Endogami Nedir? Endogami Hakkında Bilgi

Yayımlanma tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Endogami Nedir? Endogami Hakkında Bilgi

Endogami iç evlilik olarak anlamı olup Fransızca endogamie kelimesinden dilimize girmiştir. Grup içi evlilikler genellikle akraba, eş, dost ya da tanıdık gibi toplumlarda arasında görülmektedir. Bunun nedeni geleneksel kültürlerde hem değerlerin korunması hem de hane içi sırların hane içinde kalmasının önemli olmasıdır. Akraba evliliği, genetik hastalıkları tetikleyen önemli etkenlerden birisidir. Genellikle tarım odaklı toplumlarda görülen bu tür evliliklerin genel olarak sebepleri şunlardır.

* Toprak, arazi ve taşınmazların aile içi dışına dağılmasını önlemek,

* Kendine en yakın özelliklerin en kolay akrabalar arasında görmek,

* Aynı dinden olan kişilerle evliliği tercih etmek,

* Coğrafi koşullar nedeniyle toplumlardan uzak kalmış insanlar tarafından tercih etmek,

* İç evliliklerle akraba grubunu korumak,

* Evlenen bireyler sayesinde ekonomik ve sosyal güç sağlamak.

Yapılan tarihi araştırmalarda akraba evliliğinin 9 bin yıl öncesine kadar dayandığı belirtilmiştir. Bu evlilikler Mısır, Anadolu, Afrika, Avrupa, Uzak Doğu, Fas, Pakistan ve Orta Doğu gibi dünyanın çeşitli bölgelerine kadar yayılmıştır.

Hacettepe Nüfus Etüdleri Enstitüsü’nün 1983 yılında yaptığı çalışmada Türkiye’de yapılan akraba evliliğinin %21,10 olduğu belirtilmiştir. Bu sıklık yöreler arasında ciddi farklılıklar göstermekle birlikte doğu bölgesine gidildikçe artmaktadır. Doğu Anadolu’da %30,8 olan bu oran Batı Anadolu’da %12.8’ e kadar düşmektedir.

Akraba evliliği aile büyükleri tarafından karar verildiği durumlarda daha artmaktadır. Erken yaşlardaki evliliklerde ise sıklığı daha fazladır. Resmi nikahlı eşlere göre dini nikahlı eşler arasında %50’lik bir artış izlenmektedir. Yapılan araştırmalara göre eğitim düzeyinin artmasıyla akraba evliliğinin azaldığı gözlemlenmiştir.

 

Kaynak:

* Türk Dil Kurumu Sözlüğü
* wikipedia.org-Akraba_evliliği

Kerim Usta tarafından yayımlandı.

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir