Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa Hakkında Bilgi

Kerim Usta -Yüzyıllara Göre Divan Edebiyatı

Şeyhoğlu Sadreddin Mustafa Hakkında Bilgi

XIV. yüzyılda yetişen şairlerin başında gelir. Şeyhoğlu’nun hayatı hakkında verilen bilgilere göre doğum yılı yaklaşık olarak miladi 1341’dir. Saray çevresine yakın soylu bir aileden gelmektedir. Germiyan (Kütahya) edebî muhitinde yetişmiştir. Germiyan beyi Süleyman Şah zamanında Germiyan sarayında nişancılık ve defterdarlık görevlerinde bulunan Şeyhoğlu, daha sonra Yıldırım Bayezid’e (salt. 1389-1402) intisap ederek Osmanlı sarayında da bulunmuştur.

Şeyhoğlu’nun nerede, ne zaman öldüğü ve mezarının nerede bulunduğu da belli değildir. Abdülvâsî Çelebi’nin 1414 yılında yazdığı Halîl-nâme’de Şeyhoğlu Mustafa’dan da bahsetmesine bakılırsa şairin, 1414 yılına yakın bir zamanda öldüğü söylenebilir.

Eserlerinde “Şeyhoğlu” mahlasını kullanan şair, bazı şiirlerinde ise, aynı anlama gelen “İbni Şeyhî” mahlasını kullanmıştır. Marzuban-nâme’nin Kahire Devlet (Eski Hidiviye) Kütüphanesi’nde tam olan nüshasının iki yerinde “Sadrüddîn” ismi de geçmektedir. Bu durumda şairin Şeyhoğlu Sadrüddîn olarak anılması gerekir.

Şeyhoğlu Mustafa’nın Eserleri:

  • Hurşîd-nâme
  • Marzuban-nâme
  • Kabus-nâme(Tercüme)
  • Kenzü’l-Küberâ ve Mehekkül-Ulemâ

Kaynak:

  • Anadolu üniversitesi-XIV.-XV. Yüzyıllar Türk Edebiyatı

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et