İdadi veya İdadiye Hakkında Bilgiler

İdadi (İdadiye) Nedir? İdadiye Hakkında Bilgi

İdadi veya İdadiye

İdadi kelimesi dilimize Arapça iʿdādī kelimesinden girmiştir. Anlamı ise eskiden lise derecesindeki okullara verilen addır. İdadiye olarak da halk arasında kullanılmıştır. Bu okullar aynı zamanda, Askerî tıbbiye ve harp okuluna girmek isteyen öğrenciler için açılan hazırlık sınıflarıdır. İdadîlere 11-14 yaş arasındaki öğrencileri alınmaktaydı.

İstanbul’da açılan ilk idadî Mekteb-i, Fünun İdadîye (Fen Lisesi)dir. Mekteb-i Harbiye talebeleri ise imtihanla bu okullara alınıyordu. Orta okul derecesinde olan Rüşdiye mezunlarını yüksek okullara hazırlamak için kurulan bu okullar Tanzimat döneminin ilk yıllarına kadar hizmet vermiştir. Hatta daha sonraları Rüştiyelere öğrenci hazırlamaya ayrılan sıbyan mekteplerine de idâdî denilmiştir.

Lise dengi olarak açılan idâdîler, askerî ve mülkî (sivil) olarak iki kısma ayrılırlar.

Kaynak:

  • Naci TEPİR İdadiye Mektepleri – Yeniasya
  • Cemil ÖZTÜRK- İdadi- İslam Ansiklopedisi

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et