Türkiye Maden Rezervleri

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2021 Kerim Usta

Türkiye Maden Rezervleri

 

Türkiye Maden Rezervleri (Görünür + Muhtemel)
Maden CinsiRezerv (Gör+Muh) (Ton)Açıklamalar
Altın700Au İçeriği
Alünit4000000%7.54 K2O
Antimuan103306Sb içeriği
Asfaltit82000000AİD.2896-5536 Kcal/kg
Asbest29646379Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ‘ un üzerinde
Bakır1786000Metal Cu

Barit35001304%71-99 BaSO4 içerikli
Bitümlü Şist1641381000OrAID.541-1390 Kcal/kg
Bentonit250543000Sondaj+Döküm+Ağartma
Boksit87375000%55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)
Bor3066300000% 24.4-35B2O3 içeriği
Civa3820Metal Hg
Çinko2294479Metal Zn
Demir122000000%55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)
Diatomit44224029İyi kalite
Disten3840000% 21-52 Al2O3
Dolomit15887160000% 15 MgO ve üzeri
Feldspat239305500Albit ve Ortoklaz
Fosfat70500000% 19 P2O5
Fluorit2538000% 40-80 CaF2 İçeriği
Grafit90000% 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir
Gümüş6062Metal Ag
Kaolen89063770% 15-37 Al2O3
Kaya Tuzu5733708017% 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)
Kil (Ser+Ref)354362650Seramik+Refrakter
Krom26000000% 20 üzeri Cr2O3
Kurşun860387Pb İçeriği
Kuvars Kumu1307414250% 90 Üzerinde SiO2
Kuvarsit2270287821% 90 Üzerinde SiO2
Kükürt626000% 32 S içeriği
Linyit13300000000AID.868-5000 Kcal/kg
Lületaşı1.483.000(sandık)İyi, orta kalite karışık
Manganez3200000% 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )
Mermer5.161.000.000 m3Toplam Potansiyel Rezerv
Manyezit111368020% 41-48 MgO içeriği
Perlit5690027600Değişik genleşme oranlarında
Pomza1.479.556.876 m3İyi Kalite
Profillit6644000Seramik+refrakter+ çimento
Sepiolit13546450% 50 üzeri Sepiolit
Sodyum Sülfat16536000% 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)
Stronsiyum665082% 72 Üzeri SrSO4 içerikli
Talk482736İyi kalite
Taşkömürü1126548000İyi kalite
Trona836317680% 56 ve üzeri Trona
Toryum380000% 0.24 ThO2
Uranyum9129% 0.05-0.1 U3O8
Wolfram36719Metal W
Zeolit344148875Klinopitilolit+ Höylandit
Zımpara3725082İyi kalite

Kaynak:
* Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir