Dünya Tarihini Değiştiren Coğrafi Keşifler

Dünya Tarihini Değiştiren Coğrafi Keşifler

Coğrafi Keşifler: Dünya Tarihini Değiştiren Olaylar

Coğrafi Keşifler, 15. yüzyılın sonlarından 17. yüzyılın başlarına kadar Avrupalı denizcilerin yeni kıtalar ve yollar keşfettiği bir dönemdir. Bu keşifler, dünya tarihini önemli ölçüde etkilemiştir.

Coğrafi Keşifler’in Nedenleri

Coğrafi Keşifler’in başlıca nedenleri şunlardır:

 • Ticaret: Avrupalı tüccarlar, Doğu’nun zenginliklerinden yararlanmak için yeni ticaret yolları arıyorlardı. Özellikle, Çin’den gelen ipek, baharat ve diğer değerli mallar, Avrupa’da büyük talep görüyordu. Ancak, bu mallar, Orta Doğu’daki Müslüman tüccarlar tarafından kontrol edilen kara ticaret yollarından Avrupa’ya ulaşıyordu. Avrupalı tüccarlar, bu yolların kontrolünü ele geçirmek ve Doğu’dan doğrudan mal almak istiyorlardı.
 • Hristiyanlaştırma: Avrupalı misyonerler, yeni toprakları Hristiyanlaştırmak istiyorlardı. Avrupalılar, yeni kıtalarda yaşayan insanların da Hristiyanlaştırılması gerektiğine inanıyorlardı.
 • Şahsiyet: Bazı denizciler, yeni yerler keşfetmek için büyük bir tutkuya sahiptiler. Örneğin, Kristof Kolomb, Asya’ya ulaşmak için yeni bir yol bulmak için uzun yıllar boyunca çaba göstermiştir.

Coğrafi Keşifler’in Sonuçları

Coğrafi Keşifler, aşağıdaki sonuçları doğurmuştur:

 • Dünyanın küresel bir yapıya sahip olduğu anlaşıldı. Avrupalılar, Coğrafi Keşifler sayesinde, dünyanın küresel bir yapıya sahip olduğunu ve Asya’nın Avrupa’nın tam karşısında bulunduğunu anladılar. Bu, dünya hakkındaki anlayışlarını önemli ölçüde değiştirmiştir.
 • Denizcilik ve haritacılık gelişti. Coğrafi Keşifler, denizcilik ve haritacılığın gelişmesine önemli katkı sağlamıştır. Avrupalılar, yeni kıta ve yollar keşfetmek için daha iyi gemiler ve haritalar geliştirmek zorunda kaldılar.
 • Yeni ticaret yolları açıldı. Coğrafi Keşifler, yeni ticaret yollarının açılmasına yol açtı. Avrupalılar, Asya’ya ulaşmak için yeni yollar buldular ve bu da Avrupa’nın dünya ticaretinde lider konuma gelmesini sağladı.
 • Yeni kıtalar ve kültürler keşfedildi. Coğrafi Keşifler, Avrupalıların yeni kıtalar ve kültürler keşfetmesine yol açtı. Avrupalılar, Amerika, Afrika ve Asya’nın keşfedilmesiyle birlikte, dünyanın daha geniş bir perspektiften görmeye başladılar.
 • Avrupa’nın dünya hegemonyası başladı. Coğrafi Keşifler, Avrupa’nın dünya hegemonyasının başlamasına yol açtı. Avrupalılar, yeni kıtalarda sömürgeler kurarak, dünya üzerinde önemli bir güç haline geldiler.
  Coğrafi Keşifler’in Dünya Tarihi Üzerindeki Etkileri

Coğrafi Keşifler, dünya tarihini önemli ölçüde etkilemiştir. Bu keşifler, aşağıdaki gelişmelere yol açmıştır:

 • Yeni ticaret yolları açılması, Avrupa’nın dünya ticaretinde lider konuma gelmesini sağlamıştır. Avrupalılar, yeni kıtalardan elde ettikleri zenginlikler sayesinde, dünya ticaretinde lider konuma geldiler. Bu durum, Avrupa’nın ekonomik ve siyasi gücünü artırdı.
 • Yeni kıtalar ve kültürlerin keşfedilmesi, Avrupalıların dünyayı daha iyi anlamalarını sağlamıştır. Avrupalılar, yeni kıtalar ve kültürler hakkında bilgi edinerek, dünya hakkındaki anlayışlarını geliştirdiler. Bu durum, Avrupalıların dünyayı daha geniş bir perspektiften görmelerini sağladı.
 • Yeni sömürgelerin kurulması, Avrupa’nın dünya üzerindeki etkisini artırmıştır. Avrupalılar, yeni kıtalarda sömürgeler kurarak, dünya üzerinde önemli bir güç haline geldiler. Bu sömürgeler, Avrupa’ya hammadde ve pazar sağladı.
 • Yeni teknolojilerin geliştirilmesi, dünyayı daha küçük bir yer haline getirmiştir. Coğrafi Keşifler, denizcilik ve haritacılığın gelişmesine yol açtı. Bu gelişmeler, dünyayı daha kolay ve hızlı bir şekilde keşfetmeyi mümkün kıldı.
 • Coğrafi Keşifler, günümüz dünyasının şekillenmesinde önemli bir rol oynamıştır. Bu keşifler, dünyanın küresel bir yapıya sahip olduğunun anlaşılmasını ve Avrupa’nın dünya hegemonyasının başlamasını sağlamıştır.

Kaynaklar

 • Coğrafi Keşifler (Wikipedia)
 • Coğrafi Keşifler’in Nedenleri ve Sonuçları (Tarih Atlası)
 • Coğrafi Keşifler’in Dünya Tarihi Üzerindeki Etkileri (TRT Tarih)
 • Coğrafi Keşifler (National Geographic)
 • Coğrafi Keşifler’in Kısa Tarihi (The History Channel)

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin