İbn-i Bibi’ye Göre Karaman’lılar

Yayım tarihi

En son Güncelleme tarihi ve güncelleyen: 4 Haziran 2021 Kerim Usta

İbn-i Bibi'ye Göre Karaman'lılar

Asıl adı Nasreddin Hüseyin bin Muhammed olan 18.yüzyıl sonlarında yaşamış olan İran’lı tarihçi ve yazar  İbn-i Bibi (Karamanlıların Türemesi ve Cimri’nini Selçuk Tahtına  çıkması) bendinde Karaman’lılardan şöyle bahseder:

“Babaları Kamer-üd-dün İli adı ile tanınmış bulunana Ermenistan Vilayeti dağlarından Larende’ye kömür taşıyarak çoluk çocuğunun yiyeceğini tedarik etmekle geçinen kömürcü Türkmenlerinden biri olan Karaman, 640 yılındaki Baycu karışıklıklarından  fırsattan istifade ederek bütün oymağıyla çapulculuğa ve yol kesiciliğine başlamıştı. Bu yüzden piyade iken süvari oldu. Sultan izz-ed-din Keykavus II. memleketten ayrı düştükten ve Selçuk diyarının her iki parçası Sultan Rükn-ed-din, Karaman’ı itaat altına çağırdı. Ona beylik verdi. Karaman’a mal ve servet peyda etti. Zenginliği artınca kendisinin ve kardeşi Bunsuz’un kafalarında kötü düşünceler yer buldu. Her ne kadar saltanat makamına baş eğmek zorunda iseler de yol kesicilikten geri durmadılar. Sultan Rükn-ed-din bunlara son derce kızgınlığı nedeniyle ceza vermek istiyordu.Fakat evlerinin Ermenistan içinde bulunmasından ve isyan etmelerinden  çekindiği için yapamıyordu. Karaman öldükten sonra kardeşi Bunsuz ,Rükn-ed-din’in Candarlar emiri olmuş, salatanat dergahına yerleşmişti. Bir müddet sonra Rükn-ed-din Bunsuz’u hapsettirdi. Karaman’ın henüz küçük olan oğullarını Konya’da Kevele Kalesi’ne aldırdı. Sultanın ölümü sonrası kendi evlerine götürdüler”

Son olarak İbn-i Bibi’ni tarihi yazarken eserlerinde  tarihi bilgi ve belgelere çok ehemmiyet vermediği ve bu nedenle yalnız gördüklerini, yaşadığı olayları göz önünde tutarak yazdığı iddia edilmektedir. Fakat tarihimizi öğrenmek için bir çok eseri yakından incelemekte fayda var. Eserlerini bir tarihçiden çok bir edebiyat yazarı gibi yazmıştır.

Kaynak :

Karaman Tarihi (s 11)

Anadolu Selçuklu Devletleri Tarihi (s290-291)

Yazar: Kerim Usta

Herkesin bir yaşama nedeni var. Benimki ise bir "Sevda"...

Yorum Gönderin

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir