Deri Mühendisliği Bölümü

Deri Mühendisliği Bölümü

NEDEN DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ?

 • Deri ve Deri Ürünleri (giysiden ayakkabı ve çantaya, otomotiv ve mobilya döşemesinden dekoratif tasarımlara kadar) oldukça büyük ve zengin bir sanayi dalıdır.

 • Bu alanda eğitim almış mühendisler Türk ve Dünya Deri Sanayi tarafından yüksek talep görmektedir.
 • Ege Üniversitesi bünyesinde faaliyet gösteren Deri Mühendisliği Bölümü, Türkiye’deki tek, dünya üzerinde ise bu alanda eğitim veren birkaç akademik kurumdan biridir. Dolayısıyla mezunlarımız yurt içinde ve yurt dışında yüksek iş bulma imkanına sahiptir.
 • Yurt dışındaki eğitim kurumları ve sanayi kuruluşlarıyla yapılan işbirlikleri, bölüme uluslararası bir nitelik kazandırmaktadır. Çok sayıda öğrenci, eğitimlerinin bir kısmını ve stajlarını yurt dışında yapmaktadır.
 • Lisans ve lisansüstü öğrencileri LLP Erasmus programı kapsamında AB üyesi Ülkelerden, İspanya, Çek Cumhuriyeti, Macaristan, Bulgaristan, Romanya ve Danimarka’ da anlaşması bulunan üniversitelerde bir veya iki yarıyıl eğitim alma ve 3-12 ay mesleki staj yapma imkanına sahiptir.
 • Bölüm, ulusal ve uluslararası bilimsel toplantılara, sanayicilerle öğrencileri buluşturan çeşitli etkinliklere ev sahipliği yapmaktadır. Bu sayede öğrenciler, kariyerlerinin temelini oluşturacak bilgi, görgü ve bağlantılara sahip olabilmektedir.
 • Öğrencilerin, yan dal ve çift ana dal programları kapsamında, mühendislik fakültesinin diğer bölümlerinde eğitim alma ve ikinci bir diplomaya sahip olma imkanları bulunmaktadır.
 • Çeşitli sosyal ve kişisel gelişim etkinlikleri sayesinde, öğrenciler iş hayatına avantajlı bir başlangıç yapmaktadır.

DERİ MÜHENDİSLERİNİN ÇALIŞMA ALANLARI
Türkiye’nin ilk ve tek, dünya üzerinde ise bu alanda eğitim veren birkaç akademik kurumundan biridir. Bölüme her yıl sadece 20 öğrenci kabul edilmektedir. Dolayısıyla, Deri Mühendisliği Bölümü mezunları yurt içinde ve yurt dışında yüksek iş bulma olanağına sahiptir.

Deri Mühendisleri Türkiye’deki ve yurt dışındaki;

 • Deri fabrikalarında,
 • Kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda,
 • Deri konfeksiyon işletmelerinde,
 • Deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında,
 • Ayakkabı tasarımı ve üretimi yapan firmalarda,
 • Suni deri fabrikalarında,
 • Mağaza zincirleri ve markaların satın alma departmanlarında,
 • AR-GE kuruluşları ve Laboratuvarlarda,
 • Kamu kurum ve kuruluşlarında,
 • Sektörel danışmanlık firmalarında çalışma olanaklarına sahiptir.
 • Ayrıca, yüksek lisans ve doktora eğitimlerine devam ederek akademik kariyer yapma imkanları bulunmaktadır.

Deri Mühendisliği

DERİ MÜHENDİSLİĞİ EĞİTİMİ
Deri Mühendisliği eğitimi; Mühendislik Fakültesi temel eğitim prensiplerini kapsayan mühendislik dersleri ile mesleki ders ve uygulamalardan oluşan bir programa sahiptir. Lisans, yüksek lisans ve doktora programları Bologna kriterleri uyarınca düzenlenmiştir. Bir yılı seçmeli yabancı dil ve dört yıl lisans eğitimini içeren program, toplam 240 AKTS ve 160 kredi/saatten oluşmaktadır. Temel mühendislik dersleri tüm program içinde % 40 dolayında bir paya sahip olup, geri kalan kısım ise mesleki teorik ders ve uygulamalardan oluşmaktadır.

Öğrenciler eğitimlerinin 6. yarıyılı sonunda; deri fabrikalarında, kimyasal madde üreten ve pazarlayan firmalarda, deri konfeksiyon işletmelerinde, ayakkabı fabrikalarında, suni deri fabrikalarında, deri ürünleri tasarımı ve moda kuruluşlarında, AR-GE merkezleri ve laboratuvarlarda 4 hafta süre ile staj yapmak mecburiyetindedir.
Bölüm öğrencileri Mühendislik Fakültesinin diğer bölümlerinde yandal ve çift anadal yapma imkanına sahiptir. Ayrıca, lisans ve ön lisans programlarından Deri Mühendisliği Bölümüne yatay ve dikey geçiş imkanı bulunmaktadır.

Deri Mühendisliği bölümünün eğitim hedefi; dünya deri ve deri mamulleri sanayinin ihtiyacı olan yüksek standartlara sahip mühendisleri yetiştirmektir. Bu kapsamda; mamul deri tiplerinin proses tasarımlarını ve modifikasyonunu gerçekleştirebilen, tüm fiziksel ve kimyasal kontrolleri yapabilen, yeni teknik ve teknolojileri geliştirebilen, modaya uygun yeni ürün tasarımı yapabilen mühendislerin mezun edilmesi amaçlanmaktadır. Ayrıca, ayakkabı tasarımı ve mühendisliği, deri konfeksiyon dersleri lisans ve lisans üstü düzeyde yürütülmektedir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖĞRENCİLERİNE SUNULAN ULUSLARARASI FIRSATLAR
Ege Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Deri Mühendisliği Bölümü Uluslararası alanda önemli projeler ve ikili iş birlikleri yapan, ülkemize bu alanda hizmet veren tek eğitim ve araştırma kurumu olma niteliğini taşımaktadır. Yurt dışındaki eğitim ve araştırma kurumlarıyla yapılan işbirlikleri bölüme uluslararası bir Bölüm olma niteliği kazandırmaktadır.

Erasmus+ Değişim Programı
Deri Mühendisliği Bölümü, Erasmus programı kapsamında 2005-2006 öğretim yılından bu yana lisans ve lisansüstü düzeyde öğrenci değişim hareketliliğini devam ettirmektedir. Lisans ve lisans üstü öğrencileri Erasmus+ programı kapsamında AB üyesi ülkelerden; İspanya, Macaristan, Bulgaristan, Romanya, Danimarka, Çek Cumhuriyeti ve Almanya’da anlaşması bulunan üniversitelerde 1 veya 2 yarıyıl eğitim alma ve 3-12 ay mesleki staj yapma imkanına sahiptir.

IAESTE / Milletlerarası Teknik Stajyer Öğrenci Mübadelesi Birliği
IASTE kapsamında her yıl 2 öğrenci Almanya’da staj yapma imkanına sahiptir.

Mevlana Değişim Programı
Deri Mühendisliği Bölümü’nün Çin Halk Cumhuriyeti’nde bulunan Zhengzhou Üniversitesi ile gerçekleştirmiş olduğu Mevlana Değişim Programı Protokolü ile; 2018-2019 eğitim-öğretim yılından itibaren her yıl 4 öğrenci Çin Halk Cumhuriyeti’nde 5 ay süre ile eğitim alma imkanı kazanmıştır.

Stahl Campus Staj Etkinliği
Hollanda merkezli Stahl Company ile Uluslararası işbirliği çerçevesinde her yıl kış ve yaz dönemlerinde toplam 10 öğrenci tüm masrafları firma tarafından karşılanarak, Waalwijk/Hollanda’da bulunan Stahl Campus’te staj yapma imkanına sahiptir.

DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜNÜN ALT YAPI VE FİZİKİ İMKANLARI
Deri Mühendisliği Bölümü, 2013-2014 eğitim ve öğretim yılından itibaren Ege Üniversitesi kampüsü içerisinde yeni ve modern binasında hizmet vermeye başlamıştır. Yeni binasında; lisans ve lisansüstü teorik dersler için sınıflar, bilgisayar laboratuvarı, teknik çizim salonu, konferans ve toplantı salonları, kütüphane ve öğrenci sosyal alanları bulunmaktadır.
Bölümde; araştırma faaliyetlerinin ve sanayicilerin ihracata yönelik ürünlerinin test ve analizlerinin gerçekleştirildiği deri ve deri ürünlerine yönelik özel olarak tasarlanmış 6 adet ileri teknolojiye sahip laboratuvar bulunmaktadır.
Ayrıca Bölüm, 1246 m2 büyüklüğünde kapsamlı bir makine parkuru bulunan Türkiye’deki tek araştırma-uygulama işletmesi ve arıtma tesisine sahiptir.

2017 YILI İÇİN DERİ MÜHENDİSLİĞİ BÖLÜMÜ ÖSYM BİLGİLERİ

 • Genel Kontenjan 15
 • Okul Birincisi Kontenjanı 1
 • Toplam Kontenjan 16
 • 2017 Tavan Puan 339.14
 • 2017 Taban Puan –
 • İlk Yerleşme Oranı % 25,0

Yorum yapın