Yüzünü Bulan Astarını da İster Anlamı

Yüzünü Bulan Astarını da İster Anlamı

Açgözlülüğe Karşı Toplumsal Eleştiri: “Yüzünü Bulan (Yüzsüz) Astarını da İster”

Toplum içinde, çoğumuzun karşılaştığı bir gerçeklik vardır: açgözlü bireyler. Bu kişiler genellikle küçük çıkarlar için başkalarının duygularını sömürerek ve sahtekarlığa başvurarak hedeflerine ulaşmaya çalışırlar. Ancak bir kez amaçlarına ulaştıklarında, elde ettikleri kazanımları sanki kendilerine verilmiş bir hakmış gibi benimserler ve daha fazlasını istemeye başlarlar.

Toplum bu tür yüzsüz bireylere karşı genellikle sabırlı bir tavır takınır. Ancak bu kişilerin sürekli artan istekleri, toplum içinde hoş karşılanmaz bir hale gelir. İnsanlar, bu açgözlü bireylerden korunmak ve sahtekarlıklarına maruz kalmamak adına onlardan uzak durmaya çalışırlar.

Bu noktada ortaya çıkan “Yüzünü bulan (yüzsüz) astarını da ister” deyimi, açgözlü ve sahtekâr bireylere yönelik bir eleştiridir. Bu deyim, bu tür kişilerin maskelerini düşürmek, gerçek yüzlerini ortaya çıkarmak anlamına gelir. Toplum, bu tür bireylerin sahtekarlıklarını ve yüzsüzlüklerini kabul etmeyerek, onlardan doğal olarak uzaklaşmaya çabalar. Açgözlülüğe karşı bu tepki, toplumun değerleri ve dürüstlük anlayışıyla uyumlu bir şekilde şekillenir.

Kerim Yarınıneli / kerimusta.com

Yorum yapın