Veryansın Etmek Deyimi Hakkında Bilgiler

Veryansın Etmek Deyimi Hakkında Bilgiler

Veryansın Etmek Deyimi’ nin Anlamı: Acımasızca ve öfkeyle saldırmak; sözünü sakınmadan konuşmak.

Veryansın etmek deyiminin nereden geldiği kesin olarak bilinmemektedir. Fakat bazı kaynaklara göre, bu deyim, eski Türkçede “ateş” manasına gelen “veryan” kelimesinden gelmiştir. Veryan, ayrıca “kızgınlık, hiddet” gibi duyguları da anlatır. Bu sebeple, veryansın etmek deyimi, ateş gibi kızgın ve hiddetli bir şekilde hareket etmek manasına gelir.

Veryansın etmek deyiminin ilk olarak 13. yüzyılda yazılan Kutadgu Bilig adlı eserde kullanıldığı görülmektedir. Eserde, deyim “öfkeyle bağırmak, çağırmak” anlamında kullanılmıştır

Örnek Kullanımlar:

  • Müdür, işlerin kötü gitmesine çok kızdı ve çalışanlarına veryansın etti.
  • Kardeşim, okulda başarısız olunca anneme veryansın etmeye kalktı.
  • Mahalle sakinleri, belediyenin yaptığı adaletsizliğe karşı veryansın etti.
  • Komşusu her gün gürültü yaptığı için adamcağız dayanamayıp veryansın etmeye başladı.
  • Politikacının skandalı ortaya çıkınca halk veryansın etti.

Eş Anlamlılar: Bağırarak konuşmak, gürlemek, hakaret etmek

Zıt Anlamlılar: Sakin konuşmak, fısıldamak

Atasözü: “Ağzından çıkan, kulağına çalınır.”

Deyim: “Ağzına geleni söylemek”

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Not: Veryansın etmek deyimi genellikle olumsuz bir anlamda kullanılır. Bu deyimi kullanırken dikkatli olmak ve karşıdakini rencide etmemek önemlidir.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin