Kötü ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri

Kötü ile ilgili Deyim ve Atasözleri

 • Acı (kötü) söz insanı (adamı) dinden çıkarır, tatlı söz yılanı inden çıkarır(Atasözü) Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • Açtırma kutuyu, söyletme kötüyü(Atasözü) Kendin hakkındaki kötü düşüncelerimi veya bildiklerimi bana söyletme.
 • Adamın kötüsü olmaz, meğer züğürt ola(Atasözü) Toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
 • Adı kötüye çıkmak(Deyim) Ünü kötü olarak yayılmak.
 • Bir kötünün yedi mahalleye zararı vardır (dokunur)(Atasözü) Bir kötünün, yalnızca yakın çevresine değil daha geniş çevrelere de zararı dokunur.
 • Kötü söylemek(Deyim) Birtakım olumsuz, beğenilmeyen, istenmeyen tutum ve davranışları olduğunu söylemek, kötülemek.
 • İnsanın kötüsü (fenası) olmaz; meğer ki parası olmaya(Atasözü) Toplum içinde herkesin bir değeri vardır ancak züğürtlere değer verilmez.
 • İşin kötüsü(Deyim) İşin kötü yanı.
 • İyi evlat babayı vezir, kötü evlat rezil eder(Atasözü) Babaya ün kazandıran da el içine çıkamayacak bir duruma düşüren de çocuklarının tutumlarıdır.
 • İyiliğe iyilik her kişinin kârı, kötülüğe iyilik er kişinin kârı(Atasözü) İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilir, önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir.
 • İyiliğe ‘nereye gidiyorsun’ demişler, ‘kötülüğe’ demiş(Atasözü) Birçok iyiliğin karşısında kötülük vardır.
 • İyiye iyi, kötüye kötü demek(Deyim) Hatır için söz söylememek, dürüst olmak.
 • Kötü gözle bakmak(Deyim) 1) Bir kimse için iyi olmayan düşünceler beslemek, bunu belli edercesine bakmak. 2) Cinsel duygu ile bakmak.
 • Kötü haber tez duyulur(Atasözü) Ölüm gibi kötü haber çabuk yayılır.
 • Kötü kişi olmak(Deyim) Bazı kimseler birtakım insanların düşmanlığını kazanmak.
 • Kötü komşu insanı hacet sahibi eder(Atasözü) Kötü komşu kendisinden emanet olarak istenen şeyi vermez, emanet isteyen de gidip o şeyden satın alır.
 • Kötü kötü düşünmek(Deyim) Üzüntülü düşüncelere dalmak.
 • Kötü olmak(Deyim) 1) Olumsuz bir durum almak; 2) Beğenilmemek, takdir edilmemek; 3) Kadın kötü yola düşmek.
 • Kötü söyleme eşine, ağı katar aşına(Atasözü) İlişkide bulunduğun kimseleri sözlerinle incitme, kötüleme ki onlar da sana daha büyük kötülük yapmasınlar.
 • Kötü söz insanı dininden çıkarır(Atasözü) Gönül alıcı, okşayıcı sözlerle karşımızdakinin inadı yenilebilir.
 • Kötü yola düşmek(Deyim) Kötü kadın olmak.
 • Kötü yola sapmak(Deyim)
  Doğruluktan ayrılıp istenilmeyen ve yanlış işler yapmak.
 • Kötü yola saptırmak(Deyim) Kötü yola sürüklemek
 • Kötü yola sürüklemek(Deyim) Yasa dışı, uygunsuz veya hoşa gitmeyen bir yaşayış içine sokmak.
 • Kötülük etmek (yapmak)(Deyim) Kötü davranmak, zarar vermek.
 • Kötülük her kişinin kârı, iyilik er kişinin kârı(Atasözü) İyiliğe karşı iyiliği herkes yapabilir, önemli olan kötülüğe karşı iyilik yapabilmektir.
 • Kötüye çekmek(Deyim) Yanlış, beğenilmeyen bir anlam vermek.
 • Kötüye kullanmak(Deyim) 1) Yetkisini yasalara aykırı yolda kullanmak. 2) Birinin iyi davranışından istenilmeyen yolda yararlanmak.
 • Terzinin işi kötü, ayıbını örten ütü(Atasözü) Kişi, olumsuz yanlarını gizlemeyi bilir.

Yorum yapın