Uşepti-Uşabti Hakkında Bilgi

Uşepti - Uşabti Hakkında Bilgi

Uşepti veya Uşabti 

Uşepti genel olarak uşabti, ushabti, shaptis ve shawabtis olarak da anılmaktadır. Antik Mısır’da ölünün yanına koruması için veya öteki dünyada hizmet etsinler diye uşepti adı verilen heykeller bırakılır.

Bu heykeller genellikle küçük ve metallerden yapılırlar ama bunun yanında kilden, çamurdan olanları da vardır. Heykelciklerin yanına ise çeşitli araç gereçler de bırakılırdı. Bu araç gereçler de dikkat edilen konu ise ölenin yaptığı işle alakalı araç ve gereçler seçilirdi.

Bazı zengin mezarlarda masa, yatak, iskemle, araba veya kayıklar bile bulunmuştur. Heykellerin yapıldığı malzemeler, sayı ve biçim yönünden özellikleri arkeologlar tarafından çok yönlü araştırılır.

Böylece  o döneme ait sosyal koşul ve yaşantı şekilleri hakkında bilgiler elde edilmektedir. Bu nedenle uşeptiler paha biçilmez tarihi belge niteliğindedirler.

Yorum yapın