Konkordato Hakkında Bilgi

Konkordato Hakkında Bilgi

Konkordato: Borçlu Şirketler İçin Bir Can Simidi

Konkordato, batmakta olan şirketlerin borçlarını yeniden yapılandırmak için başvurdukları bir hukuki yöntemdir. Bu yöntem, borçlu şirket, alacaklılarıyla bir anlaşma yaparak borçlarının bir kısmını veya tamamını, belli bir oranda ve vadede ödemeyi taahhüt eder. Bu anlaşma, ticaret mahkemesi tarafından onaylanırsa, alacaklılar bu anlaşmaya uymak zorundadır.

Konkordatonun amacı, borçlu şirketin iflastan kurtulmasını ve faaliyetlerine devam etmesini sağlamaktır. Bu sayede, şirketteki istihdam korunur, tedarik zinciri devam eder ve ekonomik kayıplar en aza indirilir.

Konkordato anlaşmaları genellikle alacaklıların üçte ikisinin onayıyla yapılır. Bu, alacaklıların çoğunluğuyla anlaşma sağlanarak konkordatonun başarılı olma olasılığının artırılması içindir.

Konkordato anlaşmalarında, alacaklılar, bir kısım alacaklarından feragat edebilir veya vadesi gelmiş borçların vadesini uzatabilirler. Bu sayede, borçlu şirkete nefes alma ve borçlarını ödemek için zaman kazanma imkanı sağlanır.

Konkordato, hem borçlu şirketler hem de alacaklılar için faydalı bir yöntemdir. Borçlu şirketler için iflastan kurtulma ve faaliyetlerine devam etme imkanı sunarken, alacaklılar için de alacaklarına kavuşma ve olası kayıpları azaltma imkanı sağlar.

Konkordatonun Faydaları

Konkordatonun hem borçlu şirketler hem de alacaklılar için birçok faydası vardır. Borçlu şirketler için konkordatonun faydaları şunlardır:

  • İflastan kurtulma ve faaliyetlerine devam etme imkanı
  • Borçlarının bir kısmından veya tamamından kurtulma
  • Borç yükü hafifleyerek daha rahat nefes alma
  • Yeni yatırımlar yaparak büyüme ve gelişme imkanı

Alacaklılar için konkordatonun faydaları şunlardır:

  • Alacaklarına kavuşma
  • Alacak kaybını azaltma
  • İflasın yaratacağı ekonomik kayıpları önleme
  • Konkordatonun Türleri

Konkordato, yapılış şekli ve zaman bakımından iki ana kategoriye ayrılır:

  • İflas İçi Konkordato: İflasın açılmasından sonra, borçlunun iflastan kurtulması için yaptığı konkordatodur.
  • İflas Dışı Konkordato: İflasın açılmasından önce, borçlunun iflastan kurtulması için yaptığı konkordatodur.

İflas İçi Konkordato

İflas içi konkordato, borçlunun iflasın açılmasından sonra, iflas idaresinin gözetiminde yaptığı konkordatodur. Bu tür konkordatoda, alacaklıların çoğunluğuyla anlaşma sağlanırsa, konkordatonun tasdiki için mahkemeye başvurulması gerekir. Mahkeme, konkordatoyu uygun bulursa tasdik eder ve konkordato hükümleri yürürlüğe girer.

İflas Dışı Konkordato

İflas dışı konkordato, borçlunun iflasın açılmasından önce, alacaklılarıyla yaptığı konkordatodur. Bu tür konkordatoda, alacaklıların üçte ikisinin onayıyla konkordato yürürlüğe girer.

Konkordatonun Süresi

Konkordatonun süresi, konkordato anlaşmasında belirtilir. Bu süre, genellikle 5 yıl ile 10 yıl arasındadır.

Konkordatonun Başarı Oranı

Konkordato başvurularının başarı oranı, yaklaşık olarak %50’dir. Bu, konkordatonun başarısının, borçlu şirketin mali durumuna, alacaklıların tavrına ve konkordato anlaşmasının içeriğine bağlı olduğunu göstermektedir.

Konkordatonun Geleceği

Konkordato, hem borçlu şirketler hem de alacaklılar için faydalı bir yöntemdir. Bu nedenle, konkordatonun gelecekte de önemini koruyacağı öngörülmektedir.

Yorum yapın