Uluslararası Covid-19 Acil Kullanım ICD Kodları

ICD Tarihçesi ve Uluslararası Covid-19 Acil kullanım ICD Kodları

COVID-19 hastalık ve salgını için kullanılan uluslararası acil kullanım ICD kodları

  • ‘U07.1 COVID-19, virüs tanımlı’ acil ICD-10 kodu, laboratuvar testiyle onaylanan COVID-19 hastalık teşhisine atanır.
  • Laboratuvar onayının sonuçsuz olduğu veya mevcut olmadığı durumlarda, COVID-19’un klinik veya epidemiyolojik teşhisine ‘U07.2 COVID-19, virüs tanımlanmadı’ acil ICD-10 kodu atanır.
  • Hem U07.1 hem de U07.2, ölüm nedeni olarak mortalite kodlaması için kullanılabilir.
  • ICD-11’de, COVID-19’un doğrulanmış teşhisi için kod RA01.0’dır ve COVID-19’un klinik teşhisi (şüphelenilen veya muhtemel) için kod RA01.1’dir.

ICD’nin Tarihçesi

Uluslararası Ölüm Nedenleri Listesi olarak bilinen ilk uluslararası sınıflandırma baskısı, 1893’te Uluslararası İstatistik Enstitüsü tarafından kabul edildi.

1948’de ICD’nin kuruluşunda DSÖ’ye emanet edildi ve morbiditeyi içeren 6. versiyon olan ICD-6’yı yayınladı. ilk kez. 1967’de kabul edilen DSÖ İsimlendirme Yönetmeliği, Üye Devletlerin mortalite ve morbidite istatistikleri için en güncel ICD revizyonunu kullanmasını şart koşmuştur. ICD, zaman içinde sağlık ve tıp bilimindeki gelişmeleri yansıtmak için revize edilmiş ve bir dizi baskı halinde yayınlanmıştır.

ICD-10, Mayıs 1990’da 43. Dünya Sağlık Asamblesi tarafından onaylandı. 20.000’den fazla bilimsel makaleye atıfta bulunulmakta ve dünya çapında 100’den fazla ülke tarafından kullanılmaktadır.

ICD amacı ve kullanımları

ICD, küresel olarak sağlık eğilimlerinin ve istatistiklerinin belirlenmesi ve hastalıkların ve sağlık durumlarının raporlanması için uluslararası standartın temelidir. Tüm klinik ve araştırma amaçları için tanısal sınıflandırma standardıdır. ICD, aşağıdakilere izin veren kapsamlı, hiyerarşik bir şekilde listelenen hastalıklar, bozukluklar, yaralanmalar ve diğer ilgili sağlık koşulları tümünü tanımlar.

Kaynak:

  • Dünya Sağlık Örgütü (WHO)

Yorum yapın