Kibrin Alametleri: Kimler Kibirlidir?

Kibrin Alametleri: Kimler Kibirlidir?

Kibir nedir?

Kibir, insanın kendini başkalarından üstün görmesi ve bu duyguyla başkalarını küçümsemesidir. Kibir, insanın hem dünya hem de ahiret saadetini kaybetmesine sebep olan büyük bir günahtır.

Kibrin alametleri

Kibir alametlerinden bazıları şunlardır:

 • Kendini beğenmek
 • Başkalarını hor görmek
 • Hakkı kabul etmemek
 • Yalan söylemek
 • Aldatmak
 • İftira atmak
 • Zulmetmek
 • Kavga çıkarmak
 • Fitne fesat yapmak
 • İyilik yapmamak
 • İyiliği kabul etmemek
 • iyiliği başa kakmak
 • Öğüt dinlemez
 • Öğüt vermez
 • Sual sormaz
 • Cevap vermez
 • Hata yapar
 • Hatasını kabul etmez
 • Hatasını düzeltmez
 • Hatasını söyleyene teşekkür etmez
 • Öfkelenir
 • Kusur arar
 • Kusur bulur
 • Kusur örter
 • Kusur açar
 • Kusur affetmez
 • Kusur yaratır
 • Kusur yayar
 • Kusur yüceltir
 • Kusur küçültür
 • Kusur büyütür
 • Kusur yükseltir
 • Kusur alçaltmaz
 • Kibrin zararları

Kibrin zararları şunlardır:

 • Kalbi karartır.
 • İmanı zayıflatır.
 • İbadeti bozar.
 • Ahlakı bozuklaştırır.
 • Hikmetten mahrum bırakır.
 • İlimden alıkoyar.
 • Hakkı görmesini engeller.
 • Günaha sürükler.
 • Pişmanlık duymasını önler.
 • Tevbe etmesini zorlaştırır.
 • Nifak ve şirke yol açar.

Kibirle ilgili ayetler:

 • Şüphesiz Allah, kibirli kimseleri sevmez.” (Nahl Suresi, 23. Ayet)
 • Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü kendini ne kadar büyük görürsen gör ne yeri yarabilir, ne de boyca dağlara erişebilirsin.” (İsra Suresi, 37. Ayet)
 • “Allah, kendisine karşı kibirlenen ve övünen kimseyi sevmez.” (Nisa Suresi, 36. Ayet)
 • Kibir gömleğim, büyüklük elbisemdir. Bunların birinde benimle çekişmeye gireni, hiç aldırmadan Cehenneme atarım.” (Hadis, Buhari)
 • Kim ki bir cemaat içinde kibirli davranırsa, Allah onu o cemaatten uzaklaştırır.” (Hadis, İbn Mace)

Kibirle ilgili hadisler:

 • Kibir, Allah’a ve Resulüne isyan etmektir.” (Hadis, Ebu Davud)
 • Kibir, Allah’ın sevmediği bir huydur. Kibirlenen kimse, Allah’ın katında küçük düşürülür.” (Hadis, Tirmizi)
 • Kibir, kişinin kendisini başkalarından üstün görmesini gerektirir. Bu ise, insanın Allah’ın karşısındaki konumunu unutmasıdır.” (Hadis, İbn Mace)

Kibirle mücadelede dua:

 • Allah’ım! Kalbimden kibri ve kötülüğü çıkar, kalbimi takva ile doldur.

Bu ayetler ve hadisler, kibir duygusunun ne kadar tehlikeli bir duygu olduğunu göstermektedir. Kibir, insanın hem dünya hem de ahiret saadetini kaybetmesine sebep olan büyük bir günahtır. Bu yüzden, kibir duygusunu yenmek için çaba göstermeli ve Allah’tan yardım dilemeliyiz.

Kibrin tedavisinde öncelikle kibir duygusunun farkında olmak gerekir. Kibir duygusu içinde olduğunu fark eden kişi, bu duyguyu yenmek için çaba gösterebilir. Bu çabada, Allah’ın büyüklüğünü ve kudretini düşünmek, kendi kusurlarını ve eksikliklerini görmek, Allah’a şükretmek ve insanlara karşı merhametli ve adaletli olmak gibi hususlar yardımcı olabilir.

Kerimusta.com/Kerim Yarınıneli

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et