Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in Soyağacı

Peygamberimiz Hazreti Muhammed'in Soyağacı 1 – hz. muhammedin soyagaci kerimustacom 1

Peygamberimiz Hazreti Muhammed’in Soyağacı

Peygamber Efendimizin babası Abdullah, annesi Âmine, dedesi Abdülmuttalib, büyük dedesi Hâşim ve daha birçok ataları Kureyş kabilesine mensuptur. Peygamber Efendimizin soyu, hem baba hem de ana tarafından temiz ve şerefli bir aileden gelmektedir. Peygamber Efendimizin çocukları ise Hz. Hatice ve Hz. Mariye ile olan evliliklerinden doğmuştur. Ancak erkek çocukları küçük yaşta vefat etmiştir. Kız çocukları ise İslam’ın yayılmasında önemli rol oynamıştır. Peygamber Efendimizin soyağacı, İslam tarihinde ve inancında büyük bir öneme sahiptir. Yeniden tasarladığım soyağacını umarım beğenirsiniz.

Ataları:

 • Adnan
 • Mead
 • Nizar
 • Mudar
 • Ilyas
 • Mudrike
 • Huzeyme
 • Kinane
 • Nadr
 • Malik
 • Fihr (Kureyş)
 • Galib
 • Luey
 • Ka’b
 • Murre
 • Kilab
 • Kusay
 • Abdumenaf
 • Hashim
 • Abdülmuttalib

Anne ve Babası

 • Abdullah
 • Amine

Hz. Muhammed’in Zevceleri

 • Hatice bint Huveylid
 • Sevde bint Zem’a
 • Âişe bint Ebû Bekir
 • Hafsa bint Ömer
 • Zeyneb bint Hatib
 • Ümmü Seleme
 • Zeyneb bint Cahş
 • Cüveyriye bint Haris
 • Ümmü Habibe
 • Safiyye bint Huyey
 • Meymûne bint Haris
 • Mâriye el-Kıbtîyye
Çocukları:

Hz. Hatice’den:

 • Kasım,
 • Zeynep,
 • Rukiyye,
 • Ümmü Gülsüm,
 • Fatıma,
 • Abdullah,

Hz. Mariye’den:

 • İbrahim (Erken yaşta vefat etti)
Torunları

Hz. Hasan’ın çocuklarının ismi şöyle:

 • Zeyd,
 • Hasan el-Müsennâ,
 • Kāsım,
 • Ebû Bekir,
 • Abdullah,
 • Amr,
 • Abdurrahman,
 • Hüseyin,
 • Muhammed,
 • Ya‘kūb,
 • İsmâil
 • Talha.

Tarihçiler, soyunun Hasan el-Müsennâ ve Zeyd adlı çocuklarıyla devam ettiğinde birleşirler. Hz. Hasan’ın soyundan gelenlere “Şerif” unvanı verilmiştir. Hz. Hasan’ın muhtelif annelerden dünyaya gelmiş ve bize isimleri ulaşmamış bir veya yedi tane de kız çocuğu olduğu da söylenmektedir. Bu kız çocuklarının isimleri kesin olarak bilinmemektedir.

(İslâm Ansiklopedisi-1997-16. cilt, Sayfa: 282-285)

Hz. Hüseyin’in çocuklarının ismi şöyle:

 • Ali el-Ekber,
 • Cafer,
 • Abdullah,
 • Ali Zeynelâbidîn,
 • Fâtıma,
 • Sükeyne,

Hz. Hüseyin’ in Soyundan gelenler “Hüseynî” ya da “Seyyid olarak tanımlanır.

(İslam Ansiklopedisi-1998 -18. cilt, Sayfa: 518-521)

Hz. Zeyneb’in çocuklarının ismi şöyle:

 • Ali bin Ebu’l As,
 • Ümame bint Ebu’l As,

(İslâm Ansiklopedisi- 2013- 44. cilt, Sayfa: 355-356)

Amcaları

 • Hz. Hamza,
 • Hz. Abbas,
 • Ebu Talib, (adı Abdü menaftır)
 • Ebu Leheb, (adı Abdüluzza dır)
 • Zubeyr,
 • Abdulkabe,
 • Muvakım,
 • Dırar,
 • Kusem,
 • Muğıre, (lakabı : Haceldir )
 • Gaydak (adı Musabdır. Nevfel olduğuda söylenmiştir)
 • Avvam.

Amcalarından sadece Hamza ve Hz Abbas( r a ) Müslüman olmuştur.

Halaları;

 • Safiyye,
 • Atike,
 • Berra,
 • Erva,
 • Ümeyme,
 • Ümmü Hakim el Beyza.

Halalarından Safiyye ve Erva Müslüman olmuştur.

Teyzeleri

 • Erva,
 • Berre,
 • Ümeyye,
 • Ümmü Hakim.

Anneannesi

 • Abdul Uzza kızı Berre , Berrenin annesi Esed kızı Ümmü Habib onun annesi de Avf kızı Berre dir.

Babaannesi

 • Amr kızı Fatma’dır. Amr babası Aid , Aidin babası İmran , onun ki de Mahzundur.

Annesinin nesebi de şöyledir

 • Vehb,
 • Abdümenâf,
 • Zühre,
 • Kilâb,
 • Mürre.

Görüldüğü üzere her iki tarafın nesebi Kilâb’da birleşmektedir.

Dip Not:

 • Bu soyağacı sadece Hz. Muhammed’e kadar gelen ata soy ile Hz. Muhammed’in soyundan gelenleri ve zevcelerinin adlarını içermektedir. Daha kapsamlı bir soyağacı için lütfen İslami kaynaklara bakınız.
 • Soyağacı içerik ve resim (Kerim Yarınıneli tarafından hazırlanmıştır.)
 • Konuyu ve resmi paylaşabilirsiniz ama site linkini vermeyi lütfen unutmayınız.

Kerim Usta

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et