Divan Şairi Şahidi İbrahim Hakkında Bilgi

Divan Şairi Şahidi İbrahim Hakkında Bilgi

Şahidi İbrahim
Muğla’da Mevlevihane’nin şeyhi Salih Hüdâyî Dede’nin oğlu olarak 875 (1470) yılında dünyaya geldi. Hayatıyla ilgili olarak Gülşen-i Esrâr adlı eserinin son kısmında bazı bilgiler vermekte ve Türkçe divanından bazı ipuçları elde edilmektedir.10 yaşında babasının ölümü üzerine bir müddet ipekçinin yanında çıraklık yaptı. Fakat okumak için bu mesleği bırakarak 18 yaşında Muğla’dan ayrılarak İstanbul’da Fâtih, Bursa’da Yıldırım medresesinde eğitim gördü. Muğla’ya dönen Şeyh Bedreddin’e, Lazkiye’de Mevlevî şeyhi Fânî Dede’ye ve sonrasında Mevlânâ Celâlettin-i Rûmî soyundan Paşa Çelebi’ye bağlandı. Bir müddet sonra Paşa Çelebi’nin oğlu Emîr Âdil’e hocalıkyapmaya başladı. Sonrasında Mevlânâ soyundan gelen ve Afyon-Karahisar’da Mevlevî şeyhi olan Divane Mehmed Çelebi’ye bağlandı.

Divane Mehmed Çelebi’nin vefatının ardından Muğla Mevlevihane’sinin şeyhliğini üstlendi. Ömrünün kalan kısmını halkı irşadla geçirdi ve bazı eserler yazdı. Her yıl şeyhinin Karahisar’daki kabrini ziyaret eden Şâhidî son seferde orada kırk gün kaldı; oğlu Şühûdî’ye şeyhliği teslim edip onu Muğla’ya gönderdi ve vefatında (ö. 957/1550) şeyhinin ayak ucuna gömüldü.

Mevlânâ’nın etkisinde kalan Şâhidî’nin özellikle tasavvufî şiirlerinde Divane Mehmed Çelebi’nin ve babası Hüdâyî’nin etkileri görülür.

Eserleri.

 • Divan
 • Gülşen-i Vahdet.
 • Gülşen-i Tevḥîd.
 • Gülşen-i Esrâr.
 • Tuhfe-i Şâhidî.
 • Mevlid.
 • Şerḥ-i Gülistân.
 • Risâle-i Âfâḳ u Enfüs.
 • Sohbetnâme.
 • Gülşen-i ʿİrfân.
 • Dîvân.
 • Tırâşnâme.
 • Müşâhedât-ı Şâhidiyye.

Kaynak:

 • İslam Ansiklopedisi-ŞÂHİDÎ, İbrâhim

Yorum yapın

Kerim Usta sitesinden daha fazla şey keşfedin

Okumaya devam etmek ve tüm arşive erişim kazanmak için hemen abone olun.

Okumaya devam et