Yunus Emre Karamanlı mı? Yoksa Eskişehirli mi?

Yunus Emre Karamanlı mı?Yoksa Eskişehirli mi(Sarıköy)?

Yıllardır Karaman ile Eskişehir arasında Yunus Emre paylaşılamaz…Bu kadar büyük bir kişinin kendi topraklarında doğduğunu kim istemez? Fakat bunu Tarihi Belgelerle ispatlamak Tarihçilerimize düşmektedir. İşte Prof İ. Hulusi GÜNGÖR Büyük bir araştırma yaparak bu karşılaştırmayı yapmış…

Alıntı yaparak Yunus Emre’nin her iki şehirde hangi belgelerde adının nasıl geçtiği hakkındaki araştırmayı veriyorum.

  • Sarıköyle ilgili belgelerden 21 sarf evrakı dışındakilerde zaviye sahibi olarak 7 belgeden 3’ünde Yunus Emir Bey ve 5’inde Yunus Emre adı geçmektedir. 21 sarf evrakı da hesaba katılırsa ortaya çıkan 28 evraktan 10 tanesinde Yunus Emre, 2 tanesinde Yunus Emrem, diğerlerinde ise bunların dışında isimler ve 3 defa Yunus Emir Bey ismi geçmektedir. Bu durumda, belgelerin ancak %43’ünde Yunus Emre ve Yunus Emrem adları geçmekte, diğerlerinde bunlardan başka isimler yer almaktadır.
  • Karaman ile ilgili belgelerin 8’inde Yunus Emre, 9’unda Yunus Emrem adı geçmektedir. Karaman belgelerinde başka adla anılan kimse yoktur.
  • Sarıköy ile ilgili belgelerin değişik isimlerle anılan 21 sarf evrakı haricinde 7 evraktan sadece 1 tanesinde, yani %14’ünde Yunus Emre “Hazretleri” sıfatıyla anılmıştır. Diğer belgelerde sıfat kullanılmamıştır.
  • Karaman ile ilgili 17 belgenin 10’unda Yunus Emre ve Yunus Emrem merhum, magfur-ünleh, Kuddise sırrıh-ül aziz, Kutb-ül arifin gibi sıfatlarla anılmıştır.
  • Sarıköy ile îleyli padişah berat ve kayıtlardan 6 tanesinin sadece 1tanesinde (%17’si’nde) Yunus Emre saygıdeğer bir sıfatla anılmaktadır.
  • Karaman ile ilgili padişah berat ve kayıtlarından 8’inden 5’inde(%65’inde) Yunus Emre ve Yunus Emrem saygılı sıfatlarla anılmaktadır.

Kaynak:

  • Devlet Arşivindeki Belgelerle Yunus Emre-Prof. İ.Hulusi GÜNGÖR

Yorum yapın