Türkiye Maden Rezervleri

Türkiye Maden Rezervleri

 

Türkiye Maden Rezervleri (Görünür + Muhtemel)
Maden CinsiRezerv (Gör+Muh) (Ton)Açıklamalar
Altın700Au İçeriği
Alünit4000000%7.54 K2O
Antimuan103306Sb içeriği
Asfaltit82000000AİD.2896-5536 Kcal/kg
Asbest29646379Değişik lif boylarinda, lif yüzdesi %4 ‘ un üzerinde
Bakır1786000Metal Cu

Barit
35001304
%71-99 BaSO4 içerikli
Bitümlü Şist
1641381000
OrAID.541-1390 Kcal/kg
Bentonit
250543000
Sondaj+Döküm+Ağartma
Boksit
87375000
%55Al2O3 (25 667 000 ton metal Al)
Bor
3066300000
% 24.4-35B2O3 içeriği
Civa
3820
Metal Hg
Çinko
2294479
Metal Zn
Demir
122000000
%55Fe ( 82 458 750 ton metal demir)
Diatomit
44224029
İyi kalite
Disten
3840000
% 21-52 Al2O3
Dolomit
15887160000
% 15 MgO ve üzeri
Feldspat
239305500
Albit ve Ortoklaz
Fosfat
70500000
% 19 P2O5
Fluorit
2538000
% 40-80 CaF2 İçeriği
Grafit
90000
% 2-17 Sabit karbon içerikli, zenginleşebilir
Gümüş
6062
Metal Ag
Kaolen
89063770
% 15-37 Al2O3
Kaya Tuzu
5733708017
% 88,5 üzeri NaCl ( 200 000 000 tonu göl rezervi)
Kil (Ser+Ref)
354362650
Seramik+Refrakter
Krom
26000000
% 20 üzeri Cr2O3
Kurşun
860387
Pb İçeriği
Kuvars Kumu
1307414250
% 90 Üzerinde SiO2
Kuvarsit
2270287821
% 90 Üzerinde SiO2
Kükürt
626000
% 32 S içeriği
Linyit
13300000000
AID.868-5000 Kcal/kg
Lületaşı
1.483.000(sandık)
İyi, orta kalite karışık
Manganez
3200000
% 34.54 Mn (Metal Mn içeriği 1 576 000 )
Mermer
5.161.000.000 m3
Toplam Potansiyel Rezerv
Manyezit
111368020
% 41-48 MgO içeriği
Perlit
5690027600
Değişik genleşme oranlarında
Pomza
1.479.556.876 m3
İyi Kalite
Profillit
6644000
Seramik+refrakter+ çimento
Sepiolit
13546450
% 50 üzeri Sepiolit
Sodyum Sülfat
16536000
% 81 NaSO4 (13.040.000 ton göl suyu rezervi)
Stronsiyum
665082
% 72 Üzeri SrSO4 içerikli
Talk
482736
İyi kalite
Taşkömürü
1126548000
İyi kalite
Trona
836317680
% 56 ve üzeri Trona
Toryum
380000
% 0.24 ThO2
Uranyum
9129
% 0.05-0.1 U3O8
Wolfram
36719
Metal W
Zeolit
344148875
Klinopitilolit+ Höylandit
Zımpara
3725082
İyi kalite

Kaynak:
* Kaynak: MTA Genel Müdürlüğü

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin