Kemaloğlu Hakkında Bilgi (14.YY )

Bu Konuyu Yazdır
Kemaloğlu’nun hayatı hakkında tam olarak bilgiler elde edilememiş olup 14. ve 15. yy arasında yaşadığı tahmin edilmektedir.Bir adının da İsmail olduğu ve Türkmen Aşiretinden bir medreseli olduğu söylenmektedir.Beyrut ile Hatay arasında hayatını sürdürmüş ve ileri derecede Türkçe,Farsca ve Arapça bildiği eserinden anlaşılmaktadır.

1387 tarihinde yazdığı Ferahname adlı eseri günümüze kadar gelen tek eseridir.Ferahnâme “mefâilün mefâi-ün feûlün” kalıbıyla yazılmış 3125 beyitten oluşan bir mesnevidir.

Şi’r

Gözümün aydını gönlüm safâsı
Ki cümle derdümün sensin devâsı

Yüzüni görüben dilşâd oldum
Belürmez âlemün cevr ü cefâsı

Benüm Ya’kûba dönmiş idi hâlüm
Ki Yûsuf-sûret ol idi şifâsı

Erün varlıgı öninde sonında
Ki bir oglı ola budur devâsı

Kaynak:
* İslam ansiklopedisi-Ferahname
* Türk Edebiyatı isimler Sözlüğü – KEMÂLOĞLU
(Kaynaklardan özetlenmiştir.Daha fazla bilgi için Resmi sitelerinden  inceleme yapabilirsiniz.)

Bir yorum yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir