Rebab Çalgısı ve Aşık Geleneği

Rebab Çalgısı ve Aşık Geleneği

Rebab Çalgısı ve Aşık Geleneği

Rebap çalgısına Rebap’da denilmektedir. Rebap kelimesinin Arapça dilindeki karşılığı “Rebab” şeklindedir. Bu nedenle yazımızın devamında Rebab olarak belirtilecektir. Rebab, Orta Asya’da ortaya çıkmış ve İslam dünyasında yaygın olarak kullanılan bir yaylı çalgı türüdür. Türkiye, İran, Irak, Suriye, Mısır, Fas, Afganistan, Pakistan, Hindistan gibi ülkelerde bulunur.

Rebab, Türk halk müziğinde önemli bir yere sahiptir. Aşık geleneğinde, saz eşliğinde söylenen deyişlerde ve türkülerde kullanılır. Ayrıca, Mevlevi müziğinde de önemli bir rol oynar.

Bu yazımızda, rebap’ ın aşık geleneği içindeki rolü ve önemi ele alınacaktır. Rebabın aşık geleneğinde bir saz olarak kullanımının yanı sıra, bir sembol olarak da önemli bir yeri olduğu vurgulanacaktır. Ayrıca, rebapın aşık geleneğinde özellikle ağıt ve yakarış gibi duygusal türlerde kullanılmasının nedenleri araştırılacaktır.

Rebabın Aşık Geleneğinde Kullanımı

  • Rebab, aşık geleneğinde hem bir saz hem de bir sembol olarak önemli bir role sahiptir. Aşıkların sazlarının vazgeçilmez bir parçası olan rebap, aynı zamanda aşıklığın ve duyguların da bir ifadesidir.
  • Rebab, aşık geleneğinde genellikle oturarak çalınır. Çalgı, sağ ele alınan bir yay ile çalınır. Sol el ise telleri titreterek ses çıkarır. Rebabın zengin bir ses rengine sahip olması, aşıkların duygularını ifade etmelerini kolaylaştırır.
  • Rebab, aşık geleneğinde özellikle ağıt ve yakarış gibi duygusal türlerde kullanılır. Aşıkların, sevdiklerine, dostlarına, vatanlarına ve doğaya duydukları özlem ve hasreti rebap eşliğinde dile getirirler.

Rebabın Aşık Geleneğinde Bir Sembol Olarak Kullanımı

  • Rebab, aşık geleneğinde bir sembol olarak da önemli bir yere sahiptir. Aşıkların sazlarının vazgeçilmez bir parçası olan rebap, aynı zamanda aşıklığın ve duyguların da bir ifadesidir.
  • Rebab, aşık geleneğinde genellikle aşıklığın ve aşkın sembolü olarak kullanılır. Aşıklar, rebabı çalarken, aşklarını ve sevdalarını dile getirirler.
  • Rebab, aşık geleneğinde ayrıca, duyguların sembolü olarak da kullanılır. Aşıklar, rebabı çalarken, sevinçlerini, hüzünlerini, özlemlerini ve hasretlerini dile getirirler.

Rebabın Aşık Geleneğinde Özellikle Ağıt ve Yakarış Türlerinde Kullanılmasının Nedenleri

Rebabın aşık geleneğinde özellikle ağıt ve yakarış gibi duygusal türlerde kullanılmasının nedenleri şunlardır:

  • Rebabın zengin ses rengine sahip olması, aşıkların duygularını ifade etmelerini kolaylaştırır. Rebabın güçlü ve gür sesi, aşıkların duygularını daha etkili bir şekilde ifade etmelerini sağlar.
  • Aşık geleneğinde, ağıt ve yakarış türleri, aşk, sevda, özlem, hasret gibi duyguları ifade etmek için kullanılan önemli türlerdir. Rebabın zengin ses rengine sahip olması, bu türlerin ifade edilmesinde önemli bir rol oynar.

Sonuç

Rebab, aşık geleneğinin önemli bir parçasıdır. Aşıkların sazlarının vazgeçilmez bir parçası olan rebap, aynı zamanda aşıklığın ve duyguların da bir ifadesidir. Rebab, aşık geleneğinde özellikle ağıt ve yakarış gibi duygusal türlerde kullanılmasıyla, aşıkların duygularını daha etkili bir şekilde ifade etmelerine katkı sağlar.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın