Hacı Bektaş Veli: Gönül Aydınlatan sözleri

Hacı Bektaş Veli: Gönül Aydınlatan sözleri

Hacı Bektaş Veli, Anadolu’nun mistik geleneğinde iz bırakan 13. yüzyıl düşünürüdür. İslam’ın sevgi, hoşgörü ve bilgiyle harmanlanmış bir yüzünü Anadolu’ya taşıyarak, insanlık onurunu, adaleti, eşitliği ve bilimi vurgulamıştır. Sözleri günümüzde hala tazelik taşıyan Hacı Bektaş Veli’nin vecizeleri, akıl ve gönül dünyalarımıza ışık tutan özlü mesajlardır.

 • Edeb elbisesini, sırtınızdan ölünceye kadar çıkartmayınız.
 • Murada ermek, sabır iledir.
 • Hak’ka erişebilmek için, büyüklere ve doğrulara yaklaşın.
 • İlimden gidilmeyen yolun sonu karanlıktır.
 • Dînine dizlerinle değil, kalbinle bağlan.
 • Cahiller ve hak tanımazlara, sükût ile karşılık veriniz.
 • Bizim erkânımız; ahlâkı Muhammed’i ve edebi Ali’dir.
 • Mevki hırsı, koğu, gıybet, edebsizlik, hıyânet Hak’kı inkâr eder.
 • Fikirsiz âlim Nuh’suz gemidir, zikirsiz derviş nursuz kandildir.
 • Özünde ve sözünde temiz olmayanların, îmanı tam değildir.
 • Asıl körlük nankörlüktür.
 • Hiçbir milleti ve insanı ayıplamayınız.
 • Kibrin aslı şeytan, tevazûnun aslı Rahmân’dır.
 • Hakikatın ilk makamı, toprak olacağımızın bilinmesidir.
 • Elden gelen her iyiliği, herkese yapınız.
 • Abdal, Hak’ka hayran olandır.
 • Adâlet her işte, Hak’kı bilmektir.
 • Çalışmadan geçinenler, bizden değildir.
 • Nefsine ağır geleni, kimseye tatbik etme.
 • İnsanın kemâli, ahlâk güzelliğidir.
 • İslâmın temeli güzel ahlâk; ahlâkın özü bilgi; bilginin özü akıldır.
  Şimdi kim bu sözleri anlamadı, kendini dahi bilmedi. Her ne kadar insan suretinde olsa da insan mertebesinde değildir.
 • Erkek, dişi sorulmaz, muhabbetin dilinde. Hak’ın yarattığı, her şey yerli yerinde. Bizim nazarımızda, kadın erkek farkı yok.
 • Bir olalım, iri olalım, diri olalım.,
 • Bilim, gerçeğe giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • Kimsenin ayıbını arama, kendi ayıbını görür ol.
 • Her ne arar isen, kendinde ara.
 • Yolumuz; ilim, irfân ve insanlık sevgisi üzerine kurulmuştur.
 • Dil mızraktan, daha derin yaralar.
 • Göze nur gönülden gelir.
 • Ateş nardadır sacda değildir. Keramet hırkada taç da değildir. Ne arar ise kendinde ara Kudüs’te Mekke’de Hac da değildir.¹
 • Hak güneşten daha zahirdir.
 • Kırk budaklı şamdanda kırkımız bir yanarız.
 • Çalışan insan kötülük düşünmez.
 • Sevgi ve acıma, insanlık; hiddet ve şehvet ise hayvanlık vasfıdır.
 • Zahiri hüsn-i ebed (huy güzelliği), batıni hüsn-i ebedin (iç güzelliği) ünvanıdır.
 • Adem’de değil mi sohbet mesani, Adem’de değil mi ayetel kürsî.
 • Dili, dini, rengi ne olursa olsun iyiler iyidir.
 • Benim üç güzel dostum var; Biri evde kalır, biri yolda kalır, Biri de benimle gelir. Evde kalan ailem, yolda kalan dostlarımdır, benimle gelen de “iyiliklerimdir”.
 • Ellerin kâbesi var, benim Kâbem insandır.
 • Murada ermek, sabır iledir.
 • Eğer hakka talipsen, her an ona doğru ak. Kainat kitabına, irfan gözü ile bak. Yolumuzun esası, çalışmaya bağlıdır. Ayağa kalkacaksan, bari hizmet için kalk.
 • Aşk meydanı, erenlerin ve bilenlerindir.
 • Doğruluk dost kapısıdır.
 • Nebîler, Velîler, insanlığa Tanrı’nın hediyesidir.
 • Gözü ileride, gönlü geride olan kimse, yola gidemez.
 • Asalet, duruluk ve doğruluktur.
 • Mürüvvet hoş görme ve affetmektir.
 • Dâimâ iyiyi, güzeli, doğruyu öğrenebilmek için okuyunuz, okutunuz.
 • Oturduğun yeri pâk et, kazandığın lokmayı hak et.
 • Devletli odur ki; cehli sile, gafletten uyanıp kendini bile.
 • En büyük kerâmet çalışmaktır.
 • En yüce servet, ilimdir.
 • Eline, diline, beline sahip ol.
 • Îmanın kemâli, âhlak güzelliğidir.
 • Hükümdar (idareci), ancak adâleti ile başarılı olur.
 • İlim, irfan mürşittir karanlıkları koğar. İnsanları cehalet, gaflet bunaltıp boğar. Gönüllerde parlayan, o saadet güneşi, Şark ile garp’den değil, gerçek inançtan doğar.
  Düşünce karanlığına ışık tutanlara ne mutlu.
 • Malım, mülküm, servetim, hepsi evde kaldı. Oğlum, kızım, akrabam, geçtiğim yolda kaldı. Dostlarımdan birisi, benden hiç ayrılmadı. Allah için yaptığım iyilikler bende kaldı.
 • Kendini tanımayan, Yaratan’ı da bilemez.
 • Düşmanınızın bile, insan olduğunu unutmayınız.
 • İlim, hakikate giden yolları aydınlatan ışıktır.
 • Ârifler hem arıdır, hem arıtıcı.

Yorum yapın