Kimyanın Temel Kanunları

İlk Müslüman Kimyacı Halid İbn Yezid

Kimyanın Temel Kanunları, yaklaşık olarak 1700 yıllarında oluşmaya başladı. Günümüze kadar bu kanunlar çoğalarak devam etmiştir. Bunlar sırayla;

  • Kütlenin korunumu kanunu: (Antoine Lavosier tarafından bulunan kanuna göre; bir tepkimeye giren maddelerin kütlelerinin toplamı, tepkimeden çıkan maddelerin kütlelerinin toplamına eşittir.)
  • Sabit oranlar kanunu: (Joseph Proust tarafından bulunan kanuna göre; Bir bileşiği oluşturan elementler birbirleriyle sabit bir oranda birleşirler.)
  • Katlı oranlar kanunu: (John Dalton tarafından bulunan kanuna göre ;İki element birden fazla bileşik oluşturuyorsa, birinci elementin sabit miktarıyla birleşen ikinci elementin kütleleri arasında belirli bir oran vardır.)
  • Birleşen Hacim Oranları: (Gay Lusac tarafından geliştirilen kanuna göre ;Sabit basınç ve sıcaklıkta gazların birleşen hacimlerinin oranı tanecik sayılarının oranını verir.)
  • Avogadro Hipotezi: (Amedeo Avogadro tarafından bulunan kanuna göre; eşit hacimdeki gazların; eşit sıcaklık ve eşit basınçta aynı sayıda parçacık ya da molekül sayısına sahip olduğunu öne sürer.)

 

Yorum yapın