Mesud Bin Ahmed-Hoca Mesud Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Mesud Bin Ahmed-Hoca Mesud

Hayatı hakkında yeterli bilgi olmasa da babasının adının Ahmed olduğunu bizzat kendisi tarafından yazılmıştır. Şeyhoğlu Mustafa’nın 1400’de tamamladığı Kenzü’l-küberâ eserinde onu rahmetle anmasına dayanarak XIV. yüzyılın ikinci yarısında öldüğü tahmin edilmektedir. Eserlerini Farsça’dan nakil yoluyla meydana getiren Hoca Mesud her iki eserini de mesnevi tarzında yazmıştır.

Eserleri:

  • Süheyl ü Nevbahâr: Hoca Mesûd ve yeğeni İzzeddin Ahmed tarafından Farsçadan Türkçeye tercüme edilmiştir. 5703 beyitten meydana gelen bir aşk mesnevisi olup 751 (1350) yılında tamamlanmıştır. Süheyl ü Nev-bahâr mesnevisi, Türk edebiyatında yazılmış beşerî aşk konulu ilk mesnevi olması bakımından önemlidir.
  • Ferhengnâme-i Sa‘d: 755 (1354) yılında kaleme alınan 1073 beyitlik bu mesnevi Sa‘dî’nin Bostân’ından seçilmiş şiirlerin tercümesidir.

Kaynak:

  • Hoca Mesud- Mustafa ERKAN, Mustafa ÖZKAN(İslam Ansiklopedisi)
  • Özkan CİĞA (Uluslararası Türkçe Edebiyat Kültür Eğitim Dergisi Sayı: 2/42013s. 230-239)

Yorum yapın