Regaip Kandili ve Tevbe İstiğfarın Önemi

Regaip Kandili ve Tevbe İstiğfarın Önemi

Regaip Kandili ve Tevbe İstiğfarın Önemi

Regaip Kandili, Recep ayının ilk cuma gecesine denk gelen mübarek bir gecedir. Bu gece, Allah’ın rahmetinin ve ihsanlarının bollaştığı, müminlerin günahlarının affedildiği gece olarak kabul edilir.

Regaip Kandili’nde ibadet etmek, dua etmek, Kur’an-ı Kerim okumak, oruç tutmak gibi ibadetlerde bulunmak sünnettir. Regaip Kandili’nde yapılan duaların kabul olacağı rivayet edilir.

Tevbe istiğfar, kişinin Allah’a karşı işlediği günahlardan pişmanlık duyup, bunları tekrar yapmama azmiyle tövbe etmesi ve Allah’tan af dilemesi demektir. Tevbe istiğfar, İslam’ın temel esaslarından biridir. Allah, tevbe eden kullarını bağışlamayı sever.

Tevbe istiğfarın önemi şu şekilde sıralanabilir:

 • Tevbe istiğfar, Allah’ın rahmetini celbeder. Allah, tevbe eden kullarını bağışlamayı sever. Tevbe eden kulların günahları bağışlanır, Allah’ın rahmetine mazhar olurlar.
 • Tevbe istiğfar, kişinin günahlardan arınmasını sağlar. Günahlar, insanın ruhuna bir kirlilik getirir. Tevbe istiğfar ederek, bu kirlilikten arınmak mümkündür.
 • Tevbe istiğfar, kişinin Allah’a yakınlaşmasını sağlar. Tevbe istiğfar eden kullar, Allah’a karşı olan sevgi ve saygısını artırırlar.
 • Regaip Kandili’nde tevbe istiğfarın önemi, diğer gecelere göre daha fazladır. Çünkü bu gece, Allah’ın rahmetinin ve ihsanlarının bollaştığı, günahların bağışlandığı bir gecedir.

Regaip Kandili’nde tevbe istiğfar etmek için şu duaları okuyabiliriz:

 • Estağfirullah el-azîm el-kerîm, ellezî lâ ilâhe illâ hüve, el-hayy el-kayyûm, ve etûbü ileyhi.
  “Allah’ım! Büyük olan ve yüce olan, kendisinden başka ilah olmayan, diri olan ve her zaman var olan Allah’tan mağfiret dilerim. Ve O’na tövbe ederim.”
 • Estağfirullah min külli mâ kerihallahü ve nehâye anhü.
  “Allah’ım! Allah’ın kerih gördüğü ve nehyettiklerinden dolayı tövbe ederim.”
 • Sübhanallahi ve bihamdihi.
  “Allah’ı tesbih ederim ve O’na hamdederim.”
 • Elhamdülillahi rabbil-âlemin.
  “Hamd, alemlerin Rabbi olan Allah’a mahsustur.”
 • Allahu ekber, Allahu ekber, lâ ilâhe illallahü vallahu ekber, Allahu ekber ve lillahil-hamd.
  “Allah en büyüktür, Allah en büyüktür, Allah’tan başka ilah yoktur, Allah en büyüktür, Allah en büyüktür ve hamd Allah’a mahsustur.”
 • La ilahe illallahü vahdehü la şerike leh, lehül-mülkü ve lehül-hamdü ve hüve ala külli şey’in kadir.
  “Allah’tan başka ilah yoktur, O’nun ortağı yoktur. Mülk O’nundur, hamd O’na mahsustur. O, her şeye kadirdir.”

Regaip Kandili’nde tevbe istiğfar etmek, müminler için büyük bir fırsattır. Bu fırsatı kaçırmadan, günahlarımızdan arınmak ve Allah’a yakınlaşmak için tevbe istiğfar edelim.

Hadisler:

Regaip Kandili’nde tevbe istiğfarın önemi konusunda, Hz. Peygamber (s.a.v.) şöyle buyurmuştur:

“Her kim Allah’a karşı işlediği günahlardan pişmanlık duyar ve tövbe ederse, Allah onu bağışlar.” (Tirmizi, Tefsiru Sureti el-Kafirun, 10; İbn Mace, Tevbe, 39)

Hz. Peygamber (s.a.v.) bir gece, sabaha kadar namaz kıldıktan sonra şöyle buyurmuştur: “Bu gece, Allah’a karşı işlediğim günahlardan pişmanlık duydum ve tövbe ettim.” (Müslim, Müsâfirin, 204)

“Her kim, Recep ayında bir gün oruç tutarsa, Allah ona yetmiş gün oruç tutmuş gibi sevap verir.” (Tirmizi, Savm, 29)

“Regaip Kandili’nde yapılan dua kabul olur.” (İbn Mace, İkame, 191)

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın