Prof. Dr. Mustafa Çakır Hakkında Bilgiler

Prof. Dr. Mustafa Çakır Hakkında Bilgiler

Prof. Dr. Mustafa Çakır, 1963 yılında Düzce’de dünyaya gelmiş ve eğitim hayatına Eskişehir’in Sivrihisar ilçesinde başlamıştır. Ortaöğrenimini Bolu’da sürdüren Çakır, liseyi Bolu Endüstri Meslek Lisesi’nde tamamlayarak, makine bölümünden dereceyle mezun olmuştur.

Eğitimine yurt dışında devam eden Çakır, Avusturya ve Liechtenstein’da bulunmuş ve Viyana Üniversitesi Yaz Yüksekokulu’ndan Alman Dili ve Avusturya Kültürü alanında diploma almıştır. Akademik kariyerine Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak adım atan Çakır, yüksek lisansını Almanca ve Türkçedeki zamanların karşılaştırmalı analizi üzerine yapmış ve bilim uzmanı unvanını kazanmıştır.

Doktora eğitimini Viyana Üniversitesi’nde tamamlayarak, Alman dili ediniminde kültürün ve kimliğin rolü üzerine tez yazmış ve doktor unvanını almıştır. Profesyonel kariyerinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev yapmış, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’na getirilmiştir.

1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. Batı Avrupa’daki Türk vatandaşlarına yönelik eğitim hizmetlerinde önemli roller üstlenmiş, Bozüyük Meslek Yüksekokulu ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu müdürlüklerini yürütmüştür. Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme konularında da üniversite bünyesinde aktif görevler almıştır. 2009 yılında, Avusturya Bilim ve Araştırma Bakanlığı’nın önerisiyle, akademik çalışmaları ve katkıları nedeniyle Avusturya Devleti Büyük Liyakat Nişanı’na layık görülmüştür.

Akademik kariyerine Anadolu Üniversitesi’nde araştırma görevlisi olarak adım atan Çakır, yüksek lisansını Almanca ve Türkçedeki zamanların karşılaştırmalı analizi üzerine yapmış ve bilim uzmanı unvanını kazanmıştır. Doktora eğitimini Viyana Üniversitesi’nde tamamlayarak, Alman dili ediniminde kültürün ve kimliğin rolü üzerine tez yazmış ve doktor unvanını almıştır.

Profesyonel kariyerinde Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi’nde öğretim görevlisi ve yardımcı doçent olarak görev yapmış, Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı’na getirilmiştir. 1996 yılında doçent, 2002 yılında ise profesör unvanlarını almıştır. Batı Avrupa’daki Türk vatandaşlarına yönelik eğitim hizmetlerinde önemli roller üstlenmiş, Bozüyük Meslek Yüksekokulu ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu müdürlüklerini yürütmüştür. Akademik değerlendirme ve kalite geliştirme konularında da üniversite bünyesinde aktif görevler almıştır.

Anadolu Üniversitesi’nin Köln’de bulunan Batı Avrupa Bürosu yöneticiliği (1998-2003), Bozüyük MYO (2004-2006), Turizm ve Otel İşletmeciliği YO (2006-2011), Yurtdışı Türkler Uygulama ve Araştırma Merkezi Müdürlüğü (2013-2018) görevlerinde bulundu. 2018 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na geçti ve 2022 yılına değin Münih Başkonsolosluğu Eğitim Ataşesi olarak görev yaptı. Halen Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Yabancı Diller Eğitimi Bölümünde görev yapmaktadır.

Prof. Dr. Mustafa Çakır, evli ve iki çocuk babasıdır.

 • Akademik Kariyer:
  • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Almanca Öğretmenliği programından birincilikle mezun oldu.
  • Araştırma Görevlisi olarak başladığı akademik kariyerinde, Sosyal Bilimler Enstitüsündeki yüksek lisans eğitimini tamamlayarak bilim uzmanı unvanını aldı.
  • Viyana Üniversitesinde doktora (Dr.phil.) derecesi aldı.
  • Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesinde önce Öğretim Görevlisi, sonra Yardımcı Doçent kadrolarına yükseltilerek atandı.
  • Alman Dili Eğitimi Anabilim Dalı Başkanlığı görevine getirildi.
  • 1996 yılında doçent unvanı aldı.
  • 2002 yılında Profesörlüğe yükseltildi ve atandı.
 • Yöneticilik ve Diğer Görevler:
  • Batı Avrupa ülkelerindeki Türk misyon temsilcilikleri, yerel yönetimler ve sivil toplum kuruluşları ile ortak eğitim-kültür çalışmaları yaptı.
  • Bozüyük Meslek Yüksekokulu Müdürlüğü ve Turizm ve Otel İşletmeciliği Yüksekokulu Müdürlüğü görevlerini üstlendi.
  • Anadolu Üniversitesi Akademik Değerlendirme ve Kalite Geliştirme Kurulu üyeliği yaptı.
 • Ödüller ve Onurlar:
  • 2009 yılında, Avusturya Devleti Büyük Liyakat Nişanı ile onurlandırıldı.
Yayınlar:

1. Uluslararası Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ÇAKIR, Mustafa. “Graphographemische Fehler deutschlernender TürkInnen” .Estudios Filológicos Alemanes (Sevilla 2008) Volumen 16, pp. 419-430, ISSN: 1578-9438.
  • ÇAKIR, Mustafa. “Die aktuelle Lage und Zukunftperspektive des Deutschen als Fremdsprache in der Türkei” Zeitschrift für interkulturellen Fremdsprachenunterricht. Jahrgang 7, Nr. 2, (September) 2002, http://www.spz.tu-darmstadt.de/ projekt_ejournal/jg_07_2/beitra20.htm (ISSN 1205-6545). http://zif.spz.tu-darmstadt.de/jg-07-2/beitrag/cakir1.htm (02.11.2007).
  • ÇAKIR, Mustafa: “Muttersprachliche Defizite türkischer Remigrantenkinder an der Anadolu Universität zu Eskişehir” LernSprache Deutsch. JG 2 (1994) Heft 1, ss. 59-74.

2. Uluslararası Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında (Proceedings) Basılan Bildiriler

  • ÇAKIR, Mustafa. “Toplumsal Beklentilerimiz İle Yabancı Dil Öğretimi İlişkisi” İçinde: Cemal Yıldız, Latif Beyreli. Marmara Üniversitesi Atatürk Eğitim Fakültesi Uluslararası V. Dil, Yazın, Deyişbilim Sempozyumu Bildirileri: Cilt I, Dilbilim, Dil Öğretimi ve Çeviribilim Yazıları. Ankara: Pegem-A Yayıncılık, 2006, ss. 269-277.
  • ÇAKIR, Mustafa. “So nach und doch so fern: Türkisch-deutsche pragmatische Unterschiede im universitären Milieu” In: Michaela Auer / Ulrich Müller (Hrsg.) Kanon und Text in interkulturellen Perspektiven: Andere Texte anders lesen, 4. Internationaler Kongress der Gesellschaft für Interkulturelle Germanistik und der Universität Salzburg (Kaprun 23.-27.9.1998). Stuttgart: Heinz, 2002. ss. 295-305.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Vor allem brauchen wir gebildete Mitarbeiter: Entwicklungsmöglichkeiten und -grenzen der türkischen Germanistik” Germanistentreffen Bundesrepublik Deutschland – Türkei: 25.9.-29.9.1994. Dokumentation der Tagungsbeiträge . Bonn: DAAD, 1995, ss. 37-51.

3. Yazılan Uluslararası Kitaplar Veya Kitaplarda Bölümler

  • ÇAKIR, Mustafa. “Die Bezüge zwischen Aussprache und Schreibung von Diphtongen und Affrikaten im Deutschen und Türkischen” in: Christiane M. Pabst (Yay.): Sprache als System und Prozess: Festschrift für Günter Lipold zum 60. Geburtstag. Wien: Edition Praesens, 2005. ss.425-433.
  • ÇAKIR, Mustafa: Göçün Kırkıcı Yılında Almancanın İkici Dil Olarak Edinimini Etkileyen Kültürlerarası Olgular. Köln: Ultima Ratio Dizisi 01, 2001 (ISBN: 975-93537-0-9).
  • ÇAKIR, Mustafa: Almanya’daki Türkler Üzerine Eğitim Kültür Monografileri. Köln: Ultima Ratio Dizisi 02, 2001 (ISBN: 975-93537-1-7).
  • ÇAKIR, Mustafa: Soziale und bildungspolitische Rahmenbadingungen der Migration und der Stellenwert des Deutschen unter den Türken. Aachen: Shaker, 2001 (ISBN: 3-8265-9385-5).

4. Ulusal Hakemli Dergilerde Yayınlanan Makaleler

  • ÇAKIR, Mustafa: “Kültürlerarası İletişimin Bir Yönü: Özün Ötekileştirilerek Yabancılaştırılması”. Anatolia:Turizm Araştırmaları Dergisi Prof. Dr. Işın Dener Özel Sayısı. Cilt: 21, Sayı: 1, Bahar 2010, ss. 75-84. (ISSN 1300-4220), 2010.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Almanya’daki Çok Kültürlü Ortamlarda Türkçenin Anadili Olarak Kullanımı” Anadolu Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisi. Cilt: 2, Sayı: 1, 2002, ss. 39-57 (ISSN 1303-0876).
  • ÇAKIR, Mustafa: “Almanya’daki Türk Çocuklarının Okulöncesi Eğitim Sürecinde Almancayı İkinci Dil Olarak Edinmelerini Etkileyen Olgular” TÖMER Dil Dergisi. Sayı: 107, Ekim 2001, ss. 34-43.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Almanya’daki Türk çocuklarının interkültürel etkileşime dayalı sorunları ve çözüm önerileri” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 2000, Cilt: 10, Sayı: 1, Sayfa: 133-142.
  • ÇAKIR, Mustafa: ÇELİKER, Behiye: “Öğrenci Görüşüne Göre Yabacı Dil Öğretmeninin Özellikleri” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. C.7, S. 1-2, 1997, ss. 113-126.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Çeviride Eşdeğerlik İlişkileri”. Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 6:1, (Bahar) 1996, ss. 93-107.
  • ÇAKIR, Mustafa & Kenan OTURAN: “Sesbilim ve Sesbilgisi Alanlarında Türkiye Türkçesi Üzerine Yapılan Çalışmalar” Dilbilim Araştırmaları 1995. ss. 205-213.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Zur Frage des Zweitspracherwerbs”. Alman Dili ve Edebiyatı Dergisi, hrsg. v. der Abt. f.dt. Sprache und Literatur an der Philosophischen Fakultät der Universität İstanbul, VIII (1993), ss. 225-233.
5. Ulusal Bilimsel Toplantılarda Sunulan ve Bildiri Kitabında Kasılan Bildiriler

  • ÇAKIR, Mustafa. “Quo vadis, homo academicus? Turizmin Bilim Dalı Olarak Geliştirilmesine Yönelik Çalışmalar”. Mersin Üniversitesi TİOYO. 10. Ulusal Turizm Kongresi-21-24 Ekim 2009, Mersin. ss. 1239-1254.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretimi ve Edebiyat İlişkisi” Türkiye’de Yabancı Dil Eğitimi Ulusal Kongresi. Gazi Üniversitesi Gazi Eğitim Fakültesi, 22-23 Kasım 2007 Ankara. Bildiriler(eds. Suna Ağıldere, Nurettin Ceviz), Ankara: Bizim Büro, 2008, ss.255-258.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Anadolu Üniversitesi Batı Avrupa Açık Yükseköğretim Hizmetleri”. Açık ve Uzaktan Eğitim Sempozyumu, 23-25 Mayıs 2002, Eskişehir: Web Sitesi: http://aof20.anadolu.edu.tr/program.htm
  • ÇAKIR, Mustafa: “Öğrencilerin Meslek Alanlarına Yönelik Sözcük Bilgisi”. Bekir ÖZER v.d. (Yay.): 4. Ulusal Eğitim Bilimleri Kongresi Bildirileri (1997: Eskişehir), ss. 312-325.
  • ÇAKIR, Mustafa – GÜLTEKİN, Ali: “Türkçe Almanca ve Almanca Türkçe Mahkeme Metinlerinin Çevirisinde Örtüşebilirlik Sorunu”. TÖMER Çeviri Dergisi: Çeviri Eğitiminde edebiyat Dışı Metinlerin Çevirisinde Yanlışlar ve Kabul Edilebilirlik Gramatiği Sempozyum Bildirileri Özel Sayısı. Yıl: 3, Sayı: 10, Kış 1997, ss. 79-92.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Übergangskompetenz und Interimsprache bzw. Instabilität und Variabilität der Lernersprache”. Der Beitrag der türkischen Germanistik zu der internationalen Germanistik: Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik-Symposiums, 1.-2. Juni 1995, veranstaltet von der Abt.f. DaF-Lehrerausbildung an der Pädagogischen Fakultät der Anadolu Universität in Eskişehir. Eskişehir: 1996, ss. 255-262.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Kuramsal ve Uygulamalı Çeviri Eğitimi” Uludağ Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi: IV. Ulusal Çeviri Semineri Özel Sayısı . C.VIII, S. 1, 1993. ss. 17-24.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı On Yaşında” Ankaraner Beiträge zur Germanistik, Ankara: Beiträge des Symposiums “Perpektiven des Germanistikstudiums in der Türkei” in Silivri/İstanbul, 1991, ss. 103-113.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Türkiye’de Almanca Öğretmeni Eğitimindeki Temel Sorunlar ve Çözüm Önerileri” Dokuz Eylül Üniversitesi Buca Eğitim Fakültesi İzmir Birinci Eğitim Kongresi Bildirileri, 25-26-27 Kasım 1991, İzmir. ss. 188-193.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Identifikationsprobleme der ausländischen bzw. türkischen Arbeitnehmer im deutschsprachigen Raum”. Österreichisch Türkische Beziehungen aus sozio-kultureller Sicht: Beiträge der Österreich-Woche an der Anadolu Universität Eskişehir (5-8 Juni 1990), Eskişehir: Anadolu Ün. Ya.No: 543, 1991, ss. 54 – 58
  • ÇAKIR, Mustafa: “Die kulturellen und sozialen Bedingungen der interkulturellen Kommunikationsfähigkeit und Sprachlernen von Türken in Deutschland”. Germanistik für das Jahr 2000: Tagungsbeiträge des VII. türkischen Germanistik-Symposiums, 29.-31. März 2000, veranstaltet von der Abt.f. deutsche Sprache und Literatur an der Philosophischen Fakultät der Hacettepe Universität in Ankara. Eskişehir: 1996, ss. 255-262. ss. 253-262.

6. Diğer Yayınlar

6.1. Ulusal Düzeyde Yayımlanan Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  • ÇAKIR, Mustafa.”Öğretmen Yetiştirme Sürecine Eleştirel Bir Bakış”. Feruzan Gündoğar, Güler Mungan, Cemal Yıldız (Yay.):         Semahat Yüksel Armağan Kitabı. Ankara: Pegem Akademi, 2009, ss.47-64. (ISBN 978-605-5885-91-5)
  • ÇAKIR, Mustafa.”Avrupa İdeali Bağlamında Türk-Alman İlişkileri” Içinde: Nazmi Kozak (Yay.). Prof.Dr. Fermani Maviş Anı Kitabı. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yayın No: 1885 – TOİYO Yayın No: 13, 2009, ss. 81-97.(ISBN 978-975-06-0582-6)
  • ÇAKIR, Mustafa. “Yabancı Dil Yetisi Üzerine”. İçinde: Yüksel Kocadoru (Ed.). Günümüz Alman Dili Eğitimi ve Edebiyatında Yeni Yaklaşımlar. Ankara: Detay Yayıncılık, 2009. ss.33-39. (ISBN 978-9944-223-97-3),
  • ÇAKIR, Mustafa: Deutsch als Berufssprache in Hotel- und Gaststättengewerbe [Turizm ve Otelcilik Almancası]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 929 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 500, 1996 (İkinci Baskı: Temmuz 1996). (ISBN: 975-492-654-9)
  • ÇAKIR, Mustafa: Meslek Gruplarına Yönelik Almanca Sözcük Bilgisi: Anadolu üniversitesi Eğitim Fakültesi Almanca Öğretmenliği Programı Öğrencileri Üzerinde Bir Uygulama. Eskişehir: ETAM, 1996.
  • ÇAKIR, Mustafa: Die Verbvalenz im Gastarbeiterdeutsch: Eine Repräsentativuntersuchung zur interaktionalen Kompetenz türkischer Arbeitnehmer in Wien. Eskişehir: ETAM, 1995.
  • ÇAKIR, Mustafa: Semantik der deutschen Gegenwartssprache. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 682 – Eğitim Fakültesi Yay. No: 33, 1993.
  • ÇAKIR, Mustafa: Grammatik und Methodik der deutschen Sprache [Almanca Dilbilgisi ve Öğretimi], Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 599-Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 293, 1992. ss. V-209. (ISBN: 975-492-326-4).

6.1. Ulusal Düzeyde Yayımlanan Kitaplar ve Kitap Bölümleri

  • ÇAKIR, Mustafa; ÖZTÜRK, İlyas; YILDIZ, Cemal (Yay.): Neue Tendenzen und Zukunftsperspektiven der deutschen Sprache und der Germanistik in der Türkei. Band I ve Band II: Tagungsbeiträge des VIII. Türkischen Germanistikkongresses-22-23 Mai 2002. Aachen: Shaker, 2003. (ISBN Band I: 3-8322-1589-1; Band II: 3-8322-1607-3; ISSN 1430-7782)
  • ÇAKIR, Mustafa (Yay.): mehr Sprache – mehrsprachig – mit Deutsch: didaktische und politische Perspektiven aus türkischer Sicht. Aachen: Shaker, 2002 (ISBN: 3-8322-1048-2).
  • ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Fremdsprachenunterricht und die Stellung des Deutschen in der Türkei. Aachen: Shaker, 2001 (ISBN: 3-8265-9385-2).

6.3. Yurtiçinde Yayımlanan Kitap Editörlükleri

  • ÇAKIR, Mustafa ve İrfan ARIKAN (Ed.): Turizm İçin Almanca [Deutsch für den Tourismus]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 1982 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 1058, 2009 (Birinci Baskı: Ekim 2009). (ISBN: 978.975.06.0670.0).
  • ÇAKIR, Mustafa ve İrfan ARIKAN (Ed.): Turizm İçin Almanca [Deutsch für den Tourismus]. Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 1982 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 1058, 2009 (Birinci Baskı: Ekim 2009). (ISBN: 978.975.06.0670.0).
  • ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Der Beitrag der türkischen Germanistik zu der internationalen Germanistik: Tagungsbeiträge des V. türkischen Germanistik-Symposiums, 1.-2. Juni 1995 veranstaltet von der Abt. f. DaF Lehrerausbildung an der Pädagogischen Fakultät der Anadolu Universität in Eskişehir. Eskişehir: 1996.
  • ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Çağdaş Avusturya Edebiyatı Seçkisi. Eskişehir: ETAM, 1994.
  • ÇAKIR, Mustafa (Yay.): Linguistik und Methodik [Dil Bilimi ve Dil Öğretimi]. (Yazar: Nevin SELEN), Eskişehir: Anadolu Üniversitesi Yay. No: 602 – Açıköğretim Fakültesi Yay. No: 296, 1992. ss. V-187. (ISBN: 975-492-316-7).

6.4. Yurtiçinde Bilimsel Dergilerde Yayımlanan Makaleler

  • ÇAKIR, Mustafa: “Bilgisayar Destekli Sözdizimi Çalışması ve PROLOG” TÖMER Dil Dergisi. 30 (Nisan) 1995, ss. 32-41.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Syntax (restringiert/elaboriert) bei türkischen Gastarbeiterfrauen” TÖMER Dil Dergisi. 26 (Aralık) 1994, ss. 32-48.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Anadilinden Kaynaklanan Çeviri Sorunları” TÖMER Dil Dergisi. 23 (Eylül) 1994, ss. 23-30.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Dil Kirlenmesi: Türkçede Yabancı Sözcüklerin Kullanımı”. Cogito: Üç Aylık Düşünce Dergisi: Kirlenen Çağ . Sayı: 2 , Güz 1994, ss. 93 – 98.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Kalkınma Süreci İçinde Öğretmen Yetiştirme” Çağdaş Eğitim 205 (Aralık) 1994. ss. 13-15.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Çocuk Yazınında Kurgu ve Alılmama” Kurgu 12 (Aralık) 1993. ss. 1-8.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Metin Okuma”. Kurgu 12 (Aralık) 1993. ss. 9-18.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Basın Dili ve Dilbilimi” Çağdaş Eğitim. 191 (Eylül) 1993. ss. 13-14.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Österreichisches Deutsch im DaF-Unterricht” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 5:1-2 (1992),-ss. 183-193.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Ayrımsal – Karşılaştırmalı Çalışmanın Önemi” Kurgu, 9, (1991) ss. 347-350.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Avusturya Okul Sistemi” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi. 4:1-2 (1991), ss. 211-218.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Selbsteinschätzung türkischer Gastarbeiter in sozialer und sprachlicher Hinsicht” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi, 4:1-2 (1991), ss. 219-239.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Arbeit mit Video im DaF-Unterricht” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3:2 (Güz-Bahar) 1990, ss. 135-148.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Das unterschiedliche Sprachverhalten der türkischen Arbeitnehmer in deutschsprachigen Ländern” Anadolu Üniversitesi Eğitim Fakültesi Dergisi , 3:2 (Güz-Bahar) 1990, ss.149-181.
  • ÇAKIR, Mustafa: “Yabancı Dil Öğretiminde Edebiyatın Yeri: Metin Okuma ve İnceleme Dersi İçin Öneriler”, Kurgu, 8, (1990), ss. 595-601.

Kerim Yarınıneli/KerimUsta.com

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin