Şair Mercimek Ahmet Hakkında Bilgi

Şair Mercimek Ahmet Hakkında Bilgi

Mercimek Ahmet 2.Murat zamanında yaşamıştır. Mercimek Ahmed b. İlyâs olan adın da anlaşılacağı üzere babasının adı İlyas’tır. Kendisi hakkında çok az kaynak bulunabilmiştir.

Kevkâvus b. İskender’in farsaça nasihatnâme türündeki eseri olan Kabus-nâme’yi Sultan 2.Murat’ın isteği üzerine Türkçe’ye çevirdi. Kitabın çevirisin bitiş tarihi 835’te (1431-32) olarak bilinmektedir. Bu çevirinin Türkiye ve dünya kütüphanelerinde birçok yazma nüshası vardır. Arapça ve Farsçadan eserler tercüme ettiren II. Murad’ın Türkçeyegösterdiği hassasiyet ve verdiği önem, Türkçenin büyük devlet dili olmasını sağlamıştır. Sultan 2.Murat, çevirilerin açık bir dille yapılmasını isteyerek Türkçenin kültür ve edebiyat dili olarak işlenmesine hizmet etmiştir. Kabus-nâme, XI’nci yüzyılda Kûhistan hanlarından Keykâvus adındaki birinin oğlu Giylanşah’a nasihatlarını içerir.

Eseri:

  • Kabus-nâme (Tercüme)

Kaynak:

  • İslam Ansiklopedisi- Kabus-nâme
  • Anadolu Üniversitesi-XV. Yüzyıl Batı Türk Edebiyatı I(Sayfa 96)

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et