Atatürk’ün Türk Ordusuna Son Mesajı

Atatürk'ün Türk Ordusuna Son Mesajı

Atatürk 29 Ekim 1938 Tarihinde Cumhuriyetin 15. yılı için Türk Ordusu’na son mesajını yayınlamıştır. Atatürk son mesajında şöyle diyordu:

Zaferleri ve mazisi insanlık tarihi ile başlayan her zaman zaferle beraber medeniyet nurlarını taşıyan kahraman Türk Ordusu!

Memleketini, en buhranlı ve müşkül anlarda zulümden, felaket ve musibetlerden ve düşman istilasından nasıl korumuş ve kurtarmışsan; cumhuriyetin bugünkü feyizli devrinde de askerlik tekbiğinin bütün modern silah ve vasıtaları ile mücehhez olduğun halde, vazifeni aynı bağlılıkla yapacağına hiç şüphem yoktur.

Kahraman ordu! Bugün cumhuriyetin on beşinci yılını mütemadiyen artan büyük bir ferah ve kudret içinde idrak eden büyük Türk Milleti’nin huzurunda, sana kalbi şükranlarımı beyan ve ifade ederken büyük ulusumuzun iftihar hislerine de tercüman oluyorum.

Türk Vatanının ve Türklük Camiasının şan ve şerefini dahili ve harici her türlü tehlkelere karşı korumaktan ibaret olan vazifeni her an ifaya hazır ve amade olduğuna, benim ve büyük ulusumuzun tam bir inanç ve itimadımız vardır. Büyük Ulusumuzun orduya bahşettiği en son sistem fabrikalar ve silahlarla bir kat daha kuvvetlenerek büyük bir feragat-ı nefs ve istihkar-ı hayat ile her türlü vazifeyi ifaya müheyya olduğunuza eminim. Bu kanaatle kara, deniz ,hava ordularımızın kahraman ve tecrübeli komutanları ile subay ve eratını selamlar ve takdirlerimi bütün ulus mücavecehesinde beyan ederim.

Cumhuriyet Bayramı’nın on beşinci yıldönümü hakkınızda kutlu olsun..”

Mustafa Kemal ATATÜRK- 29 Ekim 1938

Günümüz için Türkçe Karşılıkları:

  • Mütemadiyen: Ara vermeden sürekli,süreklilik
  • İftihar: Övünme, kıvanma, kıvanç, övünç
  • Amade: Hazır
  • Bahşetmek: Karşılıksız olarak vermek, bağışlamak, sunmak
  • Feragat-ı nefs: Kendi hakkından vazgeçme
  • İstihkar-ı hayat: kişinin görev, ideal, başarı ve vatan sevgisi uğruna yaşamını yitirme tehlikesini göze alması.
  • İfa: Bir işi yapma, yerine getirme
  • Müheyya: Hazır

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya Devam Edin