Bit ile İlgili Deyim ve Atasözleri

Bit Hakkında Bilgi

Bit ile İlgili Deyim ve Atasözleri

 • İşi olmayan iş bulur; işten ayrılıp bit bakar.(Atasözü)
 • Bit kadar.(Deyim)
 • Çalışmayan et yemeyeydi de bit yiyeydi.(Atasözü)
 • Emek vermeyen, itten beter, it hatta bitten beterdir.(Atasözü)
 • Kötüden it iyi, sirkeden bit iyi.(Atasözü)
 • İt öcünü turnadan alır; bit pireden.(Atasözü)
 • İtten parlaklık çıkmaz, bitten çarıklık deri.(Atasözü)
 • İt, itin ortağı bit.(Atasözü)
 • İt koşar, diye bit koşar.(Atasözü)
 • Çocuğun şımarığı, bitin sirkesi.(Atasözü)
 • Bilmeyene bit öldürmek zordur.(Atasözü)
 • Bitten sirkeden çıkmak.(Deyim)
 • At koşayım der, it koşar, it koşayım der bit koşar.(Atasözü)
 • Bit de olsa koruyucudur.(Atasözü)
 • Enik büyür it olur ,yavşak büyür bit olur. (Atasözü)
 • Malını it yer, bağrını bit yer (Atasözü)
 • Pire itte bit yiğitte bulunur.(Atasözü)
 • Avcının buğdayını ambarda bit yemez.(Atasözü)
 • Bir bit yedi köyü gezer.(Atasözü)
 • Bir topal bit erindiği gece elli yastık gezer.(Atasözü)
 • Bir topal bit, bir gecede yedi yastık dolaşır.(Atasözü)
 • Bitli bakla çişeğen olur, çıplaklar şişeğen olur.(Atasözü)
 • Bitten eveli haranya girme.(Atasözü)
 • Domuzun bitini ayağa korsan başa çıkar.(Atasözü)
 • Enik büyür it olur, yavşak büyür bit olur.(Atasözü)
 • Eskinin biti, uluğun sözü yakar.(Atasözü)
 • İki analı sütten, iki evli bitten ölür.(Atasözü)
 • Biti kanlanmak.(Deyim)
 • İt yeniği, bit yeniği.(Atasözü)
 • Kendi yorganının biti insanı yemez (yakmaz)
 • Yavşak büyür bit olur öksüz büyür it olur.(Atasözü)
 • Yavşak büyür bit olur, enik büyür it olur.(Atasözü)
 • Bekârın parasını it, yakasını bit yer.(Atasözü)
 • Eskiye itibar (rağbet) olsaydı bitpazarına nur yağardı.(Atasözü)
 • Bezirgânı bit yer, kazandığını at (it) yer.(Atasözü)
 • Bitli (kurtlu, çürük) baklanın kör alıcısı olur.(Atasözü)
 • İki karılı bitten, iki analı sütten ölür.(Atasözü)
 • İtle yatan bitle kalkar.(Atasözü)
 • Bit yeniği.(Deyim)
 • Bekârın parasını it, yakasını bit yer.(Atasözü)
 • Karga mandayı (saksağan danayı) babası hayrına bitlemez.(Atasözü)
 • Arpa atın tüyüne, mısır atın etine, bakla atın bitine derman olur.(Atasözü)
 • Arslan yelesinde bit aranmaz.(Atasözü)
 • Avcının buğdayını ambarda bir yemez.(Atasözü)
 • Bekârın parasını it yer, yakasını bit.(Atasözü)
 • Bir bit yedi köyü gezer.(Atasözü)
 • Bitini Dökmek.(Deyim)
 • Bir topal bit bir gecede yedi yastık dolaşır.(Atasözü)
 • Bitli bakla çişeğen olur çıplaklar şişeğen olur.(Atasözü)
 • Bitli kaşınır aç umar.(Atasözü)
 • Bitli baklanın kör alıcısı olur.(Atasözü)
 • Bitten eveli haranıya girme.(Atasözü)
 • Domuzun bitini ayağa koysan başa çıkar.(Atasözü)
 • Enik büyür it olur yavşak büyür bit olur.(Atasözü)
 • Bit pazarı.(Deyim)
 • Eskinin biti ulunun sözü yakar.(Atasözü)
 • Ev yandı da tahta bitlerinden kurtulduk.(Atasözü)
 • İki analı sütten iki evli bitten ölür.(Atasözü)
 • İki karılı bitten iki analı sütten ölür.(Atasözü)
 • İt eniği büyür it olur yavşak büyür bit olur.(Atasözü)
 • İt yeniği bit yeniği.(Atasözü) İtle yatan bitle kalkar.(Atasözü)
 • Kendi yorganının biti insanı yemez.(Atasözü)
 • Yıkanmayan baş bitten kurtulmaz.(Atasözü)
 • Bit gamdan, pire nemden, sinek sıcaktan, kene gübreden.(Atasözü)
 • Bite öfkelenip elbiseni ateşe atma
 • Bite kırnak pireye burmak.(Atasözü)
 • Bitleri ölmüş sirkeleri can çekişiyor
 • Bit zelveyi kırmış eve girmiş.(Atasözü)

Kaynak:

 • Yusuf Ziya Sümbüllü-Dede Korkut Uluslararası Türk Dili ve Edebiyatı Araştırmaları Dergisi Cilt 7/ Sayı 16/ Sayfa 42 – AĞUSTOS 2018
 • Türk Dil Kurumu Sözlüğü

Yorum yapın