.

Anabilim Dalında Verilen Lisans Dersleri:

 • Uydu Haberleşmesine Giriş
 • Sayısal Filtreler ve Sinyal İşleme
 • Gezgin İletişim
 • Kablosuz İletişim
 • İleri Sayısal İşaret İşleme
 • Veri Haberleşmesi

Kaynak:

 • Sivas Bilim ve Teknoloji Üniversitesi
 • Gümüşhane Üniversitesi

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et