Tarihte Kadeş Antlaşması ve Sonuçları

TTarihte Kadeş Antlaşması ve Sonuçları

Kadeş Antlaşması, Mısır ve Hitit imparatorlukları arasında MÖ 13. yüzyılda imzalanan ilk uluslararası barış antlaşmasıdır. Savaşın ardından, iki devlet Suriye topraklarını paylaşmayı ve birbirlerine karşılıklı yardım ve saygı göstermeyi kabul ettiler. Antlaşmanın orijinal metni Akadca yazılmış ve Mısırca ile Hititçe’ye çevrilmiştir. Bir kopyası İstanbul Arkeoloji Müzesi’nde sergilenmektedir.

Mısır’da II. Ramses döneminde, ülkenin mimari açıdan geliştirilmesi ve güçlendirilmesi amacıyla askeri seferler düzenlenmiştir. Ancak, II. Ramses dönemi aynı zamanda Mısır’ın Hitit Devleti ile yaşadığı siyasi ve ekonomik sorunların da yoğun olduğu bir dönemdir. Kadeş Savaşı, bu dönemin önemli olaylarından biridir. Savaşın nedenleri arasında Mısır ve Hitit’in Kuzey Suriye topraklarındaki çıkarlarının çatışması, Hitit prensi Zannanza’nın Mısır kraliçesi Ankesenamon ile evlenmek üzere öldürülmesi gibi faktörler bulunmaktadır.

Kadeş Savaşı, MÖ 1274 yılında gerçekleşen ve tarihteki en büyük savaş arabası muharebesi olarak bilinen bir çatışmadır. Savaş, iki devletin Kuzey Suriye toprakları ve ticaret yolları üzerindeki hak iddiaları ve genişleme politikaları nedeniyle patlak vermiştir. Ancak, savaşın sonucunda her iki taraf da üstünlük sağlayamamış ve MÖ 1258 yılında Kadeş Antlaşması ile barış sağlanmıştır.

Kadeş Antlaşması, Mısır Firavunu II. Ramses ile Hitit Kralı III. Hattuşili arasında imzalanmıştır. Antlaşma, tarafların birbirlerine karşı kardeşlik ve barış içinde olacaklarına dair yeminler içermektedir. Ayrıca, antlaşma sonucunda Mısır, Kadeş’i Hititlere bırakmış ve Suriye topraklarını paylaşmıştır. Bu antlaşma, uzun süreli bir barış ve dostluğun sağlanmasına katkıda bulunmuş, Mısır ve Hitit arasındaki ilişkileri güçlendirmiştir. Antlaşma, eşit koşullar altında imzalanmış ve her iki tarafın da kabul ettiği bir tanrılar listesi ile yemin edilmiştir.

Özetle Kadeş Antlaşması Maddeleri:

  1. Barış ve Dostluk İlkesi: Mısır ve Hitit arasında kalıcı bir barışın sağlanması.
  2. Diplomatik Taahhütler: Tarafların birbirlerine karşı kardeşlik ve dostluk içinde olacaklarına dair yeminlerin verilmesi.
  3. Toprak Paylaşımı: Mısır’ın Kadeş’i Hititlere bırakması ve Suriye topraklarını paylaşması. Bu madde, savaşın nedenlerinden biri olan toprak anlaşmazlıklarını çözmeyi amaçlar.
  4. Asur Tehdidine Karşı İttifak: Taraflar arasında Asur’un tehdidine karşı bir ittifak oluşturulması. Bu, bölgesel güvenliği ve dengeyi sağlamak amacıyla yapılmış stratejik bir anlaşmadır.

Bu maddeler, antlaşmanın temel hükümlerini oluşturur ve Mısır ile Hitit arasında uzun vadeli bir barışın sağlanmasına yönelik önemli adımları içerir.

Antlaşmanın sonuçları arasında, Mısır ve Hitit arasında uzun vadeli bir barışın sağlanması, bölgedeki dengenin korunması ve Asur’un tehdidine karşı bir ittifak oluşturulması bulunmaktadır. Bununla birlikte, antlaşma sonrasında Mısır ve Hitit kültürel ve mimari açıdan da gelişme göstermiştir.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Kaynaklar:

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin