Kuyruksuz Tilki Masalı-Türk Masalları

Kuyruksuz Tilki Masalı-Türk Masalları

Kuyruksuz Tilki

Bir varmış, bir yokmuş. Bir koca nine varmış. Bu ninenin bir tek ineği varmış. Bu inekten sağdığı sütü satar, geçinirmiş nine.

Bir gün koca nine sütünü sağmış, süt kovasını avlunun ortasına koymuş, işine gitmiş. Az sonra döndüğünde bakmış ki kova yerinde duruyor ama içinde süt yok. Bir böyle, beş böyle, bunun sebebini bir türlü anlayamamış. Bir sabah sütü sağdıktan sonra, süt kovasını gene avlunun ortasında bırakıp bir köşeye gizlenmiş, beklemeye başlamış. Bakmış ki bir tilki kovaya yanaşıp sütü içiyor. Hemen satırı kapmış nine, tilkinin kuyruğuna indirmiş ve tilkinin kuyruğunu koparmış.

Tilki koca nineye yalvarmış:

– “Nine kuyruğumu veer.”  Nine de:

– “Yook, vermem. Kafir, sen benim sütlerimi nasıl içersin?”

Demiş. Tilki gene:

– Nine, nine kuyruğumu ver.” diye yalvarınca nine:

– “Git sütümü getir, sana kuyruğunu vereyim.”  demiş.

Tilki koyuna gitmiş:

– “Koyun kardeş, bana süt ver. Nineye vereyim, kuyruğumu alayım.”  diye yalvarmış. Koyun da demiş ki:

– “Sen git bana ot getir, ben de sana süt vereyim.”

Tilki çayıra gitmiş:

– “Çayır, çayır bana ot ver. Koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin.”

Çayır demiş ki:

– “Git bana kızları al getir, üstümde oynasınlar. Ben de sana ot vereyim.”

Tilki kızlara gitmiş:

– “Kızlar, kızlar. Gelin çayırda oynayın, çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin.”

Kızlar demiş ki:

-” Git bize inci getir, oynayalım.”

Tilki kuyumcuya gitmiş:

– “Kuyumcu kardeş, Kuyumcu kardeş. Bana inci ver, kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasınlar, çayır bana ot versin. Otu koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Sütü nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin.”

Kuyumcu demiş ki:

– “Git bana yumurta getir, sana inci vereyim.”

Tilki tavuklara gitmiş:

– “Pullu pullu tavuklar. Bana yumurta verin, kuyumcuya vereyim. Kuyumcu bana inci versin, kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasın, çayır bana ot versin. Koyuna vereyim, koyun bana süt versin. Nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin.”

Tavuklar demişler ki:

– “Git bize mısır getir, sana yumurta verelim”

Tilki gitmiş mısır tarlasına:

– “Tarla, tarla. Bana mısır ver, tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin, kuyumcuya vereyim. Kuyumcu Bana inci versin, kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasın. Çayır bana ot versin, koyuna vereyim. Koyun bana süt versin, nineye vereyim, nine bana kuyruğumu versin.”

Tarla demiş ki:

– “Git bana su getir, sana mısır vereyim.”

Tilki gitmiş dereye:

– “Dere, dere. Bana su ver, tarlaya vereyim. Tarla bana mısır versin, tavuklara vereyim. Tavuklar bana yumurta versin, kuyumcuya vereyim. Kuyumcu inci versin, kızlara vereyim. Kızlar çayırda oynasın. Çayır ot versin, koyuna vereyim. Koyun bana süt versin, nineye vereyim. Nineden kuyruğumu alayım.”

Tilki dereden suyu almış, tarlaya vermiş. Tarladan mısırı almış, tavuklara vermiş. Tavuklardan yumurta almış, kuyumcuya vermiş. Kuyumcudan inci almış, kızlara vermiş. Kızlar çayırda oynamışlar. Çayırdan otu almış, koyuna vermiş. Koyundan sütü almış, nineye vermiş. Nineden kuyruğunu almış, çıkmış, gitmiş.

Kaynak:

  • Oğuz Grubu Türk Lehçelerinde Kuyruksuz Tilki Masalı- Gürcü Selcan Sağlık Şahin

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et