Sıcaklık ve Isı Arasındaki Fark Nedir ?

Isı ve sıcaklık kavramları günümüz konuşma dilinde birbirinin yerine kullanılan kavramlar olmasına karşın aslında birbirinden farklı terimlerdir. Kabaca ısı bir maddenin tüm enerjisini yani potansiyel ve kinetik enerji toplamını ifade ederken sıcaklık birim kütledeki ısı enerjisine verilen isimdir.

Isı ve Sıcaklık arasındaki farkları maddeler halinde yazarsak:

* Isı bir maddenin tüm moleküllerinin potansiyel ve kinetik enerjileri toplamından oluşan bir enerji birimidir.Sıcaklık ise bir enerji çeşidi olmayıp maddenin moleküllerinin hareketinin ölçüsüdür
* Isının birimi kaloridir ve kalorimetre kabıyla ölçülür (örneğin besinleri yakınca 100 kalorilik enerji harcadım gibi) Sıcaklığın birimi ise santigrat derece fahrenehit veya Kelvin olabilir ve sıcaklık termometreyel ölçülür (Örneğin suyun kaynama sıcaklığı 100 santigrat derece gibi)
* Sıcaklıkları farklı iki madde arasında ısı geçişi olurken sıcaklık geçişi olmaz. Isı geçişi iki maddenin sıcaklıkları eşitleninceye kadar sürer.
* Isı maddenin tüm moleküllerini yansıttığından maddenin miktarına bağlıdır fakat sıcaklık madde miktarına bağlı değildir.Örneğin yanmakta olan bir dalın bir molekülünün kinetik enerjisi ağacın bir molekülünün kinetik enerjisinden fazla olacağından dal parçasının sıcaklığı yüksektir fakat ısılarını karşılaştırdığımızda ağacın madde miktarı bir daldan çok daha fazla olduğundan ağacın ısısı daldan daha fazladır diyebiliriz.

Özet:
Isı bir enerji çeşididir ve maddenin tüm moleküllerini kapsarken Sıcaklık enerjinin mikroskobik düzeydeki statik halidir ve büyüklüğü maddenin ortalama moleküllerinin kinetik enerjisiyle ortantılı bir büyüklüktür.

Yorum yapın