Mesud Bin Ahmed-Hoca Mesud Hakkında Bilgi

Sponsorlu Bağlantılar

Hayatı hakkında yeterli bilgi olmasa da babasının adının Ahmed olduğunu bizzat kendisi tarafından yazılmıştır.Şeyhoğlu Mustafa’nın 1400’de tamamladığı Kenzü’l-küberâ eserinde onu rahmetle anmasına dayanarak XIV. yüzyılın ikinci yarısında öldüğü tahmin edilmektedir. Eserlerini Farsça’dan nakil yoluyla meydana getiren Hoca Mesud her iki eserini de mesnevi tarzında yazmıştır.

Eserleri.
1. Süheyl ü Nevbahâr.Hoca Mesûd ve yeğeni İzzeddin Ahmed tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir.5703 beyitten meydana gelen bir aşk mesnevisi olup 751 (1350) yılında tamamlanmıştır.Süheyl ü Nev-bahâr mesnevisi,Türk edebiyatında yazılmış beşerî aşk konulu ilk mesnevi olması bakımından önemlidir.
2. Ferhengnâme-i Sa‘dî. 755 (1354) yılında kaleme alınan 1073 beyitlik bu mesnevi Sa‘dî’nin Bostân’ından seçilmiş şiirlerin tercümesidir.

Kaynak:
Hoca Mesud- Mustafa ERKAN, Mustafa ÖZKAN(İslam Ansiklopedisi)
Özkan CİĞA(Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/42013s. 230-239)

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir