Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

Rasyonel Sayılar Hakkında Bilgi

RASYONEL SAYILAR

İki tam sayının oranlanması sonucu meydana gelen kümenin adı olup  “Q” sembolü ile gösterilmektedir. Küme  negatif ise Q-, pozitif ise Q+ simgesini kullanırız.

Çeşitleri:

  1. Kesirler: Bütün kesirler rasyonel sayı olarak kabul edilir.
  2. Doğal Sayılar: Bütün Doğal sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir.
  3. Tam Sayılar: Bütün tam sayılar rasyonel sayı olarak kabul edilir.
  4.  Ondalık Sayılar: Kesir olarak yazılabilen ondalık  sayılar  rasyonel sayı olarak kabul edilir.
  5.  Devirli Sayılar: Devirli sayılar da aynı ondalık sayılarda ki gibi  kesirli olması şartı aranır.
  6. Tam Bölünebilen Karekök Sayılar: Tam kare olan karekök sayıların bölünenleri de rasyonel olarak kabul edilir.

Örnekler:

1-) 4÷6
2-) 50÷98
4-) -7÷2
5-) 0, -3, 4
6-) 12.392.432
8-) √72, √302, √0,006

Yorum yapın