Narsisizm Özellikleri: Tarihi ve Kökenleri

Narsisizm Özellikleri: Tarihi ve Kökenleri

Narsisizm Özellikleri: Tarihi ve Kökenleri

Narsisizm terimi, Yunan mitolojisindeki bir karakter olan “Narkissos“tan gelir. Hikayeye göre, Narkissos oldukça yakışıklı bir gençti ancak aynaya bakmaktan ve kendi yansımasına aşık olmaktan başka hiçbir şeye ilgi duymazdı. Başka bir versiyonda ise, bir su kaynağına yansıyan kendi yüzünü gördükten sonra kendine aşık olur ve bu yüzden suya düşüp ölür. Bu mit, narsisizmin temel özelliklerini sembolize eder: kendini beğenme, kendi görüntüsüne aşık olma ve başkalarını önemsememe…

Psikanalizin kurucusu Sigmund Freud, narsisizmi ilk defa “Narsisistik Kişilik Bozukluğu” olarak tanımlamıştır. Ancak, terim daha sonra farklı psikologlar ve psikiyatristler tarafından daha geniş bir anlamda kullanılmış ve narsistik özelliklere sahip olanları tanımlamak için kullanılmıştır.

Yüzyılın ortalarından itibaren, narsisizm kavramı daha yaygın bir şekilde kullanılmaya başlamıştır. Özellikle, sosyal bilimlerde ve popüler kültürde narsisizmin etkileri ve narsistik kişilik bozukluğunun semptomları üzerine yapılan çalışmalar, bu konunun daha fazla araştırılmasına ve anlaşılmasına yol açmıştır.

Günümüzde, narsisizm genellikle bireyin kendini aşırı derecede beğenmesi, başkalarını manipüle etme eğilimi, empati eksikliği ve diğerlerini kullanma gibi davranış kalıplarını tanımlamak için kullanılır. Narsisistik kişilik özelliklerinin psikolojik, sosyal ve kültürel etkileri üzerine yapılan araştırmalar devam etmektedir.

Narsisizmin kökenleri ve çıkış noktaları genellikle çeşitli faktörlere dayanır ve karmaşıktır. Ancak, genellikle aşağıdaki faktörler narsisizmin gelişiminde rol oynar:

 1. Aşırı Övgü veya Eleştiri: Çocukluk döneminde, sürekli övülme veya eleştirilme, narsistik davranışların gelişimine katkıda bulunabilir.
 2. Aşırı Koruyucu veya İlgisiz Ebeveynlik: Çocuğun duygusal ihtiyaçlarının ya aşırı korunması ya da ihmal edilmesi, narsistik eğilimlerin gelişimine katkıda bulunabilir.
 3. Küçük Düşürücü Deneyimler: Çocukluk döneminde yaşanan küçük düşürücü deneyimler, kişinin kendine güvenini sarsabilir ve narsistik savunma mekanizmalarının gelişimine katkıda bulunabilir.
 4. Model Alma: Ailede veya önemli diğer ilişkilerde narsistik davranışların sergilendiğinin gözlenmesi, bireyin narsistik davranışları öğrenmesine ve benimsemesine yol açabilir.
 5. Toplumsal Faktörler: Toplumsal normlar ve değerler, bireyin narsistik davranışlar geliştirmesinde etkili olabilir.

Narsisist kişilik özelliklerinin insan ilişkilerine etkisi oldukça önemlidir ve genellikle olumsuz sonuçlar doğurur. İşte narsist kişilik özelliklerinin insan ilişkilerine etkisi üzerine bazı önemli noktalar:

 1. Empati Eksikliği ve İlgisizlik: Narsist bireyler, genellikle başkalarının duygularını anlamada zorluk çekerler ve empati eksikliği gösterirler.
 2. Manipülatif Davranışlar: Narsistler, ilişkilerinde sıkça manipülatif taktikler kullanır.
 3. Özgüven Yüksekliği ve Arroganlık: Narsistler genellikle aşırı bir özgüvene sahiptirler ve kendilerini diğerlerinden üstün görme eğilimindedirler.
 4. Karşılıksız İhtiyaçlar ve Beklentiler: Narsist bireyler genellikle sadece kendi ihtiyaçlarına odaklanır ve ilişkide karşılıklı bir destek veya anlayış sağlamazlar.
 5. Çatışma ve Kopmalar: Narsist bireylerin ilişkilerinde manipülatif ve egosantrik davranışları genellikle çatışmalara yol açar.
 6. Duygusal İstismar: Narsistler, ilişkilerinde sıklıkla duygusal istismar yöntemleri kullanırlar.

Narsist kişilik özelliklerine sahip bireylerle ilişkide bulunan kişiler, genellikle duygusal ve psikolojik açıdan zarar görebilirler. Bu nedenle, sağlıklı bir ilişki dinamiği oluşturabilmek için karşılıklı saygı, anlayış ve iletişim önemlidir. Ayrıca, narsist kişilik özelliklerine sahip biriyle ilişki kurmak, kişinin kendi sınırlarını belirlemesi ve gerektiğinde uzaklaşması gerekebilir.

Narsisit olmanın nedenlerine gelince, narsisizmin gelişiminde etkili olan birçok faktör vardır:

 1. Erken Yaşta Travma ve İhmal: Çocukluk döneminde yaşanan ciddi travmalar, ihmal veya aşırı şımartma, narsisistik kişilik bozukluğunun gelişimine katkıda bulunabilir.
 2. Yanlış Ebeveyn Tutumları: Aşırı koruyucu veya aşırı eleştirel ebeveyn tutumları, çocukların kendilerini diğerlerinden üstün veya yetersiz hissetmelerine neden olabilir.
 3. Bireysel Başarıda Rekabete Maruz Kalma: Sürekli rekabet ve başarı baskısı altında büyüyen çocuklar, kendilerini değerli hissetmek için diğerlerinden üstün olmaya çalışabilirler.
 4. Genetik Yatkınlık: Narsistik kişilik özelliklerinin gelişiminde genetik faktörler de rol oynayabilir.
 5. Mükemmeliyetçilik: Mükemmeliyetçi kişilik yapısına sahip olanlar, sürekli olarak en iyisi olma baskısı altında hissedebilir ve bu da narsisistik davranışlara yol açabilir.
 6. Yetiştirilme Tarzı: Aile içindeki yetiştirilme tarzı ve çocuğun aldığı mesajlar, narsisistik kişilik özelliklerinin gelişiminde etkili olabilir.
 7. Beyinde Hasar: Beyinde hasara yol açacak şiddette bir darbe, narsistik kişilik bozukluğuna yol açabilir.

Bu faktörler, bir kişinin narsistik kişilik özellikleri geliştirmesine katkıda bulunabilir. Ancak, her bireyin durumu farklıdır ve narsistik kişilik özelliklerinin gelişimi karmaşık ve çok faktörlü bir süreçtir. Bu nedenle, narsistik kişilik özelliklerinin gelişimini anlamak için bireyin tüm yaşam hikayesini ve deneyimlerini dikkate almak önemlidir.
[wbcr_html_snippet]: PHP snippets error (not passed the snippet ID)

Kaynak:

 

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et