Ana ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Yayım tarihi:

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2020 Kerim Usta

Ana ile İlgili Deyim ve Atasözleri

* Ağlarsa anam ağlar, başkası (kalanı) yalan ağlar(Atasözü)
İnsanın sıkıntısını yürekten paylaşan yalnızca annesidir, diğerlerinin üzülmesi yüzeyseldir.

* Ana baba bir(Deyim)
Aynı anne ve babadan olan.

* Ana baba eline bakmak(Deyim)
Ana ve babanın verdiği para ile geçinmek.

* Ana baba yavrusu(Deyim)
Nazlı büyütülmüş çocuk.

* Ana bir, baba ayrı(Deyim)
Anaları bir, babaları ayrı olan (kardeşler).

* Ana gibi yâr olmaz, Bağdat gibi diyar olmaz(Atasözü)
İnsanlar içinde bize anne kadar candan bağlı dost yoktur.

* Ana ile kız, helva ile koz(Atasözü)
Anne ile kız, koz helvasının içindeki cevizle helva gibidirler, birbirlerinden kesinlikle ayrılmazlar.

* Ana kızına taht kurar, kız bahtı kocadan arar(Atasözü)
Kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

* Ana kızına taht kurmuş, baht kuramamış(Atasözü)
Kocası iyi olmayan bir kadın, kendi ne kadar zengin olursa olsun, mutlu olamaz.

* Ana rahmine düşmek(Deyim)
Döl yatağında cenin oluşmak.

* Anadan doğmuşa dönmek (anadan yeni doğmuş gibi olmak)(Deyim)
1) Dertsiz, tasasız bir duruma gelmek; 2) Günahlardan arınmış duruma gelmek.

* Analı kuzu, kınalı kuzu(Deyim)
1) Her işi yolunda giden; 2) Annesi sağ olan çocukların mutluluğunu anlatan bir söz.

* Analık fenalık (kara yamalık)(Atasözü)
Üvey ana fenalık simgesidir.

* Anam babam(Deyim)
İçtenlik bildiren bir söz.

* Anamın (babamın) öleceğini bilseydim kulağı dolu darıya satardım(Atasözü)
İnsan en değerli malının karşılıksız olarak elinden gideceğini bilse onu yok denecek kadar az bir paraya satar.

* Anan güzel idi hani yeri, baban güzel idi hani evi(Atasözü)
Hiçbir duruma güvenilmez, bizim olan şeyler elimizde sürekli olarak kalmazlar.

* Anan yahşi, baban yahşi(Deyim)
Birini, bir işe razı etmek için onu övmek amacıyla söylenen bir söz.

* Ananın (anasının) ak sütü gibi (helal olsun)(Deyim)
‘Anamın sütü bana nasıl helal ise bu da sana öyle helal olsun’ anlamında kullanılan bir söz.

* Ananın bahtı kızına(Atasözü)
Bir anne nasıl bir evlilik hayatı geçirirse kızının evlilik hayatı da kendisininkine benzer.

* Ananın bastığı yavru (civciv) incinmez (ölmez)(Atasözü)
Annenin acı sözü çocuğuna ağır gelmez.

* Anası turp (sarımsak), babası şalgam (soğan)(Deyim)
hlk. Ne olduğu belirsiz kimselerin çocuğu.

* Anası yerinde(Deyim)
Anne gibi kabul edilen (kadın).

* Anasına bak, kızını al, kenarına (kıyısına, tarağına) bak, bezini al(Atasözü)
Bir kızın karakterini öğrenmek isteyenler, anasının durumunu göz önüne alırlarsa aldanmamış olurlar.

* Anasından doğduğuna bin pişman(Deyim)
1) Çok tembel, üşengeç; 2) canından bezmiş.

* Anasından doğduğuna pişman olmak(Deyim)
Çok eziyet görmek, çok üzülmek, bezdirilmek.

* Anasından emdiği süt burnundan (fitil fitil) gelmek(Deyim)
Bir işi yaparken çok sıkıntı çekmek.

* Anasından emdiği sütü burnundan getirmek(Deyim)
Birine bir iş yaptırırken çok sıkıntı çektirmek.

*Anasını bellemek(Deyim)
Kaba en büyük kötülüğü yapmak.

* Anasını eşek kovalasın!(Deyim)
Kaba sözü edilen kimse veya iş için bıkkınlık, dikkate almama ve umursamama anlatan bir söz.

* Anasını sat! (satayım!)(Deyim)
hlk. ‘Önem verme (vermem), aldırma (aldırmam), umursama (umursamam)!’ anlamında kullanılan bir söz.

* Anasının gözü(Deyim)
Argo çok kurnaz, çok açıkgöz, dalavereci, hinoğluhin.

* Anasının ipini satmış (pazara çıkarmış)(Deyim)
İpsiz, kendisinden her türlü soysuzluk beklenebilen (kimse).

* Anasının kızı(Deyim)
Her yönüyle annesine benzeyen kız çocuğu.

* Anasının körpe kuzusu(Deyim)
Pek küçük kucak çocuğu.

* Anasının nikâhını istemek(Deyim)
Bir şeye değerinden çok para istemek.

* Anasının oğlu(Deyim)
Her yönüyle annesine benzeyen erkek çocuğu.

* Atı atasıyla, katırı anasıyla(Atasözü)
Soylu kişiden korkulmaz, soysuz kişiden korkulur.

* Besledik büyüttük danayı, şimdi tanımaz oldu anayı(Atasözü)
Elinde büyüttüğün kişi gün gelip sana nankörlük edebilir.

* Bir anaya bir kız, bir kafaya bir göz(Atasözü)
Bir başa bir göz ne kadar gerekli ise bir anneye bir kız da o denli gereklidir.

* Anasından doğduğuna pişman etmek(Deyim)
Çok eziyet etmek, çok üzmek, bezdirmek.

* Anası ağlamak(Deyim)
Çok sıkıntı çekmek, eziyet çekmek, bitkin duruma gelmek.

* Anasını ağlatmak(Deyim)
Kaba bir kimseye çok eziyet etmek, çok sıkıntı çektirmek.

* Dağ, ovanın süt anasıdır(Atasözü)
Ticareti besleyen, üretim kaynaklarıdır.

* Dağların şenliği (gelin anası)(Deyim)
Şaka kaba, anlayışsız kimse.

* Dilsizin dilinden anası anlar(Atasözü)
Başkalarının kolay kolay anlayamadıkları şeyi, her gün onunla uğraşan kimse çok kolay anlar.

* Doğan anası olma, doğuran anası ol(Atasözü)
Bir çocuk, annesinin değerini ancak kendisi de çocuk sahibi olduktan sonra anlar.

* Hık demiş (anasının veya babasının) burnundan düşmüş(Deyim)
‘Her durumuyla birine çok benziyor’ anlamında kullanılan bir söz.

* Kaçanın anası ağlamamış(Atasözü)
Tehlikeden kaçan kazançlı çıkmış.

* Kuşa süt nasip olsa anasından olurdu(Atasözü)
1) Yaradılışı bir şeyden yararlanmasına elverişli olmayan kişi ne kadar çabalasa o şeyden yararlanamaz; 2) kişi en yakınından sağlayamadığı faydayı başkasından hiç sağlayamaz.

* Oğlan anası kapı arkası, kız anası minder kabası(Atasözü)
Eve gelin geldikten sonra oğlanın anası kapı dışarı edilecek kadar fazla görülür ama kızın anası başköşeye oturtulur.

* Oğlan atadan (babadan) öğrenir sofra açmayı, kız anadan öğrenir biçki biçmeyi(Atasözü)
Erkek çocuk, erkeklerin yapması gereken şeyleri babasından, kız çocuk da kadınların yapması gereken şeyleri annesinden öğrenir; anne ve baba bunları bilmiyorsa çocuktan böyle şeyler beklenemez.

* Teyze, ana yarısıdır(Atasözü)
Teyze, bir kimseye annesi gibi sevgi, şefkat gösterir, onunla yakından ilgilenir.

* Vay anam! (anasını!, canına!)(Deyim)
tkz. ‘çok şaşılacak şey’ anlamında kullanılan bir söz.

* Yaza çıkardık danayı, beğenmez oldu anayı(Atasözü)
Yetiştirdiğimiz, büyüttüğümüz gençler, bizi beğenmezler.

* Yok ananın örekesi(Deyim)
Argo saçma bir söze karşı verilen karşılık.

Kaynak:
Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Kerim Usta tarafından

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir