Hazreti Osman’ dan Güzel Sözler

Hz. Osman' dan Güzel Sözler

Hazreti Osman, İslam tarihinde “Zinnureyn” lakabıyla bilinen, adaleti, cömertliği ve Kur’an’a olan bağlılığıyla tanınan üçüncü halifedir. Onun döneminde İslam devleti genişlemiş, birçok sosyal ve idari yenilikler gerçekleştirilmiştir. Yumuşak huyluluğu ve hoşgörüsüyle bilinen Hazreti Osman, aynı zamanda Kur’an’ın çoğaltılması ve standart bir metin haline getirilmesinde önemli bir rol oynamıştır.

Hazreti Osman’a atfedilen ve rivayet edilen bazı sözler şunlardır:

 • Dünya tasası kalbe zulmet getirir, âhiret tasası ise kalbi nurlandırır.
 • Dünyayı gönlünden çıkaranı Allah sever. Günahları terk edeni melekler sever.
 • Hadisleri tam olarak rivayet eder, bu hususta çok titiz davranırdı. Onun hakkında bir kişi, ‘Ashap arasında hadisleri Hz. Osman’dan daha tam ve güzel şekilde rivayet eden birini görmedim, ancak o hadis rivayetinden çekinen bir zattı‘ demiştir.
 • Dünya tasası kalbe zulmet getirir, âhiret tasası ise kalbi nurlandırır.”
 • Dünyayı gönlünden çıkaranı Allah sever. Günahları terk edeni melekler sever.”
 • Eğer kalpleriniz tertemiz olsaydı Allah’ın kelamına doyamazdınız.
 • Üzerimden, Allah’ın kitabını açıp okumadığım bir gün ya da gecenin geçmesini istemiyorum. “Bu sebeple Hz. Osman’ın mushafı çok okunmaktan ve çok bakılmaktan dolayı yırtılacak hale gelmiş, bazı yaprakları ise delinmişti.
 • Dünya tasası kalbe zulmet getirir, âhiret tasası ise kalbi nurlandırır.
 • Dünyayı gönlünden çıkaranı Allah sever. Günahları terk edeni melekler sever. İnsanların elindekilere tamah etmeyeni de müslümanlar sever.
 • Bana dünyada üç şey sevdirildi: Açları doyurmak, muhtaçları giydirmek ve Kur’ân-ı Kerîm okumak!
 • Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâkî olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allâh’adır. Allah’tan korkunuz!
 • Ey Âdemoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse dâimâ hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış! Çünkü ölüm meleği senden asla gâfil değildir. Ey Âdemoğlu! Bilmiş ol ki eğer sen kendi nefsinden gâfil olur ve kendin için hazırlık yapmazsan, elbetteki başkası senin için hazırlık yapmaz. Allâh’ın huzûruna mutlakâ varacağını aklından çıkarma ve bunun için de nefsinin hazırlığını görüp onun için rızık temin et! Sakın bu işi başkasına havâle edeyim deme! Selâm üzerinize olsun!
 • Şerlileriniz başınıza musallat olmadan evvel iyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifenizi yerine getiriniz! Bunu yapmaz da kötüleriniz başınıza musallat olacak olursa artık iyilerinizin yapacağı duâlar da kabûl olunmayacaktır.
 • Dört şey vardır ki zâhiri fazîlet, bâtını ise farzdır: 1.) Salihlerle oturup kalkmak fazîlet, onlara uymak farzdır. 2.) Kur’ân okumak fazîlet, onunla amel etmek farzdır. 3.) Kabirleri ziyaret etmek fazîlet, ona hazırlanmak farzdır. 4.) Hastayı ziyaret etmek fazîlet, ondan vasiyet ve ibret almak ise farzdır.
 • Allah’ın kitabını açıp okumadığım bir gün ya da gecenin geçmesini istemiyorum.”** Bu sebeple Hz. Osman’ın mushafı çok okunmaktan ve çok bakılmaktan dolayı yırtılacak hale gelmiş, bazı yaprakları ise delinmişti.
 • Dünya tasası kalbe zulmet getirir, âhiret tasası ise kalbi nurlandırır.
 • Dünyayı gönlünden çıkaranı Allah sever. Günahları terk edeni melekler sever. İnsanların elindekilere tamah etmeyeni de müslümanlar sever.
 • Bana dünyada üç şey sevdirildi: Açları doyurmak, muhtaçları giydirmek ve Kur’ân-ı Kerîm okumak!
 • Şüphesiz Allah Teâlâ, dünyayı, ona meyletmemeniz ve onunla âhiret yurdunu talep etmeniz için yermiştir. Muhakkak dünya fânî, âhiret ise bâkîdir. Fâni olan sizi şımartıp azdırmasın ve bâkî olandan alıkoymasın. Siz, bâkîyi fânî olana tercih ediniz! Dünya sonludur, dönüş Allâh’adır. Allah’tan korkunuz!
 • Ey Âdemoğlu! Unutma ki dünyaya geldiğin günden beri ölüm meleği peşinde dolaşıp durmaktadır. Bir yandan da senin boynundan atlayarak bir başkasını yakalamaktadır. Sen dünyada bulunduğun sürece bu böyle devam edecektir. Ancak bir gün gelecek ki başkalarının boynundan atlayıp seni yakalayacaktır. Bu hiç beklemediğin bir anda olabilir. Öyleyse dâimâ hazırlıklı ol ve gafil avlanmamaya çalış! Çünkü ölüm meleği senden asla gâfil değildir.
 • Şerlileriniz başınıza musallat olmadan evvel iyiliği emredip kötülükten sakındırma vazifenizi yerine getiriniz! Bunu yapmaz da kötüleriniz başınıza musallat olacak olursa artık iyilerinizin yapacağı duâlar da kabûl olunmayacaktır.
 • Beş şey vardır ki, bunlar müttakîlerin alâmetidir: 1.) Dînini güzelleştirme hususunda istifâde edeceği kişilerle oturup kalkmak. 2.) Diline hâkim olmak ve iffetini muhafaza etmek. 3.) Dünyadan büyük bir nasîbe nâil olduğunda onun vebâl olabileceğini düşünmek, din hususunda küçük bir şey elde ettiğinde ise bunu büyük bir ganimet bilmek. 4.) Haram karışabileceği korkusuyla mîdesini helâl ile tıka basa doldurmaktan sakınmak. 5.) Bütün insanları kurtulmuş, kendisini de helâke yaklaşmış biri olarak görmek.
 • Mü’min altı çeşit korku içindedir: 1.) Îmânını kaybetme korkusu. 2.) Hafaza meleklerinin, kıyâmet günü kendisini rezil ve rüsvâ edecek şeyleri yazması. 3.) Şeytanın amellerini boşa çıkarması ve idlâl etmesi. 4.) Ölüm meleğinin rûhunu, gaflet ânında birden alıvermesi. 5.) Dünyanın kendisini aldatarak âhirete hazırlık yapmaktan alıkoyması. 6.) Ehl ü ıyâli ile lüzûmundan fazla meşgul olarak Allâh’ın zikrinden uzaklaşması.

Bu sözler, Hazreti Osman’ın bilgelik dolu öğütleri ve ahlaki prensipleri yansıtmaktadır. Ancak, bu sözlerin her birinin tarihi doğruluğunu ve Hazreti Osman’a ait olup olmadığını teyit etmek için daha detaylı tarihi kaynaklara ve isnad zincirine ihtiyaç duyulur. Eğer daha fazla bilgiye ihtiyacınız varsa, İslami tarih ve hadis ilimleri üzerine uzman bir alimden yardım almanızı öneririm.

Kerim Yarınıneli/KerimUsta.com

Kaynak: 

Not: Resim: Kerim Yarınıneli tarafından hazırlanmıştır. Levhada Arapça kaligrafi ile şu ifadeler yer alıyor: “الله” (Allah) – Allah’ın ismi. “القرآن” (El-Kur’an) – Kur’an. “الصبر” (Es-Sabr) – Sabır. “العلم” (El-İlm) – Bilgi.

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin