Vakayiname Nedir? Vakayiname Hakkında Bilgi

Vakayiname Nedir? Vakayiname Hakkında Bilgi

Vakayiname Nedir?

Arapça vaḳâyi ve Farsça Nâme kelimeleriyle oluşturulmuş, günü gününe yazılmış olayları içine alan eser anlamındadır. Tarihte hükümdar olan bir çok devlet yetkilisi, halka yapmış olduğu hizmetleri veya savaşlarda  kazandığı zaferleri kendinden sonra gelenlere aktarmak istemişlerdir. Bunu gerçekleştirebilmek için de dönemin en ünlü şair, yazar ve tarihçilerini  teşvik etmişlerdir.

Fakat bizzat o zamanki hükümdar tarafından görevlendirilen bu kişiler genel olarak para ve lütuf nedeniyle hükümdardan yana olan yazılar yazmışlardır. Bunun yanında devlet yönetimini eleştiren vakanüvisler de olmuştur. Bu eserleri yazmakla görevli devlet tarihçilerine ise “Vakanüvis” adı verilir.

Vakanüvisler bazen  savaşlara katılarak, bazen de bu olayları yaşayan kişilerden bilgiler alarak eserlerini yazmışlardır. Osmanlı’nın ilk resmi tarih yazıcısı Mustafa Naima Efendi’dir.

 

Kerim YARININELİ

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et