Gurban Olurum Ben Memleketime Şiiri

Gurban Olurum Memleketime Şiiri

Gurban olurum ben memleketime
Biliyin mi gülü la
Ortalık çakşamış olsa da
Gayışlar gopmuş olsa da
Gülmeyi bilir bizim emmiler
Çalışmayı bilir bizim bibiler
Biliyin mi her cuma
Çarşıya bazar kurulur, çerçiler gelir
Memeleketimin köylüsü
Doldurur çentelerini, alır çay şekerlerini
Çığıra çığıra türkülerini
Dutarlar köylerinin yolunu
Gızlar çıkını açar bakar ne var ne yok
Ibrıklarla, sitillerle su daşır çeşmeden
İndirir teştini, guşganasını, kemisini,
çömçesini raftan
Ocağın altını yakar tüttürür dumanını
Verir mahalleyi dumanın gözüne
Yapar yemeğini odunun közüne
Emme herifler, gişiler başgöşede oturur
Tüttürtür cigarasını cafakasını atar
Değmeyin keyfine
Ölem gadasını aldığım bizim memleket beyle işte
Aylardan tomuz, tomuzun sıcağı
Göğ günlük güneşlik
Ortalık bir yanıy bir yanıy teöğ görsen guru kavruluy
Gaysılar olmuş dibine dökülüy
Döşü bağrı açık gençler okuy, yaşlılar gocamış böğrü ağrıy
Çarçur, zay oluy bizim gaysılar
Biliyin mi gülü
Bizim emmiler
Gaysıların islim zamanı
İtin olam, gözünün yağını yediğim
Gurbanım aman diye yalvarıy
Basıylar kükürdü, yakıylar islim damını
Seriyler tarlalara, guruduylar oluy takır takııır
Islatıp pırtlatıylar ölem, gadasını aldığım işte beyle
İslim zamanı geçince
Bizim emmiler
Basıy küfürü uşaklarına
İşte her tomuz benim memlekette bele
Biliyin mi gülü
Memleketimin anaları, bacıları
Gışın zerzağotlarını hazırlar
İreçel, bekmez, bestil, erişte, darhana
Hedik, kavurga, gavurma
Alma, gaysı, armut kakı
Damates, biber kuru takı
Fetir ekmekleri de eksik galmaz amma
Hani ne varsa
Heriflerde loğu alır çıkar dama
Biliyik biz bu işi der atar caka
O biçim, sağa sola fiyaka
Çeker loğları bir o yana bir bu yana
Biliyin mi gardaş
Hey gidi günler hey
Ölem, gadasını aldığım
Bizim memleket işte beyle gülü la

N. Kurtoğlu 24/04/2020

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et