Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri

Yayım tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri

* Acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır(Atasözü)
Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

* Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü(Atasözü)
Kendin hakkındaki kötü düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme.

* Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola(Atasözü)
Toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.

* Adı kötüye çıkmak(Deyim)
Ünü kötü olarak yayılmak.

* Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur)(Atasözü)
Bir kötünün, yalnızca yakın çevresine değil daha geniş çevrelere de zararı dokunur.

* Kötü söylemek(Deyim)
Birtakım olumsuz, beğenilmeyen, istenmeyen tutum ve davranışları olduğunu söylemek, kötülemek.

* İnsanın kötüsü (fenası) olmaz; meğer ki parası olmaya(Atasözü)
Toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.

* İşin kötüsü(Deyim)
İşin kötü yanı.

* İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder(Atasözü)
Babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuklarının tutumlarıdır.

* İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı(Atasözü)
İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilir, önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir.

* İyiliğe ‘nereye gidiyorsun’ demişler, ‘kötülüğe’ demiş(Atasözü)
Birçok iyiliğin karşısında kötülük vardır.

* İyiye iyi, kötüye kötü demek(Deyim)
Hatır için söz söylememek, dürüst olmak.

* Kötü gözle bakmak(Deyim)
1) Bir kimse için iyi olmayan düşünceler beslemek, bunu belli edercesine bakmak. 2) Cinsel duygu ile bakmak.

* Kötü haber tez duyulur(Atasözü)
Ölüm gibi kötü haber çabuk yayılır.

* Kötü kişi olmak(Deyim)
Bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak.

* Kötü komşu insanı hacet sahibi eder(Atasözü)
Kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.

* Kötü kötü düşünmek(Deyim)
Üzüntülü düşüncelere dalmak.

* Kötü olmak(Deyim)
1) Olumsuz bir durum almak; 2)Beğenilmemek, takdir edilmemek; 3) Kadın kötü yola düşmek.

* Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına(Atasözü)
İlişkide bulunduğun kimseleri sözlerinle incitme, kötüleme ki onlar da sana daha büyük kötülük yapmasınlar.

* Kötü söz insanı dininden çıkarır(Atasözü)
Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.

* Kötü yola düşmek(Deyim)
Kötü kadın olmak.

* Kötü yola sapmak(Deyim)
Doğruluktan ayrılıp istenilmeyen ve yanlış işler yapmak.

* Kötü yola saptırmak(Deyim)
Kötü yola sürüklemek: ‘Parmak kadar çocuğu kötü yollara saptıranların kökünü kazırım.’ -S. Ali.

* Kötü yola sürüklemek(Deyim)
Yasa dışı, uygunsuz veya hoşa gitmeyen bir yaşayış içine sokmak: ‘Kız kardeşini kötü yola sürükledi diye babası reddetmişti.’ -S. F. Abasıyanık.

* Kötülük etmek (yapmak)(Deyim)
Kötü davranmak, zarar vermek: ‘Kötülük edeni öldürür veya ayetlerin emrettiği cezalardan birini verir.’ -F. R. Atay.

* Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı(Atasözü)
İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilir, önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir.

* Kötüye çekmek(Deyim)
Yanlış, beğenilmeyen bir anlam vermek.

* Kötüye kullanmak(Deyim)
1) Yetkisini yasalara aykırı yolda kullanmak. 2) Birinin iyi davranışından istenilmeyen yolda yararlanmak.

* Terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü(Atasözü)
Kişi, olumsuz yanlarını gizlemeyi bilir.

Kerim Usta tarafından

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir