Zigguratlar: Gökleri Kucaklayan Antik Tapınak

Zigguratlar: Gökleri Kucaklayan Antik Tapınak

Zigguratlar: Gökleri Kucaklayan Antik Tapınaklar

Güneşin kavurucu ışığı altında, bereketli Mezopotamya ovalarından göğe uzanan görkemli bir yapı yükseliyor. Basamaklı gövdesiyle adeta bir dağa benzeyen bu yapı, antik dünyanın en gizemli ve büyüleyici eserlerinden biri: Ziggurat.

Tanrıların yeryüzündeki evi olarak kabul edilen zigguratlar, sadece tapınak olmanın ötesinde, bir uygarlığın inançlarını, kültürünü ve bilimsel bilgisini yansıtan simgesel yapılardır. Bu devasa yapılar, insanoğlunun göklere ve tanrılara ulaşma arzusunun somut bir göstergesidir.

Zigguratların tarihi MÖ 4. binyıla kadar uzanmaktadır. İlk zigguratlar basit platformlar iken zamanla daha karmaşık ve görkemli hale gelmiştir. Sümerler tarafından inşa edilen ilk zigguratlardan sonra Akadlar, Babiller ve Asurlular da zigguratlar inşa etmişlerdir. Zigguratların inşası MÖ 1. yüzyılda sona ermiştir.

Zigguratlar, üç farklı türe ayrılır:

 • Basamaklı Zigguratlar: En eski ve en yaygın ziggurat türüdür. Basamakları yukarıdan aşağıya doğru daralır.
 • Düz Zigguratlar: Tek bir seviyeden oluşur ve basamakları yoktur.
 • Kademeli Zigguratlar: Her seviyede biraz daha küçülen dikdörtgen platformlardan oluşur.

Zigguratlar, sadece dini değil, aynı zamanda astronomik amaçlar için de kullanılmıştır. Zigguratların tepesinde bulunan tapınaklarda rahipler, tanrılara adak sunar ve dini törenler düzenlerlerdi. Aynı zamanda zigguratların gökyüzüne yakın olması, astronomik gözlemler için de ideal bir ortam sunmuştur. Rahipler, yıldızların, gezegenlerin ve ayın hareketlerini gözlemleyerek takvimleri, bayramları ve ritüelleri belirlemişlerdir.

Zigguratlar, günümüzde hala ayakta duran ve UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan önemli yapılardır. Bu gizemli ve büyüleyici yapılar, antik Mezopotamya uygarlığının mirasını yaşatarak bize geçmişin bilgeliğini ve ihtişamını fısıldamaya devam etmektedir.

Tarihçe:

Zigguratların tarihi, Mezopotamya’nın en eski uygarlıklarından biri olan Sümerler’e kadar uzanır. İlk zigguratlar, MÖ 4. binyılın başlarında inşa edilmeye başlanmıştır. Bu dönemde zigguratlar, basit platformlar şeklindeydi ve daha çok dini törenler için kullanılıyordu.

Zamanla, Sümerlerin yerini alan diğer Mezopotamya uygarlıkları olan Akadlar, Babiller ve Asurlular da zigguratların inşasına devam etmişlerdir. Her dönemde, zigguratların yapısal karmaşıklığı ve görsel etkisi artmış, bu yapılar Mezopotamya’nın en önemli dini merkezleri haline gelmiştir.

Özellikle, Babil’deki Etemenanki Zigguratı, bu dönemin en görkemli ve etkileyici yapılarından biri olarak öne çıkmaktadır. Marduk adına adanmış olan bu ziggurat, yedi katlı yapısıyla tanrının evi olarak kabul edilmiştir.

MÖ 1. yüzyıla gelindiğinde, Mezopotamya’daki siyasi ve dini yapı değişmeye başlamış ve zigguratların inşası sona ermiştir. Ancak, bu yapılar hala Mezopotamya kültürünün önemli bir parçası olarak varlıklarını sürdürmektedirler.

Kullanım Alanları:

Zigguratlar, Mezopotamya toplumunda çok çeşitli amaçlar için kullanılmıştır ve sadece dini törenlerle sınırlı kalmamıştır. Bununla birlikte, bu yapılar sosyal, ekonomik ve politik hayatta da önemli bir rol oynamıştır.

 • Dini İbadetler ve Törenler: Zigguratlar, tanrılarla iletişim kurmak, dualar etmek ve dini törenler gerçekleştirmek için kullanılan merkezi mekanlardır. Rahipler, tanrılara ibadet etmek ve kurban sunmak için bu yapıları kullanırken, halk da dini törenlere katılmak üzere zigguratların etrafındaki avlularda toplanırdı.
 • Politik İfade: Zigguratlar aynı zamanda politik gücün ve otoritenin sembolleri olarak da hizmet etmiştir. Bir şehirdeki veya krallıkta yönetici sınıfın gücünü ve otoritesini vurgulamak için, zigguratlar genellikle şehir merkezine veya yönetimin göz önünde bulunan yerlerine inşa edilirdi. Bu yapılar, kralların tanrıların temsilcisi olduğunu ve tanrısal onay aldıklarını göstermek için kullanılmıştır.
 • Ekonomik Faaliyetler: Zigguratlar, ekonomik faaliyetlerin merkezi olarak da işlev görmüştür. Tapınakların çevresinde genellikle ticaret faaliyetleri gerçekleştirilir, pazarlar kurulur ve ticaret anlaşmaları yapılırdı. Ayrıca, tapınaklar toplumun ekonomik refahını sağlamak için depolama ve tahıl dağıtımı gibi işlevleri de yerine getirirdi.
 • Eğitim ve Bilim: Bazı zigguratlar, eğitim ve bilim merkezleri olarak da kullanılmıştır. Astronomik gözlemler ve matematiksel hesaplamaların yapıldığı bu yapılar, Mezopotamya’nın bilimsel ve entelektüel gelişimine katkıda bulunmuştur. Bu zigguratlar, özellikle rahiplerin eğitim aldığı ve göksel olayları incelediği merkezler olarak hizmet vermiştir. Bu gözlemler, takvimleri, bayramları, ritüelleri ve fal yorumlarını belirlemek için kullanılmıştır.

Ünlü Zigguratlar:

 • Etemenanki Zigguratı: Babil’deki Marduk tanrısına adanmış 7 katlı bir ziggurattır.
 • Çoğa Zenbil Zigguratı: İran’ın batısında bulunan ve Elam uygarlığı tarafından inşa edilmiş bir ziggurattır.
 • Tepe Sialk Zigguratı: İran’ın merkezinde bulunan ve Sümerler tarafından inşa edilmiş bir ziggurattır.

Mimari Özellikleri:

 • Zigguratlar, çamur tuğlaları ve kil kullanılarak inşa edilmiştir.
 • Basamaklar, yukarıdan aşağıya doğru daralır.
 • Tepesinde, tanrılara adanmış bir tapınak veya şapel bulunur.

Günümüzdeki Etkileri:

 • Arkeolojik ve tarihi açıdan önemlidirler. Antik Mezopotamya uygarlığının mimari, dini ve astronomik bilgi birikimi hakkında bize çok şey anlatmaktadır. Arkeolojik kazılar ve restorasyon çalışmaları sayesinde zigguratlar hakkında daha fazla bilgi edinmekte ve bu gizemli yapıların sırlarını çözmekteyiz.
 • Turizm açısından bir potansiyele sahiptirler. Her yıl binlerce turist tarafından ziyaret edilmektedir. Bu tarihi ve gizemli yapılar, turistlerin ilgisini çekmeye devam etmektedir.
 • Modern mimari ve sanat üzerinde etkili olmuştur. Zigguratların geometrik tasarımı ve dini işlevleri, modern mimari ve sanat eserlerine ilham kaynağı olmuştur.

Zigguratlar, geçmişin ve geleceğin arasında bir köprü görevi görmektedir. Bu devasa yapılar, bize geçmişin bilgeliğini ve ihtişamını hatırlatırken, aynı zamanda geleceğe dair umut ve ilham kaynağı olmaktadır.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Kaynaklar:

 • Ziggurat – Vikipedi.
 • Ziggurat Nedir? Tarihçesi ve Önemi – Strucare.
 • Jean Bottéro, “Antik Mezopotamya’da Din” (2001):
 • Richard L. Zettler, “Nanna’daki Ur III İnanna Tapınağı” (2007)
 • Harriet Crawford, “Zigguratlar: Antik Mezopotamya Tapınakları” (2015)
 • Stephanie Dalley ve Johnathan Scurlock, “he Ziggurat of Ur: A Reconsideration of Its Function” (1999)
 • Ziggurat – Wikiwand.
 • Ziggurat Nedir – Sözlük Anlamı Ne?. .
 • Resim: Kerim Yarınıneli tarafından tasvir edildi.

Yorum yapın