Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Bilgiler

Bilgisayar Mühendisliği Hakkında Bilgiler

Bilgisayar ve internet teknolojisi, Yirminci yüzyılın ikinci yarısı itibariyle büyük bir hızla toplum hayatında etkili olmuş, bu dönemin “bilgisayar çağı” olarak adlandırılmasını sağlamıştır.

Bilgisayar mühendisliği, bilişim sektörünün temel mesleklerinden birisidir. Bilişim, uluslar arası sektörler içerisinde büyük bir hızla yükseliyorken bu alanda artan kariyer fırsatlarını da beraberinde getiriyor. Bu hızlı yükseliş içerisinde şüphesiz ki bu alanda çalışacak gerekli niteliklere sahip kişilere ihtiyaç artıyor.

Bilgisayar mühendisliği, bilgisayar sistemlerinin yapısı, geliştirilmesi ve bu sistemlerin etkin kullanım yöntemleri konularını içermekle beraber, yazılımdan ağ sistemlerine, internet teknolojilerinden görsel tasarıma kadar geniş bir alanı içerisine alan bir bilim ve meslek dalıdır.

Bilgisayar mühendisliği , 4 yıllık bir öğretim süresinde tamamlanmaktadır. Genellikle öğretim süresinin ilk iki yılında, temel mühendislik ve temel bilgisayar teknolojisi derslerinin verildiği bu dört yıllık sürecin son iki yılında ise zorunlu olarak alınması gereken bilgisayar mühendisliği dersleri dışında, öğrencilerin yazılım ve donanım konularında bilgi sahibi olabileceği ve bilgisayar mühendisliğinin farklı alanlarına yönelebileceği teknik seçmeli dersler verilmektedir.

Öğretim dönemi boyunca okutulan temel dersler ise; bilgisayarın donanım yapısı, programlama dilleri, mantıksal tasarım, veri yapıları ve algoritmalar, sayısal çözümleme, veri tabanı sistemleri, veri iletişim, sistem çözümleme, yönetim bilişim sistemleri ve mikroişlemciler gibi meslek derslerinin yanı sıra matematik, istatistik, fizik, elektrik, elektronik, ekonomi gibi temel derslerdir.

Mühendislik bilimsel ve matematiksel verilerden yararlanarak toplum için faydalı ürünler ortaya çıkarmaya çalışan, mevcut sistemlerin en verimli şekilde çalışmasını sağlayan sürekli bir araştırma ve geliştirme içerisinde bulunan bir bilim dalıdır. Bu nedenle matematiksel zekâ gerektirmektedir.
Bilgisayar mühendisliği eğitimi veren üniversitelerde temel olarak iki dala ayrılma söz konusudur.

  • Yazılım Dalı (Software)
  • Donanım Dalı (Hardware)

Bilgisayar mühendisliği bölümünden mezun olan öğrenciler “Bilgisayar Mühendisi” unvanı alarak Enformasyon ve Ağ Güvenliği, İnternet Programcılığı, İnternet Mühendisliği, Yazılım Tasarımcısı, Sistem Analisti, Uygulama Programcısı, Yazılım Mühendisi, Sistem Programcısı, Bilgisayar Sistem Mühendisi, Oyun tasarımcısı, Endüstriyel veya diğer kontrol sistemleri bilgisayar otomasyonu uzmanı gibi alanlarda çalışabilirler. Bunun yanı sıra akademik alanda kariyer yaparak üniversitelerde çalışabilir ve araştırmalarda bulunabilirler.

Mezunlar kendi yazılımlarını kendi firmalarını kurarak üretebildikleri gibi endüstride faaliyet gösteren bir firmada da yazılım geliştirebilirler. Bilgi teknolojileri alanında çalışanların sahip oldukları yüksek ücret avantajından faydalanırlar. Pricewaterhouse Coopers’ın, güncel ücret araştırmasına göre bilgi teknolojileri sektörünün çalışanlarına en yüksek ücret veren sektör olduğu ifade ediliyor. Ayrıca Forbes dergisinin araştırmasına göre Amerika’nın en çok kazandıran meslekleri sıralamasında bilişim yöneticileri $118,710 yıllık ortalama gelirle 21.sırada gelmiştir.

Yorum yapın