Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye’de Karaman Eyaleti

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 11 Ekim 2021 Kerim Usta

Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye'de Karaman Eyaleti

Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye’de Karaman Eyaleti

Karaman – Bugün Konya Vilâyeti dahilinde olup evvelce Pizidi kıt’a-sını teşkil eden ve sonra bir müddet emirlik halinde idare olunan Larende, Niğde, Ermenek, Konya, Kayseriyye, Akşehir, Beyşehri, Seydişehri ve Karahisar sancak ve kazalarını toplayan eyaletin ismidir.

Bu eyaletin çok yeri dağlık ise de güzel üzüm ve afyon ve tuzlaları vardır. Karaman Eyaleti Rum Selçukileri tasarrufunda iken 676 H. 1217 M. tarihinde bir büyük Türkmen kabilesi Konya’dan başkasını zabt ve Selçuklu Devletinin inkırazı akabinde yani 703 H. 1303 M. tarihinde Konya’yı dahi İlhanlı’lardan belli bir bedel karşılığında alarak bir emâret teşkil eylemişti.

Bu esnada Osmanlı Devleti dahi beri tarafta kurularak aralarında rekabet hasıl olduğundan ve ara sıra münazaa eksik olmadığından Sultan Murad I. bu rekabeti bertaraf etmek için 787 H. 1385 M. tarihinde kızı Nefise Sultanı Karaman Emiri Ali (Ala-ed din Bey) Bey’e tezvicetti.

Lakin bununla rekabet bitmiş olmayıp emîr bulunanlar Osmanlı Devleti muharebe ile meşgul olduğu zamanlarında düşmanları ile ittifak etmek ve asker göndererek Osmanlı memleketlerini işgal etmek gibi hareketlerde bulundular ve her def’asında mağlập ve perişan oldukları halde gâh Nefise Hatun’un şefaatile ve gâh Padişahın merhametile yakalarını kurtardılar ve bununla beraber tek durmayıp nihayet II. Sultan Mehmed Hazretlerinin gazabını tahrik ve 872 H. 1461 M. tarihinde son isyanları üzerine memleketlerini gaybettiler.

Kaynak:

  • İbrahim Hakkı Konyalı’nın Abideleri ve Kitabeleriyle Karaman Tarihi adlı kitabında yapmış olduğu tercümeden kaynak olarak yararlanılmıştır.
  • Lügat-i Tarihiyye ve Coğrafiyye- cilt. 5. sayfa. 28.

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir