Tarihte Karamanlıların Etnik Kökenleri Hakkında Bilgiler

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 30 Mart 2021 Kerim Usta

Tarihte Karamanlıların Etnik Kökenleri Hakkında Bilgiler

Karamanlılar, Anadolu’nun iç ve güney kesimi ile Karadeniz Bölgesi, Balkanlar ve Kırım’da yaşamışlardır.  Karamanlıların etnik kökenleri konusunda bugüne kadar çok çeşitli kaynaklardan bilgiler günümüze kadar gelmiştir. Bu bilgiler ışığında Karamanlılar ve etnik kökenleri hakkında bilgileri detaylıca inceleyeceğiz.

Kerim Yarınıneli-Kerimustacom

İbn-i Bibi’ye Göre Karamanlılar

Babaları Kamer-üd-din İli adı ile tanınmış bulunan Ermenistan vilâyeti dağlarından Lârende’ye kömür taşıyarak çoluk çocuğunun yiyeceğini tedarik etmekle geçinen kömürcü Türkmenlerinden biri olan Karaman 640 yılındaki Baycu karışıklıklarından fırsattan istifade ederek bütün oymağıyle çapulculuğa ve yol kesiciliğe başlamıştı. Bu yüzden piyade iken süvari oldu. Sultan İzz-ed-din Keykâvüs II. memleketten ayrı düştükten ve Selçuk diyarının her iki parçası Sultan Rükn-ed-din Kilıçarslan IV.ün tasarrufuna geçtikten sonra Rükn-ed-din, Karaman’ı itaat altına çağırdı. Ona beylik verdi. Karaman mal ve servet peyda etti. Zenginliği artınca kendisinin ve kardeşi Bunsuz’un kafalarında kötü düşünceler yer buldu. Her ne kadar saltanat makamına baş eğmek yolunu tutmakta iseler de (San’at unutulmaz) darbımeseli gereğince yol kesicilikten geri durmadılar. Sultan Rükn-ed-din bunlara son derece kızgınlığı dolayısile lâyık oldukları cezayı vermek istiyordu. Fakat evlerinin Ermenistan içinde bulunmasından ve isyan etmeleri ihtimalinden çekindigi için birşey yapamıyordu. Karaman öldükten sonra kardeşi Bunsuz Rükn-ed-din’in Candarlar emîri olmuş, saltanat dergâhında yerleşmişti. Bir müddet sonra Rükn-ed-din Bunsuz’u habsettirdi. Karaman’ın henüz küçük olan oğullarını Konya’da Kevele Kal’asına (Takkeli Dağda) tıktı. Sultan’ın ölümünden sonra kendi memleketlerine götürdüler.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir